Angol-magyar közösségi munkások konferenciája Szécsényben: Konferencia 1993. március 18-26.

1993/1

A Parola rendszeres olvasói Kováts Flórián beszámolóján (92/III. szám) és az Ashburtoni Szomszédsági Tanács működésén keresztül (92/IV. szám) találkozhattak már Peter Brewer nevével és a Dél-Angliai Devon-megye közösségfejlesztési, közösségi művelődési munkájával. Hatan közülük 1993. március 18-26-ig magyarországi tanulmányúton vesznek részt a Magyar Művelődési Intézet és a Közösségfejlesztők Egyesülete közös meghívására. A programot e szervek mellett a Pörös Béla-vezette Pécsi Ifjúsági Iroda és a Nógrád-megyei közösségfejlesztők – Pálinkás Sándorné és Brunda Gusztáv vezetésével szervezik, több helyi közösség bevonásával.


E program keretében kerül sor az 1993. március 23-24-én, kedden és szerdán SZÉCSÉNY-ben az

ANGOL-MAGYAR KÖZÖSSÉGI MUNKA

című konferenciára, melyre ezennel örömmel és tisztelettel meghívjuk!
A Konferenciát a szécsényi Művelődési- és Ifjúsági Centrum ill. a helyi Ferences Kolostor és a Mezőgazdasági Szakközépiskola Kollégiuma fogadja.
A program március 23-án, kedden délben ebéddel kezdődik, majd 13,30-tól kb 17,30-ig angol vendégeink mutatkoznak be és tartanak előadást-ismertetést munkájukról. Vendégeink:
Peter Brewer, a Devon-megyei Önkormányzat Közösségi Művelődési osztályának vezetője, akinek rugalmas és korszerű koncepciója a megye művelődési életére nagy befolyással van. Keresi az új utakat, hogy a merev intézményi határok feloldódjanak, hogy az intézmények jobban és pontosabban reagáljanak az ott élők szükségleteire. S mint ez ilyenkor lenni szokott, új utakat kereső emberek választódtak ki mellé. íme csapata:
Judith Reynolds, az Exeter-i Szövetkezetfejlesztési Iroda vezetője, akik elsősorban munkanélküliek csoportos-szövetkezeti munkahelyteremtését segítik.
Hannah Reynolds, a Devoni Önkormányzat és több társadalmi szervezet által támogatott Charity-szervezet munkatársa. A szervezet a vidéki települések közösségi-önerős fejlesztéséért dolgozik, szakmai és anyagi támogatásokat is nyújt. Mindkettejüknél a szervezet maga és annak munkája is nagyon tanulságos számunkra.
Paul Hague, aki a Culm-folyó völgyében elhelyezkedő települések közösségi művelődési vezetője. A völgy a folyón épült vízimalmok által működtetett takácsiparból élt meg, melynek azonban megszűnt a piaca. Több közösségi önsegítő folyamat mellett egy malom múzeummá alakítása tűnik számunkra a legmegfontolandóbb példának.
Lesley Lake ma egy Exeter-i általános iskola alkalmazottja, mert addig próbálkozott kívülről megváltoztatni az iskola-szülő kapcsolatot, míg egy project keretében ő is tagja nem lett egy iskola szervezetének. Az odajáró gyerekek szüleinek szervez családi életüket és egyéni továbblépésüket segítő közösségi akciókat, tanfolyamokat.
Norrie Stuart egy ifjúsági központ vezetője és a központ környékének ismerője. A fiatalokat a saját helyeiken keresi, akár az utcán is kapcsolatot szervez és segítséget nyújt.
Vendégeink felkérésünkre bemutatják munkájuknak azt a szeletét, amit mi kintjártunkkor a számunkra legtanulságosabbnak találtunk.
Bemutatkozásunk címe: A közösségi művelődés (community education) gyakorlata Devonban.
Este a konferencia résztvevői meglátogatják a Ságújfalusi Faluszépítő és Művelődő Egyesületet és megismerhetik, mit tesz (tehet) egy egyesület a település fejlesztéséért (kiadványok, kastély rendbetétele-működtetése, népfőiskola, nyári környezetvédő tábor, helyi újság, külföldi kapcsolatok, stb. Vacsora közben mód nyílik informális beszélgetésekre is.
Március 24-én 9 órakor folytatjuk a konferenciát, melyet délben ebéddel fejezünk be. A délelőtt folyamán a következő helyi-regionális szerveződésekről, fejlesztő jellegű tevékenységekről hallhatunk:
– Fejlesztői kezdeményezések Szécsényben, térségi kapcsolatok (polgármesteri előadás)
– Belső Cserhát-vidéki Társulás
– Gazdaképzés a mezőgazdasági Szakiskolában
– A Művelődési- és Ifjúsági Centrum bemutatkozása – műhelyek, ifjúsági iroda, turisztikai elképzelések.
A konferencián minden érdeklődőt szívesen látunk, de meghívjuk a régió fejlesztésében érdekelt helyi önkéntes és szakember fejlesztőket, az önkormányzati szakembereket, a humán szolgáltató szakmák képviselőit is, és a Közösségfejlesztők Egyesületén keresztül pedig az ország minden tájáról várjuk az érdeklődőket!
A konferencia részvételi költsége előreláthatólag max. 1500 Ft, mely csak a szállást és az étkezést fedezi, a terem-, szállítási-, tolmácsolási- és postaköltségeket a rendező Megyei Közművelődési Központ és a Magyar Művelődési Intézet állja. A részvételi díjat a visszajelentkezés után, a szervezők útmutatása alapján kell kiegyenlíteni.
A visszajelentkezéseket kérjük eljuttatni a Nógrád Megyei Közművelődési Központba, Pálinkás Sándorné címére, legkésőbb március 12-ig. (Salgótarján, Rákóczi út 192. 3100.)
S végül – akinek netán ennyi jó kevés – kedvcsinálónak még egy emlék a közösségfejlesztőknek oly jó emlékezetű Szécsényről. A egyesületi alapítók emlékezhetnek rá, micsoda remek beszélgetést folytattunk lelkészekkel – köztük a felejthetetlen Bárány Anzelmmel -, milyen kedves vendéglátásban volt részünk 1990-ben a Közösségfejlesztő lelkészek konferenciáján, s hogy milyen meghatottan-melegen köszöntünk el Márk Atyától a rendház előtt…
Viszontlátásra tehát március 23-án Szécsényben!