4H program Magyarországon is!

1993/6

A Nemzetközi 4H program közel egy évszázados múltra tekint vissza. Hyde Bailey 1896-ban alakította meg első klubját az Amerikai Egyesült Államokban. Programja gazdag volt, mert a vidéki farmer fiatalokat a földművelés, állattenyésztés, kereskedés és a hagyományápolás ismereteire tanította.

A mozgalom jelképe a négylevelű lóhere, melynek egyes levelei szimbolikus jelentést kaptak, oly módon, hogy a levelekben kirajzolódó 4H betűhöz a fej (head), a szív (heart), kezek (hands) és egészség (health) szavakat kapcsolták. A mozgalom igen gyorsan terjedt világszerte és 1991-ben már 98 országban kb. 10 millió taggal működtek 4H típusú klubok. Kontinensünkön az Európai Farmer Fiatalok és 4H Klubok Szövetsége (Committee for Young Farmers’ and 4H Clubs) koordinálásával a prog-ram a Skandináv és Angolszász országokban örvend nagy népszerűségnek.
Az Egyesület Államokban a kezdeti időszakban a 4H körök a gyakorlati problémák megoldására, a szakmai képzés, a rendszeres mezőgazdasági alapismeretek oktatására szakosodtak. îgy vált lassan a 4H alapelvévé a ,Learning by doing”, a ,csinálva tanulás”, vagyis a fiatalok elméleti és gyakorlati képzése és képességei a mezőgazdasági és háztartási munka végzése közben gyarapodtak.
A nemzetközi szintéren évtizedek óta eredményesen működő 4H program adaptálását az AGRYA (Agrárfalusi Ifjúsági Szövetség) irányításával néhány pedagógus, agrár, erdő és kertész szakember végzi. Az 1991 óta folyó szervező munka eredményeként jelenleg 90-95 4H klub működik az országban, 5-6 ezer résztvevővel.
A magyarországi 4H program fő célkitűzése a 10-14 éves korosztálynak az önálló gondolkodásra, gyakorlatiasságra, emberségre és egészséges életmódra történő nevelése. Az a célunk, hogy megtanítsuk őket a mindennapi élet gyakorlatára, az önállóságra, a vállalkozó képességre, a közösségi magatartásra, az egészség megőrzésére éppúgy, mint a környezet védelmére.

A klubok tevékenységi köre igen széles:
– mezőgazdaság (növénytermesztés, kertészet, zöldség-gyümölcs termesztés, biogazdálkodás első kísérletei, állattenyésztés)
– környezetvédelem
– kézművesség (kerámiakészítés, szövés-fonás, kosárfonás, tűzzománc, nemezkészítés, fafaragás stb.)
– egészséges életmód technikái (táplálkozáskultúra, természetközeli testgyakorlatok stb.)
– kereskedelem (iskolai büfék üzemeltetése, környezetbarát használati cikkek, játékok, írószerek stb. forgalmazása)
A Magyarországi 4H Klubok Szövetsége igen jó kapcsolatot tart fenn a Finn testvér szervezetével. Ennek keretében 1994-ben csereprogram lebonyolítására nyílik lehetőség:

Pályázati felhívás

A Magyarországi 4H Klubok Szövetsége pályázatot ír ki középiskolás fiataloknak (14-18 éves korhatár) 1994 nyarán finnországi csereprogramon történő részvételre. A sikeres 10 pályázó kb. 1 hónapot tölt el Finnországban, családi környezetben, majd 1994 augusztus 3-6 között közösen a Magyarországi 4H Klubok Szövetségét képviselve Asikkala-ban egy nemzetközi 4H táborban. A sikeres pályázó, mint családtag, bekapcsolódik a vendéglátó finn család mindennapi tevékenységébe. Gyakorlati körülmények között ismerkedhet meg a finnországi 4H programmal.

Pályázati feltételek:
-jelenleg, vagy az elkövetkező időszakban hajlandóság a magyarországi 4H programban történő aktív részvételre
-egy finn fiatal hasonló időtartamra történő magyarországi fogadása
-angol, német vagy finn nyelvismeret.
A pályázat benyújtásának határideje: 1994. március 31.
A pályázat a következő címre nyújtható be: Magyarországi 4H Klubok Szövetsége 1082 Budapest, Üllői út 66/b.
A borítékra kérjük ráírni:
,Csereprogram 1994″
A szövetség a sikeres pályázóknak megszervezi az utazást. Az utazási költségeket – a későbbi támogatásoktól függően – a szövetség 50-100%-ban vállalja. A pályázókat 1994. április 5-ig értesítjük.
További információk kérhetők: AGRYA – 4H Országos Iroda 1082 Budapest, Üllői u. 66/b. Tel/fax: 133-07-43