fbpx

Közösségi munka az akadályozottságban élők befogadásáért – Szakirodalom

Budai, István (2013/2) Szakmaközi együttműködés a közösségi munkában. Parola, Budapest, 3. 

Budapest Nyilatkozat (2004/1) Parola, Budapest

Bugarszki, Zsolt (2013/5) A mentális problémák felépülés alapú megközelítése. Esély, Budapest 

Craig, Gary (2011) Közösségi kapacitásépítés: valami régi, vagy valami új. In Budai, István – Náray, Márta (2011) Közösségi munka – társadalmi bevonás – integráció. Széchenyi István Egyetem, Győr. 

Czike, Klára – Kuti, Éva (2006) Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció. Nonprofit Kutatócsoport és Önkéntes Központ Alapítvány, Budapest.

Dúll, Andrea (2009) A környezetpszichológia alapkérdései – Helyek, tárgyak, viselkedés.  L’Harmattan, Budapest.

Európai Közösségek Bizottsága (2005) Zöld könyv A lakosság mentális egészségének javításáról, az Európai Unió mentális egészségügyi stratégiájának céljából. Brüsszel

Fawcett, Barbara –Hanlon, Maurice (2011) „Visszatérés a közösséghez”: A humán szolgáltatások területén dolgozó szakemberek előtt álló kihívások. In. Közösség tanulmány

Füzesi, Zsuzsanna – Tistyán, László (2004) A közösségi színterek az egészségfejlesztésben. Országos Egészségfejlesztési Kutatóintézet, Budapest

Gilchrist, Alison (2011) The Well-Connected Community.

Gombos, Gábor (2013) Mi a pszichoszociális fogyatékosság? 

Henderson, Paul (2007) A kirekesztettek bevonása Az európai közösségfejlesztés gyakorlatától a szakmapolitikáig. Parola füzetek, Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest.

Horváth Péter (szerk.) (2009) Fogyatékosság-politikai szakismeretek. Szöveggyűjtemény. ELTE, Budapest.

Kis,  Krisztián (2006/1) A társadalmi tőke mint a társadalomban fellelhető nem anyagi erőforrás, Parola, Budapest, 28-31.

Kishegyi Júlia dr. – Makara Péter dr. (szerk.) (2004) Az egészségfejlesztés alapelvei. Országos Egészségfejlesztési Kutatóintézet, Budapest.

Könczei, György (szerk.) (2009) Fogyatékostudományi tanulmányok XX. A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest.

Papp, Gabriella (2012/4) Az integráció, inklúzió fogalmi elemzése gyógypedagógiai mgközelítésben nemzetközi és magyar színtéren, Gyógypedagógiai Szemle, Budapest.

Sebestyén, István (2011/3) A civil tőke fogalma mint a társadalmi tőke speciális esete. Civil Szemle, Budapest.

Sziklai, István – Szikra, Dorottya (2004/2) A strukturális alapok forrásainak felhasználási lehetőségei a társadalmi befogadási stratégia végrehajtásában. Esély, Budapest.

Juhész Gábor (2006) A társadalmi kohézió előmozdítása. In: Tausz Katalin (szerk.) (2006) Stratégiai kutatások – Magyarország 2015. A társadalmi kohézió erősítése. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.

Utasi, Ágnes (2002)A bizalom hálója – Mikrotársadalmi kapcsolatok, szolidaritás. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.

Útmutató – az intézményi ellátásról a közösségi ellátásra való áttérésre vonatkozó közös európai útmutató, Készítette: Az intézményi ellátásról a közösségi ellátásra való áttéréssel foglalkozó európai szakértői csoport, 2012. november.

Varga A., Tamás – Vercseg,  Ilona (1998)Közösségfejlesztés. Magyar Művelődési Intézet, Budapest.

Vercseg, Ilona (2013/2) Bevezető gondolatok az intézményközi együttműködés és a szakmaköziség szükségességéről. Parola, Budapest, 1.

Vercseg, Ilona (2014) A társadalmi tőke fejlesztése. Közösségfejlesztés Magyarorszégon – Konferencia,Budapest.

Vercseg, Ilona  (1992/4.) A szomszédság mint a társadalmi cselekvés színtere.  Parola, Budapest. 

Vercseg, Ilona (2011) Közösség és részvétel. A közösségfejlesztés és a közösségi munka gyakorlatának elmélete. A Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület és az ELTE Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék könyvsorozata, Budapest.

Robert van Voren (2012/3) A mentális egészség előmozdítását szolgáló ellátórendszer reformja Kelet-Európában és a volt szovjet tagköztársaságokban. In. Esély 2012/3, Budapest. 

Wilken, Jean-Pierre (2012/3) Az ellátórendszer átalakítása Nyugat-Európában. Átmenet az intézmény alapú klinikai éllátásoktól a felépülés-orientált megközelítésekbe. In.  Esély 2012/3, Budapest.