A Budapesti Városvédő és Polgári Szervezetek Szövetségének (VPSZ) programja

1990/3

Programunk lényege:

helyzetbe hozni Budapest polgárait, hogy az önkormányzat valóban azt jelenthesse számukra, amit a szó maga. Azaz önmaguk kormányzásának lehetőségét. Ebből a szempontból vizsgálva a teendőket s közelebbi feladatainkat, azonnal kiderül, hogy a VPSZ képviselőtestületi szerepkörében a legfontosabb teendő a legközelebbi jövőben a fővárosi törvény megalkotásában való aktív részvétel, amelynek olyannak kell lennie, hogy alkalmas kerete legyen a tényleges önkormányzati működésnek.

Úgy látjuk, hogy ennek egyik alapfeltétele az önkormányzatok alapegységeinek újbóli definiálása, amelyeknek jelentősen el kell térniük a mai és sok esetben történelmietlennek, közigazgatási fikciónak minősíthető kerületi beosztással kialakított alapegységektől.

A történelmi városrészek teljes
rehabilitációja

A Budapesti Városvédő Egyesület 1990 tavaszán dolgozta ki a történelmi városrészek rehabilitációjának első szakaszát összefoglaló programját, amely a VPSZ városrész-koncepciójának is az alapját képezi. Ennek lényege annak vizsgálata, hogyan lehetne újra és súllyal figyelembe venni a történelmi városrészek szerepeltetését, amelyek – esetleg egymással szabadon alkotott szövetségben – természetes egységei lehetnének a polgárokhoz közelkerülő és tényleges önkormányzatnak. A jogaikba visszahelyezett vagy jogokkal felruházott történelmi városrészek nem származtatott, hanem alanyi jogon alkotnák Budapest önkormányzati alapegységeit, átvéve azt a szerepkört, amelyet most a törvény a kerületekhez rendel.
Ugyanakkor arra is lehetőséget teremt, hogy testközelbe kerülvén a tes

tületek a polgárok nyilvánosságának állandó ellenőrzése alatt működjenek azok a városrészek, amelyeknek önazonosság tudata az elmúlt csaknem fél évszázadban elhalványult ugyan, de éppen a fenti okok miatt azt érdemes újra tartalommal megtölteni.
A második fordulóban magválasztott fővárosi önkormányzat képviselő-posztjain a pártok osztozkodtak. Az eredményből kitűnik, hogy nagyvárosokban – így Budapesten is – főként a pártok szimpatizánsai mentek el szavazni. Ezzel a következő időkre a civil szervezeteknek a külső, hiteles társadalmi kontroll biztosításának lehetősége maradt.
A VPSZ továbbra is a fővárosi önkormányzati törvény kialakításában kíván aktívan részt venni s abba beépíteni a városrészi önkrományzat kérdését.
A megalakuló Fővárosi Képviselőtestületnek szövetségünk egy kritikus – esetenként feltételhez kötött – együttműködő partnere kíván lenni a továbbiakban.

A Városvédő és Polgári Szervezetek Szövetségének címe: Budapest V., Bástya u. 35. (Bp. 50. PF. 1. 1840)