A szerkesztők előszava

2020/3-4

Köszöntjük az olvasókat!

Dupla számmal jelentkezünk egy mindannyiunkat próbára tevő év zárásaként. De a próbák azért vannak, hogy úrrá legyünk rajtuk, általuk megerősödve fogjunk valami újba. Legyenek új terveink, kapjunk új lendületet, melyek továbbvisznek.

Az első három írásunk a mentorálás, szakmai támogatás témáját járja körbe; szerzőink arról tudósítanak, hogyan segítik az anyagiakon túlmenően különböző szervezeteknél a támogatottak elképzeléseinek, céljainak minél sikeresebb megvalósítását közösségi fejlesztő programok. Különböző megközelítéseket, szemléleteket ismerhetünk meg.

A közösségi munka egyik fontos fogalma az együttműködés, a párbeszéd. Ehhez, úgy véljük, segítő ajánlásokat, fontos tanácsokat olvashatunk a Verseny és/vagy együttműködés című írásban, amely egy Fülöp Mártával készült s a Civil Rádióban elhangzott beszélgetés leirata.

Az együttműködés egyszerre fontos a bennünket körülölelő természettel és a társadalommal. Erre döbbentenek rá a permakultúra szemléletét és módszereit nagyon izgalmas írásban bemutató szerzőtársaink. Ennek munkának a színhelye pedig Kunbábony. A folyamatos útkeresés, megújulás jegyében a mindig is lelkes és elkötelezett szövetkezeti tagok összefogva tervezték meg és kezdték el ezeket a megújító terveket közös lépésekkel megvalósítani a Civil Kollégium mögötti területen.

Az új keresése vitte a Közösségfejlesztők Egyesületének csapatát és partnereit Észtországba, hogy megismerkedjenek a hackathonnal, a közösségi tervezés új megközelítésével, és nálunk is kipróbálják.

Az is kiderült, a demokrácia működtetése mindannyiunk feladata, egyszerre kell türelmesnek és türelmetlennek lennünk – állítja Udvarhelyi Tessza, aki a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Közösségi Részvételi Irodájában eltöltött egy évének tapasztalatait foglalja össze, szintén a Civil Rádióban elhangzott beszélgetésben, mely most olvasható is.

Bemutatjuk közösségi megoldásoknak egy csokrát, amelyek ebben a vírusos időszakban ajánlásokat kínálnak közösségi cselekvésekre. Ilyen a K-Monitornak a helyi önkormányzatiság megújítását, közösségi megoldásokat összegyűjtő kiadványa és a Civil Kollégium akcióinak összefoglaló bemutatása.

A közösségi munka iránt érdeklődőknek ugyancsak a CKA izgalmas 2018-19-es időszakáról készült kiadványában olvashatnak sikeres közösségszervező programokról.

A népfőiskola és felnőttképzés értő tudósának, Sz. Tóth Jánosnak a tanulmányait megjelentető kötetről született recenzió – ezt is az olvasók figyelmébe ajánljuk.

Érdemes az olvasáshoz hozzákezdeni – úgy gondoljuk.