fbpx

Nyitás közösségeink felé – Közösségi alapú szolgáltatások fejlesztése

A csehországi CMHCD és a lengyel CAL szervezetekkel közösen megvalósított kétéves projektünkben arra keressük a választ, hogy a Recovery College módszertan segítségével miként tehetjük nyitottabbá egy közszolgáltatás tervezését és működését, mit tehetnek az intézmények a szolgáltatás igénybevevői, a helyi lakosok és más szereplők aktív bevonására. A három szervezet három fókusszal dolgozik: a KÖFE a szociális ellátó szervezetek intézményi szempontjainak kiemelésével, a CAL a kulturális szektorban a helyi lakosság bevonásának, a CMHCD pedig a mentális betegséggel élők és a közülük kikerülő tapasztalati szakértők bevonásának fókuszával.

 A projektet az Európai Bizottság támogatja.
A blogban megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

Szakmai blog

Előhang

A közszolgáltatások működésének átalakítására, közösségivé tételére fókuszáló Erasmus+ projekt koordinátora a Közösségfejlesztők Egyesülete, hazai partnere a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Nagyecsed Magyarországról. Projektpartnereink: a mentális betegséggel élőket segítő, prágai Cetre for Mental Health Care…

A projekthez vezető előzmények a Közösségfejlesztők Egyesületében

Molnár Aranka A közszolgáltatások fogalma a 2010-es évek elején került a Közösségfejlesztők Egyesülete szakmai figyelmének fókuszába, amikor egy TÁMOP projekt keretén belül hátrányos helyzetű térségekben, mélyszegénységben élő emberekkel dolgoztunk. Ekkor még közösségi alapú szolgáltatásról beszéltünk…

A projektről

Nagy Éva A Közösségfejlesztők Egyesülete az „Open to your communities” c. Erasmus+ projektben egy cseh és egy lengyel szervezettel partnerségben arra keresi a válaszokat, hogy a közszolgáltatásoknak, a közintézményeknek milyen gyakorlati lehetőségeik vannak a közösségi…

Cseh partnerünk

Farkas Gabriella A projekt módszertani know-how-ját a cseh CMHCD „hozza”. A CMHCD tagja a mentális betegségben élőket és környezetüket segítő Recovery College (RC) hálózatnak, s projektünk innovációjának lényege e módszertan adaptálása a (köz)szolgáltatások más területeire.…

Lengyel partnerünk

Farkas Gabriella A Közösségfejlesztők Egyesülete háza táján bizonyára többeknek cseng ismerősen a varsói CAL egyesület neve, hiszen a KÖFE-nek már több esetben (így, például az NCTA által támogatott Közösségi szolgáltatás, közösségi működtetés kistelepüléseken c. projektben,…

Hogyan dolgozzunk? – Tervek

Molnár Aranka A közszolgáltatások közösségi alapú működtetésének vizsgálata újabb mérföldkőhöz érkezett a Közösségfejlesztők Egyesületében. A pályázat beadásakor már évek óta foglalkoztunk ezzel a szakmai kérdéssel, de az elméleti kereteknél mindig megálltunk, nem kezdtünk gyakorlati megvalósításba.…

Első műhely a szakemberekkel

Nagy Éva Az intézményben dolgozó szakemberekkel az első műhelytalálkozó során a kölcsönös bemutatkozás és a projekt szervezeti kereteinek, szakmai tartalmának ismertetését követően a közösségi módon működő szolgáltatások jellemzőit vettük górcső alá.  Közösen értelmeztük, mit jelent…

Második műhely a szakemberekkel

Molnár Aranka A közösségi alapú működés jellemzőinek összegyűjtésével és azok értelmezésével foglalkoztunk az első alkalommal, és már ekkor elhatároztuk, hogy mindenképp foglalkozni fogunk a segítő és  fejlesztő szakemberi szerepekkel. Közös munkában a segítő/gondozó és a…

Első települési műhely

Nagy Éva A kezdetektől nagyon fontosnak tartottuk a helyi lakosság bevonását a folyamatba, ugyanakkor nagy kihívás volt, hogy miként fogjuk elérni azokat, akiket érdekel a téma, és emellett áldoznának is az idejükből az erről való…

Közösségfejlesztő szakemberek szakmai műhelye

Nagy Éva 2022. május 27-én szakmai napot tartottunk a KÖFE székhelyén a projekt szervezeti kereteinek, folyamatának, főbb tevékenységeinek, illetve az eddig megvalósult hazai terepmunkának a bemutatása céljából. A rendezvényen a KÖFE választmányának képviselői, munkatársai, illetve…

Prága 3. – Recovery College módszertan képzésünk

Molnár Aranka Az utolsó napot a város szélén található állami pszichiátriai kórházban töltöttük, melynek keretében több szakember is használja a Recovery College módszerét. Bázisunk az a közösségi tér volt, melyben nem ellátottak és betegek, hanem…

Prága 4 – Hogyan tovább Prága után?

Farkas Gabriella A prágai képzés a magyar csapat mind a hét tagjának sokat adott mind szakmailag, mind emberileg. Nagy szerencse, hogy a Prága – Budapest út vonattal kb. 7 órán át tart, mert így volt…

Szakmaközi műhely Nagyecseden

Szakmaközi műhely Nagyecseden (2022. június) Molnár Aranka   A településen működő (köz)szolgáltatásokkal, (köz)intézményekkel történő együttműködés szükségessége már az előzetes tervezés során megfogalmazódott. Egyfelől fontosnak tartottuk, hogy a szolgáltatók szakemberei is ismerjék meg a projektet, másfelől…

Települési műhely (2022. június)

Települési műhely (2022. június) Molnár Aranka   A Recovery College tanulás eredményeképpen az országok közötti munka egyik eredményeként arra jutottunk, hogy megpróbálunk létrehozni egy egy 10-15 fős, települési szintű tanácsadó testületet - ezzel presztízst is…

Alapelveink kidolgozása (2022. június)

Alapelveink kidolgozása (2022. június)  Cseh partnerünktől a képzés során megtanultuk, hogy nagyon fontosak a közösen meghatározott alapelvek, melyeket szem előtt tartva dolgozunk a közös célok eléréséért. Ezért úgy döntöttünk, hogy összevonjuk a három csoportot –…

Prága után – Szakmai műhely a munkatársakkal (2022. szeptember)

Nagy Éva Viszonylag hosszú idő után találkoztunk újra az intézményi munkatársakkal, ezért áttekintettük, mivel foglalkoztunk eddig, milyen felismerések után tervezzük, illetve folytatjuk velük az addigi közös munkát. Úgy véltük, hogy a közösségi funkciók értelmezésével, illetve…

Eredmények