A közösség ereje: Az indulástól a helyhatósági választásig

1990/3

Takácsiban évek óta nem beszélhettünk kulturális életről, megszűnt a mozi, a tánccsoport, a rajzszakkör, a citerazenekar és a színjátszókör. Az óvodai és iskolai ünnepélyek műsorait kivéve, szinte kihalt a Kultúrház.
Hogy falunk erre a sorsra jutott, oka ugyanaz – az előző rendszer politikája és végrehajtóik -, mint többszáz hasonló körülmények között lévő település esetében.


1970-től “társították” közigazgatásunkat, 1971-től egyesülésre kényszerítették termelőszövetkezetünket, 1975-től pedig körzetesítették iskolánkat, a felső tagozat helybeni megszüntetésével.
Hogy Takácsi lakosainak száma az elmúlt 20 év alatt “csak” egynegyedével csökkent, elsősorban kedvező területi elhelyezkedésének köszönhetjük; a Pápa-Győr főútvonal mellett található.
A kultúrálódás hiánya hozta létre a Takácsi Alkotó Közösséget 1989 márciusában, majd 1989. augusztus 15-én egyesületté alakult 33 taggal.
Talán nem sikerült volna újra mozgásba lendíteni a falut, gondolkodásra bírni az embereket, ha nem került volna községünkbe egy tanárházaspár, akik nemcsak lakói, de falunk sorsát megismerve, azt magukénak érezve, szellemi kovácsává váltak községünk életének.

Egyesületünk célja: kulturális lehetőségek kialakítása, emberi, szellemi, anyagi értékmentés, hagyományőrzés és átadás, folyamatosan működő többgenerációs alkotóközösségek létrehozása.
E tevékenység a falu helyzetének feltárásával kezdődött. Az idős emberek között találtunk olyanokat, akik szívesen vesznek részt műhelyfoglalkozásokon, mesterségük fogásait átadják a fiatalabbaknak. Helytörténeti ismereteikkel, dokumentumokkal, tárgyi emlékekkel is gazdagítják egyesületünk munkáját.
Az eddigiek során szerveztünk
– nyári alkotótábort a gyermekek részére, táncházat, kirándulásokat;
– közreműködtünk emléktábla állításában és az avatóünnepség megszervezésében a
II. világháborús hősök emlékének megőrzésére;
– megemlékeztünk nemzeti és történelmi ünnepeinkről;
– megindult a kapcsolatfelvétel a Takácsiból elszármazottakkal;
– a Vöröskereszttel közösen tagjaink vendégül láttak a nyáron tíz napig 34 sepsi-
szentgyörgyi tanulót és kísérőiket.
Egyesületünk első számú erőforrása tagjaink munkájából adódik. Ki-ki szakmájának, szabadidejének megfelelően vállal részt közösségünk tevékenységében. De ugyanilyen fontosak a tagdíjon felüli anyagi támogatások, elnyert pályázatok díjai, melyek hozzásegítették egyesületünket egy parasztház megvásárlásához, a legszükségesebb javítások elvégzéséhez, eszközök vásárlásához. Az alkotóház teljes kialakításához még további felújításokat kell végeznünk, és eszközeink is kiegészítésre szorulnak.
Működésünk edzetté, kitartóvá tette azt a 20-30 tagot, akik a harcot már az életben maradásért megvívták, és vezette az alapítókat arra a megállapításra, hogy célkitűzéseinket csak független, önálló szervezetként valósíthatjuk meg.
Néhány hónap alatt arra is rá kellett jönnünk, hogy a falunk fejlődését alapvetően gátló tényezők megszüntetése nélkül csak részsikereket érhetünk el. Újabb célként községünk közigazgatási önállóságának és az iskola felső tagozatának visszaállítását tűztük ki.
Hosszas huzavona után – bár a megyei és a közös községi tanács sokat tett ennek megakadályozására – sikerült érvényt szerezni a törvényben leírtaknak, az 1990. június 2-án helyi népszavazást kezdeményeztünk az önállóság visszaszerzésére. A helyi hatalom és érdekszövevényei minden eszközt megragadtak azért, hogy a népszavazás eredménytelen legyen, legszembetűnőbben azzal bojkottáltak, hogy nem vettek részt a népszavazáson, és igyekeztek bizonytalanságot keltve távol tartani a falu lakosságát (például azzal, hogy idős embereknek nem lesz biztosított a közétkeztetése a felső tagozat visszaállításával).
A népszavazás eredményességéhez (50%+1 fő) végül 13 fő hiányzott.
Ezzel a kudarccal elveszítettük egyesületünk mozgatóit, az alapító tanárházaspárt, mert nem tudták továbbra is vállalni e tevékenységükből származó munkahelyi konfliktusokat, viszont a közös vállalás élménye egyesületünk tagjait még szisztematikusabb munkára ösztönözte.
Kibővítettük alapszabályunkat azért, hogy a helyhatósági választásokra jelölteket állíthassunk. Tevékenységünket az elmúlt két hónapban kizárólag a választásokra összpontosítottuk.
Felajánlottuk segítségünket a falunk lakosságának majdnem 20%-át kitevő cigányság részére a jelölt állításhoz, sajnos a köztük lévő családi ellentétek miatt nem tudtak élni a lehetőséggel. (Meg kell jegyezni, hogy az egyesületen kívül senki más nem adott számukra erről tájékoztatást.)
A választásokhoz igazítva megvalósítottuk eddig dédelgetett szándékunkat, Takácsi Krónika címmel havonta megjelenő helyi lapot indítottunk. Örömünkre szolgált, hogy az előjegyzések alapján legalább 200 példányban jelentethetjük meg újságunkat, főként ha számításba vesszük, hogy 356 lakóházat számlálhatunk falunkban.
Eddigi tevékenységünk gyümölcse a szeptember 30-i választásokon érett be. Programunk és kampányunk eredményeként – mely az újság, plakátok, szórólapok mellett személyes megismertetésen alapult – kiemelkedő 70,5% részvétel mellett teljes sikerként könyvelhetjük el, hogy kizárólag az egyesületünk támogatásában indult jelöltek jutottak a helyi önkormányzatba, s a polgármester is az egyesület ajánlottja lett.
Tudjuk, ezzel még nem ért véget harcunk, hiszen ez csak részeredmény, lehetőség ahhoz, hogy célkitűzéseinket megvalósíthassuk. De erőt ad, hogy a nehézségekkel szembenézve, önkormányzatunk támogatásával, további kitartó munkára sarkallja közösségünket.

Bakó Éva
a Takácsi Alkotó Közösség
Egyesület tagja