A Civil egyesületek és társaskörök nyugat-magyarországi randevúja 1995. nov. 11-12.

1995/5

“A CET sokáig a felszín alatt tartózkodik, nagyritkán előbukkan, megmutatja hatalmas hátát és ismét alámerül…” Így esik ez meg a cet nevét viselő szervezettel, vagy inkább mozgalommal is immár harmadik éve. A Budapestről 1992-ben indult társasköri mozgalom nem akart mást, mint kapcsolatot teremteni, információt cserélni a sok tekintetben hasonló helyzetben lévő civil szervezetek között.

Sajátosságként talán azt lehetne mondani kezdeményezőiről, hogy a társas együttlét fontosságát hangsúlyozzák, a “királyi közérzet” elérését-megtartását tekintik a baráti együttlétek legfőbb értékének. S emellett persze a toleranciát, az egymás becsülését, a mások céljainak tiszteletben tartását, a szolidaritást. Nem akarnak érdekeket képviselő szövetség, civil parlament lenni, csupán egymásra figyelve akarják megoldani mindazokat a problémákat, melyek egyaránt érintenek szinte mindenkit a civil szférában. A három éve asztaltársaságként induló mozgalom ma már jelentősen kiszélesedett. Ezt igazolta az a találkozó, melyet – hagyományosan minden évben Jónás napjához kapcsolva – idén Győrváron rendezett a CET. Házigazdája a Faluház Baráti Kör és a Vas Megyei Közösségszolgálat volt.
Hajdú-Bihar, Csongrád, Fejér, Somogy, Zala és Vas megyékből, valamint Budapestről mintegy 60 résztvevő érkezett – valamennyien egy-egy kisebb-nagyobb civil szervezet képviseletében. A képviselt társaskörök rendkívül tarka képet mutattak: volt köztük helyi újság szerkesztősége, faluszépítő kör, településfejlesztő közösség, gyermekönkormányzat. Találkozásuk menetét 4 témakör köré szervezett beszélgetések adták.
E témák mindegyike egy-egy szeletét ölelte át a civil társadalom építkező folyamatának.
“Intézmények társadalmasítása” címet viselte a legtöbb érdeklődőt vonzó téma. A beszélgetésből kiderült: nem feltétlenül üzemeltetői szeretnének lenni a civil szervezetek a közintézményeknek, csupán a jogos birtokbavétel különböző lehetőségével kívánnak élni saját településükön, Ugyanakkor persze volt mit tanulni épp a győrváriak példáján: mennyi buktatót rejt magában, s milyen sok eredményt hozhat az a gyakorlat, ami ebben a faluban gyökeret verni látszik.
“Gyermekek a demokráciában – demokrácia a gyermekek által”. A cím francia mintára hazánkban is meggyökeresedő gyermekönkormányzatok tapasztalatainak megismerését rejti. Jó leckét kaptunk mi felnőttek azoktól a gyerekektől, kik saját településük, vagy iskolájuk képviselőiként vallottak a demokráciáról, meséltek a napi gyakorlat apró részleteiről. Lenyűgöző élményt, számomra irigységet is jelentett a velük való találkozás. S szereplésükkel bizonyították: meg lehet és meg is kell tanulni saját bőrünkön a demokráciát, s akármilyen rossz mintákat látunk magunk körül, átsegíthet ezen a naiv jóakarat, a tisztánlátás elementáris igénye. Az ott megszólaló gyermekek saját sorsukkal igazolják ezt.
“Helyi nyilvánosság – térségi együttgondolkodás”: Az egyik a demokrácia szükséges velejárójaként, a másik az előbbi eredményeként kapott hangsúlyt az eszmecserén. Elhangzottak praktikus tanácsok a “lapcsinálás” mindennapjaiból, s kialakult a kép arról is, hogy mi minden szolgálhatja a nyilvánosság kötelező jelenlétét egy településen. “Vannak-e még kispadok?” kérdezte valaki, s válaszként a kábel TV, autóra (vagy épp csacsifogatra) szerelt hangosbemondó – no és persze a technika megannyi csodája – adta meg a választ. Minden jó lehet valamire, csak tudni kell: “mire legyen jó”.
A negyedik téma maga a “CET’. Mint rövidítés, jelenthet éppen mást is: “Civil Erőforrásfejlesztő Társaság” néven és feladattal egy újfajta finanszírozási rendszer képe bontakozott ki előttünk. A fundraising (forráskeresés, vagy “találás”) merőben új válfajával ismerkedhettünk meg. Lényege: a civil szektorban tevékenykedők bebizonyíthatják, hogy munkájuk anyagiakban is kifejezhető értéket képvisel, ugyanakkor a potenciális támogatók megtalálásával megsokszorozhatják azt a forrást, ami közcélú működésük anyagi alapja lehet. Mintaként a tengerentúlon bevált “közösségi alapítvány szervezete szolgálhat, ami a nálunk ismert magán- és közalapítványi forma előnyeit egyesíti. Mindezekért cserébe tartós, biztos anyagi hátteret ígér a konstrukció. Érdemes lenne behatóbban foglalkozni vele.
A másfél napos együttlét kínált persze vidám pillanatokat is. A házigazdák kitettek magukért – a környéken jól ismert győrvári vendégszeretet ezúttal is barátokat szerzett Vas megyének. A második napon együtt elköltött ebéd után megállapodtak a résztvevők a következő Kaszinó szervezésében, s néhány fontos tennivalóban is, mely előttük áll. Érzékeny-vidám búcsú következett, a vendégek a szélrózsa minden irányában indultak útnak… s a CET úszik tovább, hogy legközelebb Csurgón, vagy Debrecenben bukkanjon ismét a felszínre Jónás nap tájékán.
További Információk, kapcsolódási lehetőség: CET Civil Egyesületek Társaskörök Koordinációja, 1121 Budapest, Hollós út 5. Fax: 175-4203.