Ajánló a közösségi megoldások köréből

2022/3

Félúton a társadalmi hatáskötvények felfedezése felé – Séra Zsolt | az URBACT SIBdev Network vezető szakértője

“Vajon a társadalmi hatáskötvények (SIB) lesznek a megfelelő közszolgáltatások biztosításának új titkos eszközei?” – tette fel a kérdést nyolc európai város 2020 májusában. Ezután együtt indultak útnak, hogy kiderítsék, hogyan járulhatnak hozzá a SIB-ek a hatékonyabb közszolgáltatásokhoz. Közös útjuk már az elejétől fogva rögösnek ígérkezett, ami a Covid-19 miatt még inkább azzá vált. A világjárvány miatt a személyes találkozókra – amelyek a tudásátadás és a tapasztalatcsere alapját képezték –, csak valahol a távoli, ismeretlen jövőben kerülhetett sor. A nehézségek azonban új lehetőségeket is hoztak: a mesterkurzusok lehetővé tették, hogy a nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakértők online találkozókon keresztül csatlakozzanak a városok közös munkájához. Ennek eredményeként Aarhus (Dánia), Baia Mare (Románia), Fundão (Portugália), Heerlen (Hollandia), Kecskemét (Magyarország), Pordenone (Olaszország), Vőru (Észtország) és Zaragoza (Spanyolország) ma már szilárd tudásbázissal rendelkezik a társadalmi hatáskötvények területén.

Forrás és folytatás

https://urbact.eu/f%C3%A9l%C3%BAton-t%C3%A1rsadalmi-hat%C3%A1sk%C3%B6tv%C3%A9nyek-felfedez%C3%A9se-fel%C3%A9-s%C3%A9ra-zsolt-az-urbact-sibdev-network-vezet%C5%91

 

Beleszólást kaptak a diákok iskolájuk fejlesztésébe – Remekül működött!

A részvételi költségvetésalkotás során egy közösség a számára rendelkezésre álló erőforrások felhasználását egy tanácskozási, döntéshozatali és tanulási folyamat során időről időre közvetlenül tervezi meg. A módszert több magyar önkormányzatban már használják.

A debreceni Alternatív Közösségek Egyesülete a K-Monitor szakmai segítségével először csinálta meg mindezt egy magyar iskolában. A diákok költségvetése keretében 350 ezer forint elosztásáról született közösségi döntés.

A bejegyzésből letölthető a módszert bemutató kézikönyv, ami gyakorlati segítséget kínál fiatalokkal foglalkozó szakembereknek és szervezeteknek a részvételi költségvetés módszerének alkalmazásához.

Forrás és folytatás

https://k.blog.hu/2022/07/01/beleszolast_kaptak_a_diakok_iskolajuk_fejlesztesebe_debrecenben_remekul_mukodott

 

9 lehetőség a fenntartható turizmus fejlesztésének támogatására: a TourismFriendlyCities hálózat integrált akcióterve

Hogyan tud egy város egyensúlyt teremteni a lakosok és a turisták szükségszerűen ellentétes igényei között? Lehet-e az idegenforgalom olyan életképes helyi gazdasági ágazat, amely a fenntarthatóság, a jólét és az egyenlőtlenségek csökkentése szempontjából ösztönzőleg hat? Milyen mechanizmusokon keresztül tudjuk valóban integrálni a közelmúltbeli világjárvány tanulságait? Az URBACT Turizmusbarát Városok (TFC) hálózaton belül 2019 szeptembere és 2022 augusztusa között végzett közös munkánk során ezekre a kérdésekre kerestünk közös válaszokat, bevonva a nem kormányzati szervezetek, a vállalkozások, a tudományos élet és a közintézmények érdekeltjeit.

Forrás és folytatás

https://urbact.eu/9-lehet%C5%91s%C3%A9g-fenntarthat%C3%B3-turizmus-fejleszt%C3%A9s%C3%A9nek-t%C3%A1mogat%C3%A1s%C3%A1ra-tourismfriendlycities-h%C3%A1l%C3%B3zat

 

Hat lényeges dolog az URBACT IV-ről

Kiderül, hogy mire számíthatunk az URBACT program következő generációjától, amely még idén elindul. Az új URBACT IV programot – a különböző méretű városok Európai Területi Együttműködési Programját – az URBACT IV Programozási Bizottság 2022 májusában hagyta jóvá, és most hivatalos elfogadásra átadta az Európai Bizottságnak. Tehát, akár ismered részletesen az URBACT-ot, akár nem, most itt az ideje, hogy megtudd, mire számíthatsz az új programtól!

Forrás és folytatás

https://urbact.eu/hat-l%C3%A9nyeges-dolog-az-urbact-iv-r%C5%91l

 

Magyar fiatal is van a Eurochild Gyerektanácsában

A Hintalovon Alapítvány 2018 óta tagja a legnagyobb európai gyermekjogi, gyermekjóléti ernyőszervezetnek, a Eurochildnak.

A Eurochild idén harmadszorra hirdetett felvételt a Gyerektanácsába (Eurochild Children’s Council), amelybe most először egy magyar fiatal is bekerült, a Hintalovon Alapítvány támogatásával, 10 másik európai országban élő gyerekkel együtt. A jelenlegi Gyerektanács tagjai két éven keresztül dolgoznak majd együtt tanácsadóként az Eurochild munkáját támogatva.

Forrás és folytatás

https://hintalovon.hu/2022/07/13/magyar-fiatal-is-van-a-eurochild-gyerektanacsaban/

 

Több hónapos terápia eredménye az ozorai főszínpad monumentális dekorációja

Zero waste, terápiás, egyedi, innovatív és pécsi – mi az? Az Ozora Fesztivál főszínpadának textildekorációja, ami egy kis pécsi alapítvány, a Retextil műhelyében készül megváltozott munkaképességű emberek keze alatt. Kik csinálják, hogyan, miből, mennyi idő alatt, és mi értelme van egyáltalán a gigantikus textildekorációknak egy fesztiválon?

Bár rengetegféle terméket gyártanak, a fő profiljuk nem a profittermelés, hanem a retextil tudásának az átadása és a foglalkoztatás.

Forrás és folytatás

https://telex.hu/kult/2022/08/04/ozora-fesztival-2022-retextil-alapitvany-pecs-foszinpad-dekoracio

 

Szolidáris lakásfelajánlás és albérlet-támogatás Ukrajnából menekülőknek

A Lakhatási Koalíció szervezetei olyan szolidáris lakhatást felajánlókat keresnek, akik az Ukrajnából menekülők számára középtávú – 2 hét és 6 hónap közötti időtávra elérhető – szállást tudnak biztosítani Budapesten és környékén. A Lakhatási Koalíció a lakhatással, lakáspolitikával és lakásszegénységben élő emberek támogatásával foglalkozó szakmai és civil szervezetek összefogása. Célunk a lakhatási válság enyhítése és olyan szakpolitikai javaslatok kidolgozása, amelyek garantálnák a széleskörű hozzáférést a méltó és megfizethető lakhatáshoz.

Forrás és folytatás

https://utcarollakasba.hu/szolidaris-lakhatas/

 

Hős Iskola Program

2021 szeptemberében új programot indítottunk, a Hős Iskola Programot. Mert hiszünk abban, hogy dolgunk a felelős, másokért kiállni tudó és akaró fiatalok nevelése. Ehhez tudományosan megalapozott programot biztosítunk veletek együtt a jövő nemzedékének. A Hős Iskola Program a tapasztalásról és változásról szól. Arról, hogy olyan tudást adjunk át együtt a gyerekeknek, amivel egy általunk még nem ismert világban is boldogulnak majd – úgy, hogy képesek együttműködni és egymásért felelősséget vállalva, kreatívan alkalmazkodni a változásokhoz.

Forrás és folytatás

https://hosoktere.org/iskolaknak/hos-iskola-program/

 

Valahol otthon lenni – Menekültek társadalmi beilleszkedése Magyarországon

A Menedék Egyesület 2016 és 2022 között a Nemzeti Integrációt Értékelő Mechanizmus (NIEM) elnevezésű nemzetközi kutatási és stratégiai projekt keretében a nemzetközi védelemben részesítettek társadalmi beilleszkedését vizsgálta. A projekt legfontosabb hazai eredményeként egy olyan tanulmánykötetet állítottunk össze, amely a hazánkban élő menekültek beilleszkedésének általános és szakterületi (pl. oktatás, lakhatás, egészségügyi ellátás stb.) sajátosságait elemzi.

Forrás és folytatás

https://tudastar.menedek.hu/hirek/valahol-otthon-lenni-menekultek-tarsadalmi-beilleszkedese-magyarorszagon

 

Fókuszban a facilitátor: A tanulás jövője

Kiadvány, mely kézzelfogható, gyakorlatias és könnyen mozgósítható tudásokat, tapasztalatokat, eszközöket ad a tanulás támogatását végző szakemberek számára.

A tanulás jövője – egy kifejezés, amely mindig aktuális.

A Tempus Közalapítvány egyik küldetése, hogy a tanulás támogatásában, a tanulás és a tanítás folyamataiban (kulcs)szereplők számára biztosíthassák a magas színvonalú szakmai szolgáltatásokat, műhelyeket, kiadványokat és képzéseket. Az alább elérhető, “a tanulás jövője kötetsorozat” jelen kiadásának célja, hogy tapasztalatokat, eszközöket adjon a tanulás támogatását végző szakemberek számára, így a pedagógusoknak, tanároknak, facilitátoroknak, online facilitátoroknak egyaránt.

Forrás és folytatás

https://pedagogus-tudastar.hu/hirek_pedagogusoknak/fokuszban-a-facilitator