fbpx

Közös Értékeink Program – Közösségi kapacitásfejlesztés

Miről szól a Közös Értékeink Program?

A Közös Értékeink Program (a továbbiakban: KÉP) hazai civil szervezetek támogatásával segíti elő, hogy Magyarországon összetartó közösségek jöjjenek létre, amelyek tagjai aktívan, egymást segítve cselekednek és részt vesznek a saját életük és közösségük ügyeinek alakításában. A program célja, hogy a nyertes pályázók ötleteik megvalósításával hozzájáruljanak közös európai értékeink tiszteletben tartásához, megerősítéséhez és népszerűsítéséhez.

A Közös Értékeink Programot az Európai Unió Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) keretein belül az Ökotárs Alapítvány, az Autonómia Alapítvány, a Kárpátok Alapítvány-Magyarország és a Közösségfejlesztők Egyesülete alkotta konzorcium valósítja meg. További információkat lásd a KÉP honlapján: https://kozosertekeink.hu.

Mit értünk közösségi kapacitásfejlesztés alatt?

A közösségi kapacitásfejlesztés olyan jellegű változások elindítása értendő, amelyek hatására a szervezet által elért, vagy a szervezet tevékenységeibe bevont emberek

 • bekapcsolódnak az őket körülvevő társadalmi, gazdasági és közpolitikai életbe és
 • e bekapcsolódásra az idő előrehaladtával egyre jellemzőbb a közös cselekvés, az egyéni aktivitás mellett, illetve azt kiegészítve és erősítve.

Ehhez egyaránt szükséges az emberek és az őket elérő/bevonó szervezet képességeinek fejlődése, a különböző kompetenciáik bővülése. Az emberek esetében lényeges, hogy megtanulják: hogyan szervezzék meg önmagukat, vállaljanak felelősséget a saját és közösségük életéért, vegyenek részt az őket és a közösségüket érintő kérdések mérlegelésében, az azokkal kapcsolatos döntésekben. A szervezetek esetében pedig az, hogy miképpen segítsék az emberek előbbiek szerinti tanulási folyamatát.

A közösségi kapacitásfejlesztés tehát egy közös(ségi) tanulási folyamat, melynek célja: a szervezetek képessé váljanak arra, hogy egyformán tudatosan figyeljenek a környezetükben történő változásokra, illetve a szervezeten belül zajló folyamatokra, és ezekre tervezetten és rugalmasan reagáljanak.

Ez nem csak alkalmi, akciójellegű beavatkozásokat jelent, hanem olyan folyamatok elindítását (vagy folytatását), amelyek révén a szervezetek, közösségek új partnerségeket alakítanak ki és/vagy szervezetként is fejlődnek, bővítik módszertani tudásukat.

Mi a célunk a közösségi kapacitásfejlesztéssel?

A lehetséges kapacitásépítési irányok közül mi a közösségi kapacitás fejlesztését helyezzük a középpontba. Ennek oka, hogy úgy látjuk: az emberek közötti bizalom és az együttműködési készség, képesség fejlesztése kiemelten fontos társadalomfejlesztési cél. Lényeges továbbá, hogy a civil közösségek képesek legyenek széles társadalmi bázist építeni ügyeik mentén. Hiszünk abban, hogy a lokalitás ügyek közösek és az emberek felismerik az ezek érdekében történő összefogások jelentőségét. Ezen elvekre alapozva, célunk

 • a személyre szabott kapacitásépítési támogatás a program pályázói és kedvezményezettjei számára a közösségi kapacitásfejlesztés különböző területein,
 • a meglévő erőforrások és erősségek feltárása, azokra alapozott fejlődési tervek kialakaításának elősegítése,
 • olyan elvek és módszerek alkalmazása, amelyek lehetővé teszik és igénylik valamennyi civil szervezet aktív részvételét a közösségi alapú tanulási folyamatokban, továbbá
 • lehetővé tenni az érintett civil szervezetek számára, hogy megkezdhessék, illetve megerősíthessék fenntartható szervezeti (ön)fejlesztési folyamataikat, hogy hosszú távon erősödön a magyar civil szektor.

Mi a KÖFE szerepe?

A Közösségfejlesztők Egyesülete a KÉP keretében megvalósuló kapacitásfejlesztési folyamatok szakmai kidolgozója és megvalósítója. (A pénzbeli támogatásokkal kapcsolatos döntési, szerződéskötési stb. feladatok a három alapítvány feladatköre.) Ennek keretében:

 • részt vesz a pályázati felhívások időszakában megtartásra kerülő tájékoztató, felkészítő műhelyek megvalósításában,
 • elősegíti és koordinálja a nyertes szervezetek kapacitás építési terveinek elkészítését, a közös munkatervek elfogadását,
 • professzionális támogatást dolgoz ki és szervez meg a kétfordulós pályázati folyamathoz,
 • regionális és helyszíni műhelyek, tematikus tréningeket szervez: állampolgári aktivitás és vezetés, a szervezeti kapacitásfejlesztés, valamint az EU jogok terén,
 • módszertani anyagokat dolgoz ki és ad közre a kapacitásépítéshez (csoportos és egyéni konzultációk alkalmával, illetve a szélesebb nyilvánosság számára),
 • kapacitásépítési folyamatok hatását mérő elemzést készít, valamint inspiráló közösségi gyakorlatok gyűjt és ad közre,
 • ajánlásokat fogalmaz meg a magyar civil szervezetek jövőbeni kapacitásfejlesztéséhez maguk és az őket támogató szervezetek felé.

A KÖFE csapata

Szakértőink köre folyamatosan bővül, figyelembe véve a támogatottak körét, területi eloszlásukat és szakmai igényeiket.

Beke Márton
vezető szakértő

Kovács Edit
a KÖFE konzorciumi képviselője, a Kapacitásfejlesztési programelem koordinátora

Molnár Aranka
vezető szakértő

Oláh Roland
vezető szakértő

Kapcsolat

Adminisztratív információk

A kapacitásfejlesztés programelemre 160.014 EUR összeget fordít a projekt a költségvetéséből.

A Közös Értékeink Program az Európai Unió „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” (CERV) programjának támogatásával, a 101091463. számú támogatási szerződés alapján valósul meg. Az Európai Bizottság támogatása ezen honlap elkészítéséhez nem jelenti a tartalmának jóváhagyását, amely kizárólag a lebonyolítók álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.