A közösségfejlesztéssel kapcsolatos, szakmai kiadványok

2003/3

Nyomtatott kiadványok:
Megrendelhető az egyesület címén!

Egyesületi művelődési otthonok Franciaországban
(Szerkesztette és fordította: Solymosi Judit)

Identitás-filozófia-stratégia
Gondolatok a civil társadalom szerveződései számára
(Szerkesztette és fordította: Solymosi Judit és Varga Tamás)

Közösségfejlesztő lelkészek
(Szerkesztette: Vercseg Ilona)

Közösségi munka. Elmélet és gyakorlat külföldön.
Szöveggyűjtemény

R. Perlman – A. Gurin: Közösségszervezés és társadalmi tervezés

P. Schwarz: Menedzsment a nonprofit szervezetekben

Beke Pál: Önkormányzó társadalom

Paul Henderson: Társadalomhoz tartozás és állampolgáriság Európában. Mit tehet mindezért a közösségfejlesztés?
(Szerkesztette: Vercseg Ilona. Fordította: Varga Tamás)

Szomszédsági gazdaságfejlesztés
(Ford.: Varga Tamás)

Varga A. Tamás–Vercseg Ilona: Közösségfejlesztés
(Magyar Művelődési Intézet, 2001.)

Varga A. Tamás
Közösségfejlesztők Egyesülete, 2003.

Elektronikus kiadványok:
Elérhetők honlapunkon!

Gergely Attila: Intézmények építése a helyi közösségekben

Közösségfejlesztés és munkahelyteremtés
(Szerkesztette: Vercseg Ilona)

Charlie McConnell: A közösségfejlesztés támogatása Európában

A közösségfejlesztési folyamat
(részletek W.W. Biddle–L.J. Biddle könyvéből)

A közösségi rádiózásról
(Szerk.: Péterfi Ferenc)

Szomszédság
(Szerkesztette és fordította: Vercseg Ilona)

Varga A. Tamás–Vercseg Ilona: Település, közösség, fejlesztés
Tapasztalataink a helyi társadalmi-kulturális fejlesztésről

Vercseg Ilona: Közösség – Eszme és valóság

Jack Rothman: A közösségi beavatkozás megközelítései
(Közösségfejlesztők Egyesülete, 2001)