A SEED Alapítvány

1991/1

A SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítványt néhány magyar minisztérium, vállalkozói érdekképviselet és oktatási intézmény hozta létre í989-í990 fordulóján azzal a céllal, hogy a már működő vagy ezután alakuló életképes vállalkozások számát gyarapítsa, azokat a kritikus pontokon átsegítse. Az alapítvány -, hogy a külföldi testvérszervezetekkel, támogatókkal megkönnyítse a kapcsolatfelvételt – angol nevet is kapott:

SEED
Ez a szó – amellett, hogy a kisvállalkozás-fejlesztés angol kezdőbetűiből tevődik össze – tevékenységünket mindennél pontosabban jellemzi; magot, vetést, csírát jelent.

CÉLJAINK:
…Mi, az Alapítvány munkatársai szaktudásunkkal és tapasztalatainkkal hozzá szeretnénk segíteni a vállalkozókat és a leendő vállalkozókat, hogy gazdálkodásukat eredményesebbé, önmagukat sikeresebbé tegyék. A vállalkozásba kezdeni kívánókat, a munkától nem félőket a vállalkozás beindításában, a gondokkal küzdőket a talpon maradásban, a hazai piacon sikereket a külföldre jutásban kívánjuk támogatni.

Néhány programunk:
I. ÜZLETSEGITÖ – INKUBÁTORHÁZ HÁLÓZAT – PROGRAM

Az üzletsegítő inkubátorház olyan vállalkozás támogató intézmény, amely lehetővé teszi, hogy a fejlesztés ígéretét magukban rejtő kisvállalkozások az alakulásukat követő első- s talán legnehezebb időszakot viszonylag kedvező körülmények közön biztonságban vészeljék át. A segítségre rászoruló, de a fenti követelménynek megfelelő vállalkozások az átlagosnál alacsonyabb díjért bérelhetnek műhelyt vagy irodákat az inkubátorházban, kedvezményes áron vehetik igénybe a legfontosabb ügyviteli és gazdálkodást segítő szolgáltatásokat abban a reményben, hogy 2-3 év alatt magerősödnek és az inkubátorház feltételeit kinőve meghálálják a kezdeti gondoskodást…”

II. KEZDŐ VÁLLALKOZCK KÉPZÉSE PROGRAM

A kezdő vállalkozók tréningje keretében komplex, intenzív, de szükségszerűen csak a legfontosabb legsürgősebb szükségletekre, igényekre összpontosítható képzésben kívánunk részesíteni évente
több száz leendő és kezdő vállalkozót, megkönnyítve számukra az indulást. Szakmailag alaposan előkészített anyagunk készen áll, s szaktrénerek egy csoportja lesz a program konzulense. Szakértelmük, tudásuk garantálja a képzés magas szintjét. A három, egyenként négynapos képzési blokk a legszükségesebb ismeretek átadása mellen lehetőséget ad a vállalkozásra való lélektani felkészülésre és a résztvevő saját terveinek elemzésére, tennivalóinak meghatározására…

III.’A VÁLLALKOZÁS, MINT SZEMLÉLET” KÖZÉPISKOLAI TANANYAG

Szeretnénk, ha egyetlen középiskolás se hagyná el a padokat úgy, hogy hiányoznának az alapvető ismeretei és az önbizalma az önállóvá váláshoz, hogy ne tudná egy kicsit vállalkozói szemmel is látni a világot.
Az első lépcsőben a gimnazistáknak szóló kedvcsináló, szemléletalakító tananyagot, a “vállalkozás” tantárgy bevezetését készítjük elő. A későbbiekben el szeretnénk érni, hogy elsajátítsák a vállalkozási technikát és, hogy a jogi, üzemgazdasági, pénzügyi ismeretek bekerüljenek a tananyagba…

IV. INFORMÁCIÓS KÖZPONT

Már most sok olyan információ van a birtokunkban, amit szeretnénk minden rászoruló vállalkozó számára hozzáférhetővé tenni.
Itt a vállalkozó információkhoz: jogszabályokhoz, vállalkozást segítő intézmények nevéhez, címéhez, üzleti terv készítéséhez szükséges anyagokhoz, vállalkozói folyóiratokhoz, hirdetésekhez juthat. Elolvashat, fénymásolhat, megvásárolhat anyagokat.
Szívesen árusítanánk vállalkozást segítő könyveket is.
Az idegen nyelvű anyagok közül a legfontosabbakat magyarra is lefordítanánk…

V. A MÁR MÜKÖDŐ VÁLLALKOZOK KÉPZÉSE

Ebben az évben három tanfolyamot szervez Külföldi előadók bevonásával. 1. Hogyan adjuk el külföldre? 2. Kisvállalkozói gazdálkodás, pénzügyek – ahogy Európában és az Egyesült Államokban csinálják. 3. “Magát a bizniszt is el kell adni!’

Ezekkel a tanfolyamokkal – és a későbbiekkel – nemcsak a hiányzó ismereteket és technikákat szeretnénk a magyar vállalkozónak átadni, hanem külföldi tapasztalatokat és a piacgazdasággal rendelkező országokban elterjedt vállalkozói gondolkodásmódot is.

VI. A VÁLLALKOZÁS – TÁMOGATOK RÉSZÉRE SZAKMAI ÖSSZEJÖVETELEK, KONFERENCIÁK SZERVEZÉSE

A vállalkozás-támogató intézményeket és szakembereket több oldalról próbáljuk segíteni. Rendszeresen konzultációkat ‘ tartunk számukra, saját tapasztalatainkat; és tudásunkat, anyagainkat átadjuk, bevonjuk őket a képzési programjainkba… Ugyancsak rendszeresen szervezünk konferenciákat és “workshopokat”, ahol tapasztalatcserére nyílik alkalom. Ezekhez külföldi szakértőket is bevonunk ‘ egyrészt; hogy a résztvevők első kézből ; is kaphassanak tanácsot, kérdéseikre választ, másrészt, hogy közvetlen kapcsolatba is kerülhessenek külföldi kollegáikkal.
Ezeken felül minél több vállalkozás-támogatót szeretnénk hozzásegíteni ahhoz, hogy külföldi tanulmányút keretén belül bővíthesse tapasztalatait.

KAPCSOLATTEREMTÉS

Sok külföldi szervezet keres meg minket, hogy felvilágosításhoz jusson Magyarországról s a kisvállalkozások helyzetéről. Segítünk nekik eligazodni a hazai jogi- és gazdasági viszonyok között s megpróbáljuk számukra azokat a magyar partnereket megtalálni, akikkel együtt tudnak működni.

PRIVATIZÁLÁS

Szeretnénk bekapcsolódni a privatizációs folyamatba egyrészt olyan módon, hogy a vállalkozók tudják, hogy milyen jogi formában, milyen konstrukcióban, milyen feltételekkel vegyék át a szóban forgó egységet, másrészt véleményezzük a privatizációval kapcsolatos pénzügyi hitelfelvételi elgondolásokat.
Tájékoztatjuk a vállalkozókat, hogy hova forduljanak ezekért a kölcsönökért. Amennyiben nagyvállalatok egyes munkacsoportjai kívánják átvenni a vállalatuk egy részét, a SEED tanfolyamot szervez részükre a vállalat vezetésének bevonásával, hogy megkönnyítsük számukra ezt a lépést…