Az IACD konferenciája Skóciában

1998/2

Információk az egyesületről és a tagságról

A közösségfejlesztéssel foglalkozók munkájában szerepet kell kapnia a globális dimenziónak is. Jóllehet a közösségfejlesztés lényegében helyi beavatkozásban és képességfejlesztő programokban érdekelt, például az egészségügy, szegénység, gazdaságfejlesztés vagy környezetvédelem területén, sok probléma okát mégis csak a helyi közösségeken kívül lehet megszüntetni.


A nemzetközi hálózati munka és együttműködés lényegbevágóan fontos a helyi, szociális és politikai tevékenységek során, és ki is egészíti azokat. Mindezt vagy azáltal teszi, hogy támogatja a közösségfejlesztő megközelítést a nemzetközi irányelvek meghatározása során, vagy pedig úgy, hogy összehozza a döntéshozókat és a gyakorló közösségfejlesztőket a közös problémák megoldására.
Sikerült ugyan sok embert meggyőznünk a közösségfejlesztés értékéről, azonban a munka szponzorálása és hosszú távú politikai támogatása a legtöbb országban mégis marginális helyzetben marad.
Az IACD regionális és országos közösségfejlesztő egyesületekkel közösen biztosít infrastruktúrát ahhoz a globális hálózati munkához és együttműködéshez, amelyre ma oly nagy szükség van.
· Isten hozta a Közösségfejlesztők Nemzetközi Egyesületénél, amely a legfőbb nemzetközi tagsággal bíró szervezet azok számára, akik a közösségfejlesztésben dolgoznak, vagy azt támogatják. Az egyesület nyitott mind magánszemélyek, mind szervezetek számára. Tanácsadói viszonyban van az ENSZ-szel és annak szervezeteivel, például az Egészségügyi Világszervezettel (World Health Organisation) és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel (International Labour Organisation) Az egyesület célja a közösségfejlesztés helyzetének előmozdítása nemzetközi irányvonalakon és programokon keresztül, a gyakorló közösségfejlesztők támogatása és a velük való hálózatépítés, valamint információ- és tapasztalatcserék szervezése.
· Az IACD kétévenként konferenciát szervez olyan globális kulcskérdésekről, amelyek megvilágítják a közösségfejlesztés szerepét. A közelmúlt és a közeljövő konferenciái a következő kérdéseket vizsgálták vagy vizsgálják: Környezeti krízis és fenntartható fejlődés (Thaiföld 1993), Demokrácia és fejlődés (Belgium 1995), Konfliktus-menedzsment és a béke építése (Dél-Afrika 1997), Demokratikus megújulás és állampolgári cselekvés (Skócia 1999). A konferenciákról az egyesület kiadványokat jelentet meg (pl. különkiadás a konfliktusoldásról és a közösségfejlesztésről 1998-ban, a nemzetközi közösségfejlesztő folyóirattal közösen).
· Az IACD tagjai számára INTERCOM címmel hírlevelet jelentet meg, amely az egyesület munkájáról tartalmaz híreket (pl. az egyesület legutóbbi nemzetközi közösségfejlesztő felméréséről, amely a regionális IACD hálózatok munkáját is vizsgálta). A kulcsfontosságú naptári dátumok, valamint a konferenciákról, kiadványokról, képzési és pályázati lehetőségekről szóló hírek is fontos szerepet kapnak a lapban.
· Minthogy az IACD-nek tanácsadói státusa van az ENSZ-nél és más szervezeteknél, gyakran kérik ki az egyesület véleményét különböző szociális, gazdasági, és környezetvédelmi irányelvek, programok kialakításakor. A kialakítás folyamatában az egyesület gyakorolja befolyását, mégpedig azért, hogy magas szintű profilt biztosítson a közösségfejlesztésnek nemzetközi szinten. Az IACD időszakos tanácsadást szervez politikusoknak és döntéshozóknak az irányelvek kialakításának területén a kormányzati, nem-kormányzati és üzleti szektorokban.
· Az IACD rendelkezik egy adatbázissal, amely jelenleg mintegy 4000 gyakorló közösségfejlesztőt, projektet és szponzor-szervezetet tartalmaz a világ minden részéről. Több mint 80 ország közösségfejlesztő szervezeteivel és hálózataival van kapcsolatunk.
· Az IACD egy nem forprofit, nem-kormányzati szervezet, amely a tagság tulajdonában van. Kétévenként megrendezett konferenciáján és közgyűlésén kerül megválasztásra a szervezet nemzetközi választmánya, amely 14 tagból áll. Az itt következő régiókat legalább egy tagnak kell képviselnie a választmányban:
· Európa (beleértve az Orosz Föderációt is)
· Ázsia (kivéve az Orosz Föderációt és a Közel-Keletet)
· Közel-Kelet és Észak-Afrika
· Afrika a Szaharától délre
· Óceánia (beleértve Ausztrálázsiát és a csendes-óceáni szigeteket)
· Latin-Amerika
· Észak-Amerika

A választmányban szerepelhet továbbá legföljebb 6 kiegészítő tag is, akiket az egyesület tagságából választanak, és akik nagyobb képviseletet biztosíthatnak az alul képviselt területeknek. A választmány tagjai közül kerül megválasztásra az elnök, az elnökhelyettes, a főtitkár, valamint a pénztáros is.
Az IACD-nek magánszemélyek és szervezetek is lehetnek tagjai. A belépő tagok belépési díjat fizetnek. Az éves díjat a választmány határozza meg. 1998-2000-re az éves díj 30 angol font magánszemélyek és 100 font szervezetek számára.

A demokratikus megújulás stratégiái

Az állampolgári cselekvés és a közösségfejlesztés nemzetközi programja

Az International Association for Community Development (Közösségfejlesztők Nemzetközi Egyesülete) konferenciája
Edinburgh, Skócia -1999. április 8-12.

Háttér Ahogy közeledünk a millenniumhoz, a huszadik századot erőteljesen jellemző bipoláris ideológiák halványulásával újból felélednek a demokrácia természetéről szóló viták. Az állampolgárok képessé tétele és a helyi, közösségi kormányzás mára kulcsfontosságú jellemzőivé váltak a fenntartható társadalmi, gazdasági és politikai újjáépítésnek és fejlesztésnek. A (helyi és nemzeti) kormányoknak és az üzleti érdekeknek választ kell adniuk a nép hatalomra jutása által felvetett kérdésekre. Bár gyakran csak a retorika szintjén, ám mégis jelen van annak felismerése, hogy szükséges az állampolgári cselekvés és a közösségfejlesztés támogatása.

Az 1999-es konferencia
Az IACD-nek ez a fontos nemzetközi konferenciája politikusokat, gyakorló közösségfejlesztőket, képzési szakembereket és kutatókat hoz össze azért, hogy megoszthassák szakértelmüket és tapasztalataikat a demokratikus megújulás gyakorlati stratégiáinak és modelljeinek építése során.

A formátum
A konferencia ötnapos lesz, és Skóciában kerül megrendezésre, mégpedig abban a hónapban, amelyben az ország háromszáz éve először választhatta meg parlamentjét. Azért kerül megszervezésre, hogy gyakorlati tanulási lehetőséget biztosítson a résztvevőknek, ahol megoszthatják legjobb gyakorlati tapasztalataikat, hálózatot építhetnek, és kihasználhatják a lehetőséget egy közös napirend kialakítására. A konferencia programja a következőket fogja tartalmazni:
· Bevezető jellegű előadások vezető politikusoktól és polgári aktivistáktól;
· Szakértői, bizottsági ülések (szám szerint öt);
· Találkozók regionális és különleges érdekcsoportok számára;
· Fókuszált műhelymunka a következő témakörökben:
– Demokrácia és fejlődés,
– A média demokratizálása,
– Állampolgáriság és kisebbségek,
– Oktatás a demokráciáért,
– Állampolgári részvétel és kormányzás,
– Állampolgári cselekvés és közösségi megújulás,
– Szervezőmunka a környezetvédelemben,
– Állampolgári szervezetek és hálózatok építése,
– Új társadalmi mozgalmak,
· Kiállítások és kiadványok árusítása,
Látogatások helyi közösségi és állampolgári szervezeteknél,
· Skót társadalmi eseményeken való részvétel,
· Az IACD éves közgyűlése és lehetőség az új választmányba történő beválasztásra.

A résztvevők
A konferencia nyitott mind IACD tagok, mind kívülállók számára. Célja, hogy politikusokat, gyakorló közösségfejlesztőket, kutatókat, aktivistákat hozzon össze azért, hogy megoszthassák tapasztalataikat, és együtt fáradozzanak egy közös napirend kialakításán. A konferenciát angolul tarják, de a bevezető és bizottsági ülések anyagát franciára is lefordítják. A konferencia helyszíne és a szállás mozgássérültek által is igénybe vehető.

Felhívás tanulmányok írására
Az IACD arra bátorítja a résztvevőket, hogy tanulmányokkal járuljanak hozzá a konferenciához a műhelytémák valamelyikében. A formális előadások számát minimalizálják, viszont szívesen látnak kutatási anyagokat és (különösen) esettanulmányokat is. Ezekhez az anyagokhoz a résztvevők is hozzáférhetnek majd, a szerzőket pedig a műhelymunkák során lehet közelebbről megismerni. A Nemzetközi Közösségfejlesztő Folyóirat (International Community Development Journal) és a Skót Közösségi Munkások és Közösségfejlesztők Folyóirata (Scottish Journal of Community Work and Development) közösen tervezik egy válogatás kiadását ezekből a tanulmányokból.
A javasolt tanulmányokról maximum 250 szavas kivonat küldhető elfogadásra a következő címre: IACD, Rosebery House, 9 haymarket Terrace, Edinburgh EH12 5EZ.

Helyszín, jelentkezés, részvételi díj
A konferencia az Edinburgh-i egyetemen kerül megrendezésre, ahol bentlakásos ellátás is igényelhető. A szállodai ellátásról az IACD irodája szolgál információval. A ‘fejlődő’ országokból érkező, szűkös pénzügyi keretekkel rendelkező résztvevők korlátozott számban remélhetőleg olcsóbb repülőjegyhez juthatnak. A ‘fejlett’ és ‘fejlődő’ országokból érkezőknek külön díjszabás van érvényben (a részleteket lásd a jelentkezési lapon). Az IACD-tagok, valamint az 1998. december 1-je előtt jelentkező kívülállók 20%-os kedvezményben részesülnek.

(A szervezetet bemutató angol nyelvű ismertető, továbbá a konferenciára szóló részletes felhívás és jelentkezési lap a Közösségfejlesztők Egyesületénél kérhető.)