A közösségfejlesztéssel kapcsolatos kiadványok

2013/3

Nyomtatott kiadványok
(Megvásárolhatók a Közösségfejlesztők Egyesülete székhelyén: 1011 Budapest I. Corvin tér 8.)

Beke Pál: Önkormányzó társadalom. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 1991.
Bodorkós Barbara – Kajner Péter – Kovács Edit – Peták Péter – Péterfi Ferenc): Rajtunk múlik! Hogyan szervezkedjünk és képviseljük érdekeinket a lakóhelyünkön? Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 2005.

(CEBSD-VIBOSO): Szomszédsági gazdaságfejlesztés. Tanulmánygyűjtemény.
Ford. Varga Tamás. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 2000.
Paul Henderson: Társadalomhoz tartozás és állampolgáriság Európában. Mit tehet mindezért a közösségfejlesztés? (Szerk. Vercseg Ilona, ford. Varga Tamás). Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 1997.
R. Perlman – A. Gurin: Közösségszervezés és társadalmi tervezés. A részleteket válogatta: Varga A. Tamás. Szerk. Mátyus Alíz. Ford. Szombatiné Mihályi Zsuzsa. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 1993.
Peter Schwarz: Menedzsment a nonprofit szervezetekben. Ford. Solymosi Judit. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 1993.
(Solymosi Judit szerk. és ford.): Egyesületi művelődési otthonok Franciaországban. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete. 1993.
(Szerk. és ford.: Solymosi Judit és Varga Tamás): Identitás – filozófia – stratégia.Gondolatok a civil társadalom szerveződései számára. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 1993.
(Vál. Varga A. Tamás, szerk. B. Vörös Gizella): Közösségi munka. Elmélet és gyakorlat külföldön. Szöveggyűjtemény. Fordították: Rakovszky Zsuzsa, Verók Edit. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 1993.
(Vál. Varga A. Tamás, szerk. Vercseg Ilona). Gyakorlati útmutató közösségi munkásoknak. Fejezetek a közösségi munka brit kézikönyvéből. Ford. Varga Tamás. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 2005 májusa
(Írta és szerk. Vercseg Ilona): Közösségfejlesztő leckék kezdőknek és haladóknak. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 2004.
(Szerk. Vercseg Ilona): Közösségfejlesztő lelkészek. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 1992.
Vercseg Ilona: Közösség és részvétel. A közösségfejlesztés és a közösségi munka gyakorlatának elmélete. Budapest, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület és ELTE Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék, 2011. Megvásárolható a tanszék titkárságán, Bp. XI., Pázmány Péter sétány 1/a.

Elektronikus kiadványok
(ingyenesen letölthetők a http://www.kozossegfejlesztes.hu honlapon a Régi honlapról!)
(W.W. Biddle – L.J. Biddle): A közösségfejlesztési folyamat. Szerk. és az előszót írta Varga A. Tamás, ford. Rakovszky Zsuzsa, Szentpéteri Gabriella. Budapest, Országos Közművelődési Központ Közösségszolgálat, 1988.
(Charlie McConnell): A közösségfejlesztés támogatása Európában. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 1992.
(Gergely Attila): Intézmények építése a helyi közösségekben. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 1991.
(Közösségfejlesztők Egyesülete Városmegújító Munkacsoport) KÉZIKÖNYV a részvételi városmegújításról. Gyakorlati útmutató, Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 2010.
(Szerk. Péterfi Ferenc): A közösségi rádiózásról. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 1992.
(Jack Rothman): A közösségi beavatkozás megközelítései. Ford. Varga Tamás. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 2001.
(Varga A. Tamás – Vercseg Ilona): Közösségfejlesztés. Budapest, Magyar Művelődési Intézet, 2001.
(Varga A. Tamás – Vercseg Ilona): Település, közösség, fejlesztés. Tapasztalataink a helyi társadalmi-kulturális fejlesztésről. Budapest, Országos Közművelődési Központ, 1991.
(Vercseg Ilona): Közösség – Eszme és valóság. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 1993.
(Szerk. Vercseg Ilona): Közösségfejlesztés és munkahely-teremtés. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 1997.
(Szerk., ford. és a bevezető tanulmányt írta Vercseg Ilona). Szomszédság. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 1993.