Az ifjúkori válság Európa-szerte élő gond: Konferencia

1995/2

Az ifjúkor válságait elemző országos konferenciának adott otthont nemrég a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola. Hazánk számos megyéjéből érkeztek szervezetek, alapítványok, szövetségek – olyanok is, amelyek eddig még nem tudtak egymásról -, hogy tapasztalataikat átadva összefogjanak a válságban szenvedő fiatalokért.


Munkájukat ismertetve szóltak arról, ilyen módszerekkel élnek a gyermekek és az ifjúság problémáinak kezelésében; milyen kísérletek vannak az oktatásban a szenvedélybetegségek megelőzésére, hogyan képeznek nevelőszülőket, mit nyújtanak a tizenéves munkanélkülieknek. Demonstrációját láthattuk egy drogfogyasztás ellen ható tréningnek. Új oktató- és megelőző programot mutattak be a HIV-vírusról és az AIDS-ről. A gyermek- és ifjúkori bűnözés jellemzői, a devianciajelenségek, valamint az ifjak körében végzett egészségvédelmi tevékenységek voltak még részei az előadás-sorozatnak. Ezenkívül diák- és gyermekönkormányzatok mutatták be munkájukat.
Az ifjúkor válságát kezelni hivatott honi tevékenység illeszkedik ahhoz az európai pedagógiai, önsegítő munkafolyamathoz, amelyik az egész földrészen foglalkozik a válságban levő fiatalok problémáival. Az ICEA (International Community Education Association – Közösségfejlesztők Nemzetközi Szervezete) tizenöt tagországot tömörít. Köztük hazánkat is.
Amint Angelika Krüger, az ICEA európai régiójának igazgatója elmondta: – Az ICEA szervezeteinek – s egyben ezeknek a konferenciáknak – legfőbb céljuk, hogy felismerjük, melyek azok a valóságos gondok, amelyek a fiatalokat foglalkoztatják. Munkánk során fontos törekvésünk támogatni Európa-szerte minden olyan innovatív tevékenységet, amelyik a válság kezelésére hivatott, s érdemi válaszokat fogalmaz meg. A megoldásra vonatkozó jó példákat olyan országokban is meg kell ismertetni, amelyekben e kérdésekkel még nem foglalkoztak behatóbban. Olyan, a nemzeteken túlmutató hálózatot, élő kapcsolatrendszert szeretnénk kiépíteni, amely érinti mind az üzleti, mind a gazdasági szektort, mind a civil társadalmat, sőt a kormányzatokat is. S az egység kialakítását célozza abban a tekintetben, hogy a fiatalokban tudatosuljanak azok a problémák, melyekkel küszködnek. Segíti ugyanakkor a jó gyakorlati példák cseréjét azért, hogy a változás egész Európára kiterjedjen. Mert ahogyan a fiatalok fejlődnek a jelenben, úgy alakul a jövő az egész Földön.
Vajon akkor mi milyen jövőre számíthatunk?
– A 14-17 éves gyerekek 13 százaléka már próbált ki valamilyen kábítószert. 1985 óta ugrásszerűen megnőtt a bűncselekmények száma. 1990-re ez a szám még meg is duplázódott. A mai növekvő számú bűncselekmények elkövetői is egyre inkább a fiatalabb korosztályból kerülnek ki – hangoztatta Szűcs Lászlóné Siska Katalin főiskolai adjunktus, jogász, a konferencia egyik szervezője: – A beilleszkedési zavar egyidős az emberi társadalom történelmével. Minden társadalom fennállásának feltétele, hogy közösségének tagjai betartsanak bizonyos társadalmi és jogi normákat, erkölcsi szabályokat. A nemi “felszabadítás”, a nemi élethez való jog hangoztatása egyre elterjedtebb a fiatalok körében. Az őket ért káros hatások (pornófilmek, magazinok stb.) következtében egy részüknél felszabadulnak az erkölcsi gátlások, ami nemi féktelenség kialakulásához vezet. Az e korosztály által elkövetett erőszakos nemi cselekmények száma sajnos egyre nő.
Számos szervezet – így például a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Intézet, a VE-GA Gyermek- és Ifjúsági Szövetség, az Országos Gyermekvédő Liga, a CARP diákszervezet, a Magyar Cserkészszövetség – munkálkodik folyamatosan azon, hogy az említett súlyos gondok ne uralkodjanak el az ifjúság körében.
Kovács Erzsébet, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium ifjúságpolitikai főosztályának vezetője a konferenciát zárva hozzátette: – Az ilyen tanácskozások legnagyobb értéke, hogy valóban egyenrangú párbeszéd alakulhat ki a felnőtt segítők és a fiatalok képviselői között. Ugyanis ennek a munkának az ifjúság nemcsak célcsoportja, de aktív résztvevője is kell legyen.
Nagy a kihívás, nagy a feladat, nagy a tét. Kozma György
(Hajdú-Bihari Napló)