A Kelet-magyarországi Közösségszolgálat.

1993/5

1993. február 1-jén megalakult Kelet-magyarországi Közösségszolgálat (működtetője a Magyar Művelődési Intézet és a Közösségszolgálat Alapítvány) feladatának tekinti, hogy segítse a régióban az önszerveződést. Kapcsolatszervező, problémafeltáró, informáló munkával bátorítsa az állampolgári és önsegítő lakossági kezdeményezéseket.
Együttműködést ajánlunk: civil szervezeteknek, önkormányzatoknak, intézményeknek, és mindazoknak a magánembereknek akik közügyekben közösségi megoldásokat keresnek és segítségünket kérik.

A Közösségszolgálat tevékenységi köre:
– közreműködés településszintű társadalomfejlesztő folyamatokban
– a közösségekben, faluközösségben rejlő erőforrások segítségével megoldási javaslatok keresése az alábbi kérdéskörökben: helyi hagyományok ápolása, a múlt értékeinek megismerése, őrzése, munkanélküliség, munkahelyteremtés, vállalkozás, falusi turizmus
– a helyi nyilvánosság fejlesztése (falukönyv, kalendárium, helyi újság és rádió működtetése)
– tanácsadás közösségeknek, közösségi munkával foglalkozóknak
– pályázatfigyelő közreműködés pályázatok elkészítésében
– nemzetközi szakmai kapcsolatok közvetítése, a közösségi munka cselekvési formáinak megismerésére tanulmányutak szervezése
– közösségi munkások képzése
A Közösségszolgálat eredményes működésének fontos feltétele, hogy kapcsolataiban sokfelől építkezzen.
Az eddig kialakított együttműködésekről és azok tartalmáról:
A legfontosabb bázisa, szakmai háttere a Közösségfejlesztők Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete, amelyet a megyében dolgozó, közösségi munka iránt elkötelezett szakemberek alakítottak 1992-ben. Az egyesület szakmai kontrollt és támaszt jelent abban, hogy a Közösségszolgálat mindenkor a meglévő, valós társadalmi szükségletek irányába nyisson. Tagjai a megye hét településén dolgoznak, művelődési házakban, egyesületekben. (Debrecen, Biharnagybajom, Hajdúhadház, Földes, Konyár, Nagyrábé, Szentpéterszeg) A tagok közül nyolcan animálnak valamilyen csoportot, egyesületet, kuratóriumi tagjai alapítványnak, ketten képviselők településük önkormányzatában. Az egyesület törekvései között szerepel az együtt- működés a helyi önkormányzatokkal és a térségi önkormányzati szövetségekkel. – A Közösségszolgálat hatékony működésével elérhető lenne, hogy az Egyesület tagjai köré megyén belüli közösség- szolgálatok szerveződjenek, térségi problémák megoldására. (nyírségi, bihari, sárréti régió, Debrecen.) – Tevékenységünket azokra a tapasztalatokra építjük, amelyet a nagyrábéi, konyári, bodaszőlői településfejlesztő munkákban szereztünk.
– Szomszédságban címmel egy olyan kistérségi beszélgetéssorozatot kezdeményezünk, amely a szomszédsági viszonyok erősítését segíti, elindítója lehet településszintű közösségi munkánknak, kistérségi fejlesztéseknek. .
– A regionális Civil Közösségi Adattár létrehozása a Civil Ifjúsági Alapítvány, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Alapítvány a Közösségszolgálat együttes elhatározásából született.

Szolgáltatási köre három területből tevődik össze:
1. szám(tógépes közösségi adatbank
2. információs fórum és ügyfélszolgálat
3. “Hírkulcs” címmel negyedévenként megjelenő periodika.
– A helyi nyilvánosság fejlesztésében kiemelt szerepe lesz a debreceni közösségi rádiónak, amelynek előkészítésére több városi egyesület közreműködésével létrejött a Szóla Rádió Alapítvány. A megye több településén (Konyár, Nagyrábé, Püspökladány, Szentpéterszeg) helyi kalendárium, falukönyv szerkesztése kezdődött el.
– A Pódium Műhely Egyesület, a Szép Klub Kulturális Egyesület, a Közösségfejlesztők Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete a Napló Táj-Kép mellékeltének segítségével Egyesületi Címtár (évkönyv) megjelentetéséhez fél éve gyűjtjük az információkat. A megjelentetést jövőre tervezzük. Az eltelt nyolc hónap tovább erősítette bennem a hitet a közösségi munka iránt. Hiszem, hogy tevékenységünk eredményes lesz, mert:
– kapcsolatainkban sokfelől építkezünk,
– a lokalitásban meglévő értékekre támaszkodunk,
– közvetítésünkkel szövetségesek találnak egymásra jó ügyekért,
– hiszünk a hosszabb távon megtérülő befektetésekben,
– ajánlóink – egy-egy újabb feladatra
– az elvégzett munkáink alapján, kapcsolatainkból kerülnek ki.