Adományozók gyűjteménye hátrányos helyzetűek és roma szervezetek számára

2000/3

Az alábbi adatok 2000-ből valók, ma már elavultnak számítanak!


Ashoka-Hungary

1126 Budapest, Böszörményi út 20–22. II. emelet
Tel.: 457-0824
beros@matavnet.hu
Erős Barbara
Ösztöndíj társadalmi változásokat beindító projektekért
Modell értékű program társadalmi probléma megoldására
Ösztöndíj maximum 3 évre nyerhető
Ingyenes pályázati adatlapon lehet jelentkezni, beadási határidő: folyamatos
Pályázhatnak magánszemélyek

Autonómia Alapítvány

1137 Budapest, Pozsonyi út 14. II/9.
Tel.: 237-6020, 237-6023, F: 237-6029
autonomia@autonomia.huwww.autonomia.hu
Kisebbségi csoportok támogatása
Közvetlen fogyasztást elősegítő projektek: élelmiszer megtermelése a családok és a helyi közösségek számára, Fejlesztési projektek: olyan jövedelem termelő pro. melyek munkaalkalmat teremtenek
Adomány és kamatmentes kölcsön formájában nyújtanak támogatást
Beadási határidő: nincs feltüntetve
Pályázhatnak romák

Brit Nagykövetség Know How Fund

1051 Budapest, Harmincad u.6., Tel.: 266-2888, F: 266-0907
Egészségügy, szociális, környezetvédelem, közélet
Folyamatos támogatási lehetőség

Charity Know How

114-118 Southampton Row, London, WCIB 5AA, United Kingdom
44/1714002315, 1714041331
ckh@caflon.charitynet.org, www.cafonline.org
Társadalmi szervezeteknek, közösségeknek folyamatos támogatás.

ENIAC Oktatóközpont

9400 Sopron, Újteleki u.29.
magic@magicnet.huwww.magicnet.hu
Hátrányos helyzetű diákok támogatása
Kiemelkedő tanulmányi eredményű 16 évnél idősebb hátrányos helyzetű diákok
Személyenként maximum 1 témában 40 000, vagy 80 000 forint értékű támogatási csomag, a támogatási csomagok száma nincs korlátozva
Beadási határidő: folyamatos
Pályázhatnak 16 évesnél idősebb hátrányos helyzetű, önálló keresettel nem rendelkező diákok

Esélyt a Tanulásra Közalapítvány

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19–21.
titkar@esely.huninet.huwww.prof.iif.hu/esely
Esélyegyenlőség biztosítása
Rossz anyagi körülmények között élő, felsőoktatásban tanulmányokat folytatni kívánó hallgatók támogatása, akik támogatás nélkül nem lennének képesek a tanulmányok folytatására
A keretösszeg évi 400 millió Ft költségvetési támogatással, a támogatást tanévenként a szorgalmi időszak 10 hónapjára lehet elnyerni. A támogatás összege nem lehet alacsonyabb a legkisebb munkabér 30%-ánál, nem lehet több annak 100%-ánál.
A kérelmet űrlapon lehet benyújtani, középiskolásoknak: 2001. márciusban, felsőoktatásban részesülőknek: 2001. szeptemberben
Pályázhatnak rossz anyagi körülmények között élő, felsőoktatásban tanulmányokat folytatni kívánó hallgatók

Európai Bizottság – PHARE

1016 Budapest, Bérc u. 23.
Tel.: 209-9700 F: 466-4221
katalin.somody@delhun.cec.eu.intwww.eudelegation.hu
Somody Katalin
Közösségi és szociális helyi programok támogatása, fejlesztések
Környezetvédelem, társadalmi és gazdasági fejlődés, helyi és regionális fejlődés, fogyasztói érdekvédelem, munkavállalói jogvédelem
Mikro- és makroprojektek a meghirdetés szerint
Beadási határidő: a meghirdetés szerint
Pályázhatnak hivatalosan bejegyzett és működő civil szervezetek

Gandhi Közalapítvány

1093 Budapest, Mátyás u. 9. II/9.
215-9056, 215-0578
gandhibp@matavnet.huwww.romapage.hu/portal
Szoboszlai Mónika
Oktatási intézmények alapításával és fenntartásával kívánja elősegíteni a nyitott szellemű, tudományok iránt fogékony, népéhez és anyanyelvéhez kötődő cigány fiatalok képzését. Legfontosabb célja, hogy középtávon kinevelődjék egy népéhez kötődő, jelentős számú roma értelmiségi réteg.

Holland Nagykövetség

1388 Budapest, 62, Pf.56. 1022 Budapest, Füge u. 5–7.
Tel.: 326-5301, F: 326-5978
dora.matheidesz@minbuza.nl
Matheidesz Dóra
Társadalmi reformprojektek támogatása 25 ezer gulden értékig
Jogbiztonság, beleszólási eljárások, szemináriumok, brosúrák, folyóiratok
A kérelmet angol vagy német nyelven a Holland Nagykövetséghez lehet benyújtani, a beadási határidő folyamatos
Pályázhatnak társadalmi csoportok és polgárok

Kanadai Szakmai Együttműködési Alap /CIDA/

Tel.: 392-3359, F: 392-3398
judit.almasi@dfait-maeci.gc.cawww.kanada.hu
Almási Judit
Társadalmi szervezetek, közösségfejlesztő programok
Pályázhatnak társadalmi szervezetek
Beküldési határidő: folyamatos

Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Karácsony Sándor Emlékére Szakalapítvány

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19–21.
Tel.: 343-3913
www.prof.iif.hu/prc
Az oktatás, a kutatás, a művészetek különböző ágainak támogatása, a közművelődés megújítása, valamint a környezetvédelmi szemlélet kialakítása és fejlesztése, közérdekű célok megvalósítása.

Kurt Lewin Alapítvány

1136 Budapest, Balzac u. 17–19.
Tel.: 216-2640, F: 216-2866
kla@c3.hu, www.romapage.hu/portal
Publicitás biztosítása községi és városi önkormányzatok számára az Interneten
Interneten (RomaPage-en) való megjelenés lehetősége
Rövid indoklás, részletes bemutatkozó levél, további tervek ismertetése Pályázhatnak községi és városi önkormányzatok

Levi Strauss Magyarország Kft.

1072 Budapest, Rákóczi út 42.
Valcsicsák Zoltán
Javasoljuk egy oldalas levélben a projektet bemutatni
www.levis.hu

Magyarországi Cigányokért Közalapítvány

1091 Budapest, Üllői út 47–49.
Tel./Fax: 215-6552
www.romapage.hu/portal
Megélhetést biztosító termelői tevékenységre irányuló programok
Beadási határidő: a meghirdetés szerint
Pályázhatnak általában cigány közösségek

Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány

1054 Budapest, Akadémia u.3., 1387 Budapest, 62. Pf. 25.
Tel.: 332-7334, 312-2824
mnekk@mail.datanet.huwww.romapage.hu/portal
A hazai nemzeti, etnikai közösségi lét fennmaradásának ösztönzése, segítése, támogatása
Tudományos kutatások és eredményei, kisebbségi közművelődés fejlesztése, tanulmányi, vagy művészeti ösztöndíj, érdekvédelem, anyanyelvi oktatás, kisebbségi értelmiségi továbbképzés, kisebbségi média támogatása, kisebbségi irodalmi és művészeti alkotások stb.
Éves pályázati kiírás: évente februárban-márciusban; ösztöndíj pályázat: évente májusban
Pályázhatnak kisebbségi önkormányzatok, társadalmi szervezetek, közösségek, személyek

Mott Alapítvány

Central- and Eastern European Office, Zitna 8 (3 Pat), Prague 2, 12000 Czech Republic
www.mott.org/civilsociety
Kelet- és közép-európai demokratikus folyamatok, cigány és kisebbségi közösségi és közösségfejlesztői programok
Javasoljuk egy oldalas levélben a projektet bemutatni

Nyílt Társadalom Intézet (OSI)

1051 Budapest, Október 6. u.12.
Tel.: 327-3027, F: 327-3101
romaculture@osi.huwww.osi.hu
Emily Martinez
Roma kultúra támogatására
Tudományos kutatás a roma kultúra jobb megértéséért, a roma kultúra átadásának támogatása
Általában a meghirdetés szerint 1000–35000 USD

Oktatási Minisztérium

1055 Budapest, Szalay u.10–14.
Tel.: 312-5082
www.om.hu
Bársony Csaba
Jó képességű roma tanulók egyetemi, főiskolai továbbtanulásra való felkészítése
Arany János Tehetséggondozó Program
A résztvevő tanulók számára kétszeres kollégiumi normatívát biztosít a kormány
Beadási határidő: a meghirdetés szerint
Pályázhatnak kollégiumok

Oktatási Minisztérium Phare Programiroda, Szociális

és Családügyi Minisztérium

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19–21. 501. szoba
www.prof.iif.hu/phare,
A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi beilleszkedésének támogatása
Az általános iskolai lemorzsolódási arány csökkentése; Speciális középfokú képzés; A roma fiatalok továbbtanulási esélyeinek növelése
A támogatás mértéke átlagosan: 50 000 EUR
Pályázni magyar és angol nyelven kitöltött pályázati űrlapon lehet, Beadási határidő: a meghirdetés szerint
Pályázhatnak oktatási és képző intézmények, pedagógiai intézetek és szervezetek, helyi önkormányzatok, civil szervezetek, az állami és magánszektor intézményei által létrehozott konzorciumok

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA)

1037 Budapest, Bokor u. 9–11.
Tel.: 388-1270/102, F: 388-1271
www.ofa.mgx.hu
Haraszti Tamás, Kolompár József
Pályázati kiírás február végén, március elején várható
Pályázati adatlappal lehet pályázni. Beadási határidő: a meghirdetés szerint

Ökotárs Alapítvány

1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 15.; 1519 Budapest, Pf. 411.
Tel.: 466-8866, 209-5624
www.okotars.hu
Környezetvédelem
A környezet , a helyi közösség és az egész társadalom számára haszonnal járó programok

Raoul Wallenberg Alapítvány

1447 Budapest, Pf. 464.
Tel./Fax: 311-3088
Dr. Sebes József
Kulturális, szociális, kisebbségi kutatások
Folyamatos kutatási támogatás

Rockefeller Alapítvány

437 Madison Avenue, New York 10022-7001, USA
rock@rbf.orgwww.rbf.org
Társadalmi szervezetek működésének megerősítése
Javasoljuk levélben a projektet bemutatni

Soros Alapítvány

1023 Budapest, Bolyai u.14.
Tel.: 315-0303, F: 315-0201
info@soros.huwww.soros.hu
Rónai Judit
Pályázati kiírás folyamatos, követni érdemes

Szociális és Családügyi Minisztérium

1051 Budapest, Roosevelt tér 7–8.
Tel.: 261-7704, 261-0908
www.meh.hu/szcsm
Oross Jolán
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátórendszer fejlesztése
Szociális szak- és alapellátások; Lakóotthonok kialakítása és korszerűsítése; Falugondnoki hálózat; Hajléktalanokat ellátó intézmény-rendszer bővítése
Alprogramonként változó
Pályázhatnak: önkormányzat, önkormányzati intézmény, humán szolgáltatást végző nem állami szervezet (egyház, alapítvány, egyesület, egyéni és társas vállalkozás)

Westminster Foundation

Clutha House, 10 Storey’s Gate SW1P 3AY, UNITED KINGDOM
www.wfd.org
Demokrácia építése és erősítése civil szervezetek és önkormányzatok által
Javasoljuk levélben a projektet bemutatni