A közösségi munka meghatározása

1999/1

A közösségi munka lényege, hogy az embereket bevonjuk az életüket befolyásoló kérdések megoldásába.
Egyrészt, a közösségi munka a mindennapi embereknek azon képességéről szól, hogy együtt cselekedjenek azért, hogy befolyásolják, sőt irányítsák a társadalmi, gazdasági és politikai kérdések megoldását. Ebben az értelemben a közösségi munka az emberek közötti kapcsolatokra összpontosít, valamint azokra az (állami és magán) intézményekre és döntéshozókra, akik az emberek mindennapi tapasztalatait irányítják. A közösségi munka célja a hatalmi egyensúly megváltoztatása, valamint olyan struktúrák létrehozása, amelyek a helyi irányítást segítik elő.


Másrészt, a közösségi munka lényege, hogy felhasználjuk az emberek képességeit, tudását és tapasztalatait azon kezdeményezések során, amelyek valamely társadalmi, gazdasági vagy politikai problémára hivatottak válaszolni. Megeshet, hogy ez semmilyen szinten sem takar közhivatalokkal való együttműködést (annak ellenére, hogy gyakran igen).
Harmadszor, a közösségi munkának vezető szerepet kell vállalnia a feketéket, nőket és más csoportokat érő hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemben.
A közösségi munkások helyzete lehetővé teszi, hogy bevonják az embereket azokba a kérdésekbe, amelyek mindannyiunkat érintenek. Így tehát a közösségi munka olyan folyamat, amely a részvételen alapuló demokráciát támogatja. Ez a folyamat számos kérdésre összpontosíthat (pl. foglalkoztatás, közösségi gondozás, lakásügy, játéklehetőségek, ifjúsági munka stb.), de mindig összekapcsolja a három fent bemutatott elemet.
A gyakorlatban a közösségi munkás a következőkre teszi képessé az embereket:
– különböző kérdések és szociális problémák okainak megértése,
– a tudás, jártasságok és önbizalom fejlesztése,
– új, egyenlőbb kapcsolatok létrehozása a fogyasztók és a szolgáltatók között,
– új egyesülési formák létrehozása,
– az előítéletekkel és a megkülönböztetéssel való szembehelyezkedés és küzdelem,
– megnövekedett hozzáférés kieszközölése információkhoz, jogokhoz és erőforrásokhoz.
A “gondoskodás’ a közösségi munkában (nem összetévesztendő a közösségi gondozással) a közösségi munkás számára azt jelenti, hogy segíti a különböző csoportokat, szervezeteket önmaguk meghatározása során, ami azt is megköveteli tőle, hogy érzékenyen és érdeklődéssel közelítse meg a különböző kérdésköröket. Alapja a társadalom minden tagjának járó szociális és politikai jólét gondolata, különösen azoknak az embereknek az esetében, akik valamilyen hátrányos helyzettel vagy megkülönböztetéssel küzdenek a jelenlegi rendszer miatt. A közösségi munka értékei, módszerei és folyamata a közösségeinkről való gondoskodásnak ezt a megközelítését tükrözik.
(Forrás: Community Woric Feasibility Study on behalf of the Care Sector Consortium
The Convention of Scottish Local Authorities December 1990)

Egy lépés a közösségfejlesztés megértése felé
Az S.C.C.D. Charta nyilatkozat a közösségfejlesztésről

A közösségfejlesztés kiemelten foglalkozik a tehetetlenség és hátrányos helyzet kérdésével, és ilyen szakma lévén, a társadalom minden tagját érintenie kell. A közösségfejlesztés gyakorlata a társadalmi változtatás folyamatának része.
A közösségfejlesztés arról szól, hogy az embereket aktívan bevonjuk az életüket befolyásoló kérdések megoldásába. Ez a folyamat a hatalom, jártasságok, tudás és tapasztatok megosztásán alapszik.
– A közösségfejlesztés szomszédságokban vagy valamely specializálódott közösségben történik pontosan akkor, amikor az emberek azonosítják a számukra fontos dolgokat.
A közösségfejlesztési folyamat ugyan kollektív folyamat, de a belőle eredő tapasztalás minden résztvevő egyén integritását, jártasságát, tudását, tapasztalatát és esélyegyenlőségét növeli.
A közösségfejlesztés célja az egyének és közösségek képessé tétele arra, hogy saját szükségleteik, prioritásaik szerint és saját iramukban növekedjenek, változzanak, persze csak akkor, ha ezáltal nem nyomnak el más közösségeket és nem szennyezik a környezetet.
Ahol közösségfejlesztés van folyamatban, ott figyelembe kell venni bizonyos fontos alapelveket is. A közösségfejlesztő folyamat legfontosabb prioritása azok hatalomhoz juttatása és képessé tétele, akik hagyományosan meg vannak fosztva a hatalomtól és irányítástól, és nem dönthetnek saját életükről. Fontos továbbá, hogy az emberek képesek legyenek együttműködéssel befolyásolni az őket érintő társadalmi, gazdasági, politikai és környezetvédelmi kérdések megoldását. A közösségfejlesztés a dolgok egymással való megosztására ösztönzi az embereket, és olyan struktúrákat kíván létrehozni, amelyek valóban részvételt és az emberek bevonását eredményezik.
A közösségfejlesztés során az egyén vagy csoport ereje, jártassága, tudása és tapasztalata fejlődik, ezáltal lehetővé válik számára, hogy saját kezdeményezések útján küzdjön a társadalmi, gazdasági, politikai és környezeti problémák ellen miközben egy valóban demokratikus folyamatban vesz aktívan részt.
A közösségfejlesztésnek vezető szerepet kell vállalnia az olyan egyéni, intézményi vagy társadalmi viszonyulásokkal való szembehelyezkedésben, amelyek igazságtalanul különböztetik meg a feketéket, nőket, a csökkent vagy más képességekkel rendelkezőket, a különböző vallásos csoportokat, az időseket, a homoszexuálisokat és más hátrányos helyzetű embercsoportokat. Vezető szerepet kell vállalnia továbbá a természetes környezet pusztításának ellensúlyozásában, hisz ettől mindannyiunk léte függ. A közösségfejlesztés lehetővé teszi az emberek egyenlő bevonását a mindannyiunkat érintő kérdések megoldásába.
A közösségfejlesztésnek olyan struktúrákat kell kidolgoznia, amelyek lehetővé teszik a hátrányos helyzetű emberek, különösen a etnikai kisebbségek tagjainak aktív bevonását a társadalom életébe.