A "Helyi Cselekvés" program

1999/1

Tíz éve alakult meg Dombóváron a Közösségfejlesztők Egyesülete. Ez az évforduló nem annyira az ünneplésre, mint inkább további feladatok felismerésére ösztönöz bennünket. Így határoztuk el, hogy egy nagyszabású programot indítunk ebben az évben, amelyhez a MOTT Alapítványt sikerült indítótámogatónak megnyernünk.


A Mott Alapítvány 1999 január 1-jétől 2000 december 31-ig 50 000 dolláros általános célú támogatásban részesítette a Közösségfejlesztők Egyesületét.
Az adomány a magyar közösségfejlesztés megerősítésére ad lehetőséget, mégpedig az alábbi két fő területen:
Megerősíteni magát a Közösségfejlesztők Egyesületét és a projektjeiből kifejlődött partnerszervezeteit azért, hogy több és jobb minőségű munkát végezhessen a közösségfejlesztés ismertté válása, szakmai fejlődése és mozgalmi tevékenysége terén, s hogy alkalmassá váljon megfelelni az Európai Uniós kihívásoknak. A megerősödött szervezet pedig képes lesz
Megerősíteni a helyi közösségeket abban, hogy mind többen felismerjék a helyi cselekvés fontosságát, hogy merjenek és tudjanak is cselekedni. E helyi kezdeményezéseket az egyesület mind anyagilag, mind szakmai infrastruktúrával – konzultációval, képzéssel, tanácsadással és projekt-monitorozással – segíteni kívánja.
A Mott Alapítvány támogatásának jelentősége most abban áll, hogy 2000-től lehetővé teszi a fenti, ún. “Helyi cselekvés”
(“Small Grants”) program beindítását, amelyről lapunk olvasói is attól kezdve kapnak majd bővebb felvilágosítást.
A Mott Alapítvány támogatásáért ezúton is köszönetet mond a Közösségfejlesztők Egyesülete vezetősége.