A helyi cselekvés

1991/1

Lehetőségeiről, technikáiról írtunk korábbi számainkban, azzal a céllal, hogy segítséget adjunk az újat, a megoldásokat keresőknek.
Ezúttal is egy ilyen cselekvési technikára, szerveződési formára hívjuk fel a figyelmet. Számtalan olyan kérdés, probléma adódik a településeken, amelynek megoldására nincs állami szervezet-intézmény, vagy ha van is ilyen, annak hiányosak a gazdasági feltételei. A társadalmi erőforrások, a lakosság szolidaritásának és a központi vagy regionális támogatásoknak az összegyűjtésére, gazdasági összefogására a helyi alapítványok létrehozása igen jó feltételeket, lehetőségeket kínál. Alapítványt magánszemélyek és jogi személyek tartós közérdekű célra alapító okirattal hoznak létre. A tartós közérdekű célt és a megvalósulást szolgáló pénzügyi eszközök mértékét a felek szabadon állapítják meg.
Fontos tudni, hogy az alapítványba befizetett adomány összege az adóalapból levonható.
Az alapítvány létrejöttéhez (legalizálásához) azt hivatalosan is nyilvántartásba kell venni. Ezt az. alapítvány székhelye szerinti megyei illetve a Fővárosi Bíróságon kell kémi.
A nyilvántartásba vételhez tehát szükséges egy pár soros kérelem és az alapító okirat két példánya (az eljárás illetékmentes).
Az alapítvány alapító okirata a következőket tartalmazza:
Az alapítvány neve, székhelye Az alapítók neve, címe
Az alapítvány célja; feladatai, a ¦ csatlakozás módja, illetve az alapítványi tagság keletkezése
Az induló vagyon, a várható források, a vagyon felhasználása, gazdálkodása Az alapítvány kezelője, képviselője (utalványozók)
Az alapítvány működése: a kuratórium tagjai, jogaik, működésük, az alapítvány nyilvánossága
Az alapítványi tagság megszűnése
Az alapítványokkal kapcsolatos jogszabályok:
Az alapítvány létesítéséről: 1987/11. tvr, bejegyzéséről: 1990/1:.tvr; gazdálkodásáról: 1996/1988 M.T. rendelet
Kiadványok alapítványokról:
– Társadalmi szervezetek és alapítványok számviteli, pénzügyi rendszere adózási kérdései (NOVORG Kft. 1134 Budapest Dózsa Gy. út 150.) – Társadalmi szervezetek, alapítványok létrehozása és gazdálkodása (UNIO Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi Kft,1990.) – Alapítványok létesítése és működése (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1990.)
További információkkal, alapító okirat mintákkal szívesen szolgálunk a KÖZÖSSÉGSZOLGÁLAT címén (1011 Budapest, Corvin tér 8. Tel.: 201-3766; 201-5728)