Ajánló a közösségi megoldások köréből

2021/4

Huszerl József ajánlója különböző közösségi megoldásokról, jó gyakorlatokról, kezdeményezésekről.

Önkéntességgel az igazságos társadalomért!

Azoknak a városoknak, amelyek a jelenleg felmerülő többdimenziós társadalmi szükségletekkel szembesülnek, mint például az idősek és a gyermekek gondozása, a társadalmi elszigeteltség és a depresszió, a munkanélküliség és a szegénység, hogy csak néhányat említsünk, innovatív politikákat kell kidolgozniuk a tapasztalatcserén és az egymástól való tanuláson alapuló kollektív tanulási folyamatok létrehozásán keresztül. Ez az a szakpolitikai változás, amelyet az Önkéntes Városok+ (Volunteering Cites+) hálózat az URBACT módszertan támogatásával fejleszt!

Forrás és folytatás: https://urbact.eu/%C3%B6nk%C3%A9ntess%C3%A9ggel-az-igazs%C3%A1gos-t%C3%A1rsadalom%C3%A9rt

 

Javaslatok egy új kormányzati civil stratégia alapelemeire

Az Új Egyenlőség podcastjában megszólaló Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója már azt is a több mint negyven szervezetet tömörítő civil együttműködés eredményének tartja, hogy útjára indult a kutatássorozat, mivel az eddigi civil szférát célzó adatfelvételek egymástól időben viszonylag távol és eltérő kérdések mentén történtek. Molnár Csaba, a Political Capital kutatásvezetője a konkrét eredményekről elmondta, hogy a megkérdezettek 55 százaléka nem tudott magától megnevezni egyetlen civil szervezetet sem, ugyanakkor viszont 36 százalékuk valamilyen formában segített vagy támogatott civil szervezetet a megelőző három évben, amit a kutató jó eredménynek tart. Molnár Csaba azt is hozzátette, hogy a pandémia időszakában fontos szerep jutott a civil szervezeteknek a társadalmi segítségnyújtásban, ezt tükrözi a megkérdezettek véleménye is.

Forrás és folytatás: https://ujegyenloseg.hu/javaslatok-egy-uj-kormanyzati-civil-strategia-alapelemeire/

 

Digitális kosár – Egy nagyszerű kezdeményezés, hogy ételt, időt ajándékozzunk a szegényeknek

A közelmúltban a nápolyi Katolikus Ifjúsági Szövetség és partnerei kezdeményezésére létrejött internetes platform olyan, mint egy digitális szupermarket, ahol nem csak élelmiszereket lehet a kosárba tenni, hanem szakorvosi vizsgálatot, illetve időt és szaktudást is fel lehet ajánlani.

Olykor könnyű adományozni. Nehéz viszont úgy tenni ezt, hogy közben tiszteletben tartjuk a másik ember méltóságát. Nápolyban különleges kezdeményezés született, digitális kosár néven. Régi hagyomány a dél-olaszországi városban a fonott kosár (o’ panaro), amelyet az ablakokból eresztenek le, hogy felhúzzák benne a bevásárolt árukat, vagy fordítva,

Forrás és folytatás: https://www.magyarkurir.hu/hirek/digitalis-kosar-etelt-idot-ajandekozhatnak-benne-szegenyeknek

 

Öt kiváló módszer a kisvárosok központjainak újjáélesztésére

Készen állnak a városközpontok a látogatók újbóli fogadására? Öt megoldás a kis városközpontok vonzóbbá tételére a Covid utáni időszakban.

Kétségtelen, hogy a járvány okozta nehézségek a városközpontokat sújtották leginkább, súlyosbítva a már korábban is tapasztalt problémákat Európa számos főutcáján. Mindazonáltal e városközpontok alkalmasak lehetnek arra, hogy új lakókat csábítsanak a környékre, vagy, hogy új gazdasági lehetőségeket teremtsenek kisboltok és más kereskedelmi formák számára.

Forrás és folytatás: https://urbact.eu/%C3%B6t-kiv%C3%A1l%C3%B3-m%C3%B3dszer-kisv%C3%A1rosok-k%C3%B6zpontjainak-%C3%BAjj%C3%A1%C3%A9leszt%C3%A9s%C3%A9re

 

Működhet a közösségi kormányzás?

Milyen mechanizmusok segíthetik a városi hatóságok és a közösségek hatékonyabb együttműködését? Négy URBACT-város osztja meg az olvasóval a közösségi irányításról szerzett tapasztalatait.

A kreatív közösségek már régóta létfontosságú szerepet töltenek be a városok megújításában: különböző csoportok segítenek a városi terek, épületek, kezdeményezések vagy szolgáltatások minőségének javításában, és elérhetővé teszik azokat a környékbeliek számára az igényeknek megfelelően. A városfejlesztés fenntartható módját kereső önkormányzatok számára az egyik megoldást az ilyen jellegű közösségi részvétel erősítése jelentheti. Nápoly (Olaszország) például olyan irányítási modellt vezetett be, amely lehetővé teszi a közösségek számára, hogy részt vegyenek a köztulajdon, azaz a „közjavak” kezelésében

Forrás és folytatás: https://urbact.eu/m%C5%B1k%C3%B6dhet-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-korm%C3%A1nyz%C3%A1s