A Beke Pál Emlékcím díjazottja a 2020. évi közösségi művelődés kategóriában: KOVÁCS EDIT, a KÖFE elnöke

2021/4

A közösségi művelődés, közösségfejlesztés országosan ismert és elismert szakembere, hazai és nemzetközi fejlesztési programok kidolgozója és megvalósítója, a közösségfejlesztő és közösségi művelődési szakemberek képzésének, továbbképzésének elkötelezett közreműködője. A Közösségfejlesztők Egyesületének elnöke több mint 10 éve.

Pályáját a KAPOCS Ifjúságsegítő Alapítványnál, a hajdani Petőfi Csarnokban kezdte. Egyszerre volt művelődésszervező, népművelő és nagyon érzékeny és elkötelezett abban, hogy a fiatalok – különösen a peremhelyzetben élő tizenévesek – sorsának/helyzetének megértésén, támogatásán, közösségi fejlesztésén dolgozzon. Már akkor kiemelkedő volt az empátiája, a felelősségérzete és szorgalma a munkájában.

Itt és akkoriban szervezett vidéki terepmunkákon figyeltek fel rá közösségfejlesztő kollégái, s így került a Magyar Művelődési Intézet Közösségfejlesztői Osztályára. Vidéki és városi terepmunkákban, szakmai konferenciákon, nyári egyetemek szervezésében, civil- majd később felsőoktatási képzéseken vállalt szerepeket.

Elvégezte az ELTE TáTK Közösségi és Civil Tanulmányok master (MA) képzését, de már ezzel párhuzamosan ugyanott bekapcsolódott az egyetemi oktatói munkába is. Mára az egyik állandó munkatársa az ELTÉ-n ennek a képzésnek.

Így lett előbb tanítvány, majd az évek során munkatárs, s több éve mester a szakmájában.

Egyszerre hiteles és széleskörű gyakorlati tudású szakember, s egyúttal az ismeretek továbbadásában, az egyetemi képzésben és a kulturális szakemberek továbbképzésében is kiemelkedő teljesítményt nyújt.

Szakterületei: az ifjúsági művelődési és közösségi munka, a falusi és városi szomszédsági terepmunka, módszertani fejlesztések a közösségfejlesztésben és annak oktatásában. Emellett aktív közreműködője volt 2011-2018 között a Budapest XI. és XII. kerületében megvalósuló szenior szomszédsági önkéntes programoknak.

Szakdolgozatát egy ma különösen aktuális területről, a krízishelyzetek közösségi kezeléséről írta: Közösségfejlesztői szerepfelfogások és munkamódok közösségeket érintő radikális mértékű változásokban – címmel. Számos egyéb tanulmány, módszertani kiadvány és szakpolitikai ajánlás (társ)szerzője.

Jelentős szakmai tapasztalati vannak az önkéntes munkában, de fontos szereplője volt több közösségi hálózatfejlesztő programnak. Mintegy 10 éve tagja az Önkéntes Központ Alapítvány kuratóriumának, és hosszú ideig közreműködött a Civil Rádióban önkéntes műsorkészítőként. Legújabban az egyik legjelentősebb hazai forrásfejlesztő programban: a Gyökerek és Szárnyak Alapítványnak a szervezetében a közösségi alapítványok fejlesztésében dolgozik.
A közösségi művelődés, az ifjúsági munka és leginkább a közösségfejlesztés egyik kiemelkedő hazai szakemberét ismerjük el ezzel az emlékdíjjal.