A Szomszédsági Tanács szerepének meghatározása: Az Ashburtoni Szomszédági Tanács munkaanyagának fordítása

1992/4

SZOMSZÉDSÁGI TANÁCS
nem választott testület
a tagság mindenki számára nyitott
független bármely tevékenységtől
az emberek egyenlő feltételekkel
működnek együtt

VÁROSI TANÁCS
választott testület
törvényes testület,
hivatalos találkozók
helyi önkormányzati felelősség

A SZOMSZÉDSÁGI TANÁCS személyeket és csoportokat hoz együvé, hogy megismerjék közösségüket, információt gyűjtsenek róla a Szomszédsági Tanácstól, a közösségen kívül, a tanácsi hivatalnokoktól és a megyei szervezetektől.

A SZOMSZÉDSÁGI TANÁCS a körkérdések felvételétől rendszeres találkozók szervezéséig több dologgal foglalkozik munkacsoportokban a Városi Tanácsnak és a vonatkozó hatóságoknak, a Dartmoor-i nemzeti Parknak, a Teignbridge-nek, a Megyei Könyvtárszolgálatnak stb. készített jelentések és javaslatok készítésén keresztül.

A SZOMSZÉDSÁGI TANÁCS célul tűzi ki
– megismeri a képviseletek és az önkéntes csoportok közötti határvonalakat,
– elősegíti az emberek bevonását és a források hatékony felhasználását,
– elkerülni igyekszik a kettőzöttség, a rendezetlenség és a különféle szolgáltatások közötti űr veszélyeit.

A SZOMSZÉDSÁGI TANÁCS segíteni tud a különböző szolgáltatások nyilvánossá tételében azzal, hogy a képviseletek szerepkörét a nyilvánosság fórumain megvitatja.

A SZOMSZÉDSÁGI TANÁCS megbízatása rugalmasan alkalmazkodik a kiválasztott ügyekhez: foglalkozásokkal kapcsolatos tennivalók, munkacsoportok, kérdőíves felmérés összesítése, nyilvánosság, hírlevél és sajtókapcsolatok, titkár és elnök munkája stb.
Az összejövetelek szerepe:
– a tagokat naprakésszé tenni a mindenkori jelen helyzettel kapcsolatban,
– értesülni a sürgősséggel felmerülő ügyekről,
– megtervezni a szükséges választ és cselekvést,
– ápolni a szakemberekkel a kapcsolatokat és keresni a kellő szakmai tanácsokat.