A Közösségi Adattárról

1993/4

Mint arról előző számunkban hírt adtunk az egyre szaporodó civil szervezetek nehezen, vagy egyáltalán nem tudják megszerezni a napi munkájukhoz szükséges információkat. Az itt-ott összegyűjtött adatok nem válhatnak közkinccsé, mert nincsenek működő, a civil szféra számára is használható információs hálózatok. Ezt a hiányt felismerve Közösségi Adattárat készít a Közösségfejlesztők Egyesülete és a Magyar Művelődési Intézet a közösségek, közösségekben dolgozó szakemberek, laikusok és intézmények számára.


Mi történt azóta, hogy a legutóbbi Parolában hírt adtunk a Közösségi Adattárról? Megdupláztuk a rendelkezésre álló adatállományok számát, így ma már több mint 60 címlista áll rendelkezésre.
Az új állományok:
könyvterjesztők, budapesti könyvüzletek, a még kapható számítástechnikai könyvek, számítástechnikai cégek, egyházi iskolák, kábeltévék, helyi tv-k, budapesti székhelyű külföldi kulturális intézetek, budapesti gyermekintézmények (készül az országos), budapesti nevelési tanácsadók (készül az országos), további budapesti listák: drogambulanciák, hajléktalan szállások, melegedők, szociális otthonok, népkonyhák, múzeumok, színházak, mozik, levéltárak, hangversenytermek, utcanévváltozások, sportegyesületek.
A felhasználók száma már kétszáznál több, naponta átlagosan 20-an jelentkeznek be a rendszerbe számítógéppel telefonvonalon. A többség a központi gépen lévő elvihető szoftverekre kíváncsi, nem pedig az adatokra.
Megalakult a Civil Hírügynökség, a budapesti Civil Rádió és a Közösségi Adattár részeként, mint a Civil Rádió híranyagát összegyűjtő, és azokat – amennyiben lehetséges – más médiák számára is szolgáltató iroda.
A hírügynökség tevékenysége a kiépülő önkéntesekből álló tudósítói hálózatra támaszkodik majd, amit már elkezdtünk szervezni, és munkájuktól a budapesti adatok további bővülését is várjuk. Mi nem történt meg azok közül amit szerettünk volna?
Ahogy azt az előző számban már említettük szeretnénk, ha az általunk összegyűjtött adatokat közösen frissítenénk, azaz, ha valaki észreveszi, hogy valamelyik adat hibás azonnal jelezze a helyes adatot. Mindezidáig csak egyetlenegy jelzést kaptunk. Bizonyára a hiba bennünk van, talán nem mondtuk el világosan, hogy a Közösségi Adattár csak akkor működhet, ha nem csak elnevezésében, hanem működésében is közösségi. Úgy gondoltuk, hogy a közösen összegyűjtött adatokat mindenki használhatja, ezáltal megsokszorozhatjuk tudásunkat. Talán nem hangsúlyoztuk eléggé, hogy az adatokhoz nem csak számítógéppel lehet hozzáférni, ezért most ismét megerősítjük, hogy telefonon, és levélben is állunk az érdeklődők rendelkezésére.
Nem osztottuk ketté az adatállományokat, bár megígértük, hogy július elsejétől bizonyos adatokat csak a klubtagok láthatnak majd. Azért nem tartottuk be ezt az ígéretünket, mert egyenlőre nagyon kevés klubtagunk van, szám szerint hét…
Nem csináltuk meg a Hírlevelet a klubtagok számára, amit talán indokol, ha nem is ment az előző bekezdés végén említett szám.
Úgy döntöttünk, hogy amíg a klubtagok száma nem teszi indokolttá a Parolában adunk hírt az adattárról, és elküldjük minden klubtagunknak, amivel ideiglenesen pótoljuk a megígért hírlevelet.
Mit szeretnénk megvalósítani a közeljövőben?
Tervezzük, hogy tárgymutatót készítünk a rendelkezésre álló adatokról.
A budapesti listákat országossá szeretnénk bővíteni, de ez csak közös összefogással lehetséges. Ezért mindennél fontosabb, hogy klubtagjaink száma növekedjen. Ennek érdekében szeretnénk hirdetéseket, magyarázó cikkeket küldeni minél több lapnak. Sajnos anyagi lehetőségeink ezen a téren is szűkösek, ezért arra kérjük minden olvasónkat próbáljon segíteni abban, hogy ezeket az írásokat megjelentethessük olyan megyei, illetve regionális lapban, amelyek olvasótáborát érdekelheti kezdeményezésünk.
Bővebb felvilágosítást kaphat: – tartalmi, és szervezeti kérdésekben Simon Máriától és Huszerl Józseftől,
– technikai kérdésekben Rócza Gábortól.
A Közösségi Adattár levélcíme: Budapest I. Corvin tér 8.1011 Telefon:(1 )201-5728 Fax:(1 )201-4892

Jelentkezési lap
Csatlakozom a Közösségi Adattár klubhoz.
Intézmény: . . . . . . . . . . . . . .
kapcsolattartó személy:. . . . . .
cím:…… ………….
tel.: ………………..
fax: … …………….

Rendelkezünk: PC kompatibilis számítógéppel, modemmel (kérjük a megfelelő szöveget húzza alá) Az 1993. második félévre esedékes tagdíjat (900.- Ft) átutalom, vagy postai utalványon feladom a Közösségi Adattár számlájára: Közösségfejlesztők Egyesülete OTP I. ker. fiók 218-98017 9068-7 (Kérjük az utalványra írják rá: Közösségi Adattár.)
Dátum: ………………

aláírás