Ajánló a közösségi megoldások köréből

2021/2

A nonprofit szektor legfontosabb jellemzői 2019-ben

2019-ben a nonprofit szférában a 2018. évinél 601-gyel kevesebb, 60.890 szervezet működött, 1/3-uk alapítványként, 2/3-uk társas nonprofit szervezetként. A szektor meghatározó jellemzői nem változtak: a klasszikus civil szervezetek sokan vannak és alacsony bevétellel rendelkeznek, míg a kevés számosságú nonprofit vállalkozás jelentős bevételt realizált. A szektor bevételének GDP-hez viszonyított aránya az előző két évben is megközelítette, 2019-ben meg is haladta az 5%-ot.

Forrás és folytatás:
http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=1061489&p_temakor_kod=KSH&p_lang=HU

 

„Housing First” – Első a lakhatás: hogyan érvényesíti Belgium két URBACT városa a lakhatáshoz való jogot

Tudja meg, hogyan küzd két belga város a hajléktalanság ellen az URBACT ROOF hálózatának segítségével.

2020-tól a ROOF – és más URBACT hálózatok – partnerei tapasztalataik megosztásával hozzájárulnak az UIA-URBACT (Urban Innovative Actions) „A lakhatáshoz való jogot gyakorló városok” kezdeményezéshez. Ebben a cikkben Zoé Lejeune, a belga nemzeti URBACT pont munkatársa számol be arról, hogyan érvényesítették sikeresen a lakhatáshoz való jogot Liège-ben és Gentben.

Forrás és folytatás:
https://urbact.eu/%E2%80%9Ehousing-first%E2%80%9D-els%C5%91-lakhat%C3%A1s-hogyan-%C3%A9rv%C3%A9nyes%C3%ADti-belgium-k%C3%A9t-urbact-v%C3%A1rosa-lakhat%C3%A1shoz-val%C3%B3-jogot

 

Ahol az állam helyett a civilek járják le a lábukat, hogy be legyenek oltva az emberek

A kormány tájékoztató kampánya és az oltási regisztrációra buzdítás nem jut el Fügödre, a helyi közösség és egy civil szervezet világosítja fel az embereket arról, hogy nem kell félniük a vakcináktól, így sikerült a lakosság 10 százalékát regisztrálni.

Vakcina van, most az aprómunka kezdődik, amikor akit csak lehet, rá kell venni az oltásra. Sok oka lehet annak, ha valaki nem regisztrált: elsőre a vírusszkeptikusok vagy -tagadók juthatnak eszünkbe, pedig sokszor inkább csak a rossz életkörülményekről van szó. Jó példa erre az Encshez tartozó, nagyjából 450 lakosú szegregátum, Fügöd is, ahol a 10 százalékos oltási kedvben egyszerre van ott a szegénység, a tájékozatlanság, a mindenhonnan ömlő álhírek, az állammal szembeni bizalmatlanság, és semmit sem jelent az a vonzerő, hogy védettségi igazolvánnyal lehet majd moziba vagy étterembe menni. Kocsma évek óta nincs, a két környékbeli bolt pedig a vírus alatt is működött.

Forrás és folytatás:
http://hvg.hu/itthon/20210504_fuged_encs_indahouse_koronavirus_oltas

 

Egy borsodi faluból indult a program, amivel végre a ketteseknek és az ötösöknek is élmény a tanulás

Hejőkeresztúron, a IV. Béla Általános Iskolában húsz éve vezették be a Komplex Instrukciós Programot, ami megváltoztatta a gyerekek mindennapjait. K. Nagy Emese igazgatóval eltöltöttünk egy napot az intézményben, amelynek ország-világ csodájára jár. A borsodi iskola nem egy átlagos oktatási intézmény. Ez pedig egy dolognak köszönhető: ez a Komplex Instrukciós Program (KIP). A tanítási módszert (Complex Instruction) a Stanford Egyetem fejlesztette ki húszévnyi kutatómunka után. Az amerikai iskolákban olyan heterogén tanulói összetételt feltételező eljárásként vezették be, ami eredményesen alkalmazható az összes diák iskolai sikerességének megalapozásához. A cél, hogy a tudásszint emelkedését minden gyerek megtapasztalhassa, és mindenkinek része legyen sikerélményben a tanórákon.

Forrás és folytatás:
https://24.hu/belfold/2021/05/15/hejokeresztur-komplex-instrukcios-program-kip-k-nagy-emese/

 

A mesék közelebb hoznak minket egymáshoz

Az Amnesty International Magyarország emberi jogi oktatásának hosszú távú célja, hogy mindenkiben kiépítse az emberi jogok tiszteletét, felhívja a figyelmet az azok melletti kiállás fontosságára és ösztönözzön a védelmükre. A nemzetközileg elfogadott emberi jogi elveknek megfelelő tudással és készségekkel igyekszik felvértezni az egyéneket, csoportokat és közösségeket, arra törekszik, hogy megfelelő attitűdöt alakítson ki bennük.

Módszertanunk változatos: foglalkozásaink játékos formában, drámapedagógiai eszközökkel zajlanak a résztvevők aktív bevonásával, elgondolkodtatásával.

Forrás és folytatás:
https://www.facebook.com/aimoktatas/

 

Helyi megoldások Covid idején

Mivel járulhatunk hozzá a járvány jobb kimeneteléhez?

Bár a koronavírus-járvány lecsengőben van, messze még a vége. Éppen ezért osztja meg a Magyar Orvosi Kamara a koronavírus alatt kialakult Jógyakorlatokat, hogy azokból mindenki inspirálódhasson!

A Magyar Orvosi Kamara céljává tűzte ki, hogy a járvány során kialakult Jógyakorlatok széles körben elterjedjenek. Ezért indította útjára a Helyi megoldások COVID idején kezdeményezését és gyűjti azokat a bevált intézményi, önkormányzati, közösségi, illetve nemzetközi Jógyakorlatokat, melyek valamilyen módon megkönnyítik akár az egészségügyi dolgozók, akár a betegek vagy hozzátartozók mindennapjait koronavírus idején.

Forrás és folytatás:
https://mok.hu/fooldal/helyi-megoldasok–covid-idejen

 

3 K uralta a gyerekek életét 2020-ban: kirekesztés, kizsákmányolás, koronavírus

A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány idén ötödik alkalommal készített összefoglalót az előző év legfontosabb gyermekjogi eseményeiről: a 2020-ról szóló gyermekjogi jelentés áttekintést nyújt a 18 évnél fiatalabbak hazai helyzetéről.

2020 a legtöbb ember számára egyet jelentett a koronavírussal. A globális járvány felforgatta a hétköznapokat. Felértékelődött az internet, az orvosi ellátás, az anyagi biztonság szerepe és az is, ahogyan egymással bánnak az emberek, akár otthon, akár az online térben. Fokozott figyelem övezte a jogalkotást és a kormányzati döntéshozatalt, ezzel együtt pedig megnőtt a jelentősége a bennük való bizalomnak és a felelősségtudatnak. A járvány során a bőrünkön éreztük annak következményét, hogy milyen védelemhez, támogatáshoz jutunk hozzá, mennyire figyelnek oda a véleményünkre, és megtapasztaltuk, hogy milyen fontos szerepe van a jogaink érvényesülésének.

Forrás és folytatás:
https://hintalovon.hu/2021/06/01/3-k-uralta-a-gyerekek-eletet-2020-ban-kirekesztes-kizsakmanyolas-koronavirus/

 

URBACT városaink, hálózataink hírei – 2021. május 28.

A hét inspiráló történetei az URBACT városokból – a lakosság bevonásától a városi kertekig.

Az URBACT III program jelenleg 52 transznacionális városhálózatot támogat: 23 transzferhálózatot (2018-2021), 23 akciótervezési hálózatot (2019-2022), 5 darab, az UIA projektek átviteli mechanizmusának irányítását célzó hálózatot, valamint egy újonnan indított, a Fenntartható Fejlődési Célokat támogató kísérleti hálózatot. Ne maradj le, nézd meg az alábbi legfrissebb összefoglalót!

Forrás és folytatás:
https://urbact.eu/urbact-v%C3%A1rosaink-%C3%A9s-h%C3%A1l%C3%B3zataink-h%C3%ADrei-%E2%80%93-2021-m%C3%A1jus-28