fbpx

Képzéseink résztvevőknek

A helyi emberek számára ajánlott képzések

Helyi közösségek képzése

Képzés hossza: 24 óra

Nyilvántartásba vételi száma: E000954/2014/D006

24 órás képzés, a belépés feltétele 8 általános iskolai végzettség. A képzésben résztvevő képes lesz arra, hogy: a közösségi munkában aktív helyi lakosok közösségi gondolkodását kiszélesítse és elmélyítse; a saját szomszédságához és annak a tágabb környezetéhez való viszonyát elemezze; helyi cselekvésekre motivációt építsen; a település egészébe kezdjen gondolkodni, bemutatni a közösségi fejlesztés lehetőségeit.

Közösségi munka

Képzés hossza: 40 óra

Nyilvántartásba vételi száma: E000954/2014/D001

40 órás képzés, a belépés feltétele 8 általános iskolai végzettség. A képzésben résztvevő képes lesz arra, hogy: a településeken szervezett és tudatos cselekvésekbe kezdjenek a társaik bevonásával; felkeltsék a közösségben a változtatás-változás iránti szükségletet, továbbá felderítsék, azonosítsák a közösségi kezdeményezéseket, kezdeményezőket, majd segítsék azok megerősödését.

Szakemberek számára ajánlott képzések

Közösségi mentorálás

Képzés hossza: 60 óra

Nyilvántartásba vételi száma: E000954/2014/D003

60 órás képzés, a belépés feltétele érettségi vizsga. A képzésben résztvevő képes lesz arra, hogy: erősítse a térség, a település szereplői közötti együttműködést; a kistelepüléseken, hátrányos helyzetű térségekben, városokban élők lehetőségeit javítsa a közösségi alapú együttműködésre való felkészítés biztosításával; javítsa a térségekben élők életminőségét, a képessé tételen keresztül; embereket szólítson meg, és közösségi helyzeteket teremtsen.

Közösségi tervezés

Képzés hossza: 24 óra

nyilvántartásba vételi száma: E000954/2014/D004

24 órás képzés, a belépés feltétele érettségi vizsga. A képzésben résztvevő képes lesz arra, hogy: közösségi tervezési folyamatot valósítson meg; felismerje miért érdemes közösségi részvétellel tervezni; a folyamat szereplőit összehozza, kiválassza a megfelelő módszereket; elemezze a hazai közigazgatási rendszer különféle szintjein a hivatalos döntés-előkészítési folyamatokat, azok tipikus jellemzőit és lépcsőit; nyilvánossá tegye a tervezés folyamatát a közösségben.

Közösségi gazdaságfejlesztés

Képzés hossza: 24 óra

Nyilvántartásba vételi száma: E000954/2014/D005

24 órás képzés, a belépés feltétele érettségi vizsga. A képzésben résztvevő képes lesz arra, hogy: felismerje a közösségi gazdaságfejlesztés gondolkodásmódját, megvalósulási lehetőségeit, módszereit, szervezeti formáit; a hazai és nemzetközi gyakorlatokat elemezni tudja; a környezetében közösségi gazdaságfejlesztési folyamatot kezdeményezzen.

Peremhelyzetű és kirekesztett csoportokkal végzett szociális és közösségi munka

Képzés hossza: 60 óra

Nyilvántartásba vételi száma: E000954/2014/002

60 órás képzés, a belépés feltétele érettségi vizsga. A képzésben résztvevő képes lesz arra, hogy: bemutassa az elmúlt években lejátszódott, a szegénységben élőket érintő társadalmi folyamatokat, illetve a szegények helyzetét befolyásoló társadalmi válaszokat; a kormányzati és helyi fejlesztési- és szociálpolitika következményeit a társadalmi kirekesztés, ellátatlanság, szegregáció, szegénység, etnicizálódás dimenzióin keresztül elemezze azt; felismerjék a szociális ellátórendszer, a kapcsolódó területek (egészségügy, oktatás, foglalkoztatás) és a fejlesztési folyamatok működésének ellentmondásait; felismerje azokat a működésmódokat, amelyek a helyi önkormányzatok és közintézmények döntéshozói és munkatársai, általában a hivatalok és hatóságok, a különböző kapcsolódó területen dolgozók szubjektív hozzáállása következtében kizárják a legszegényebbeket bizonyos ellátásokból és szolgáltatásokból; értelmezze az aktuális törvényi szabályozást és irányelveket és az így adott keretek közötti működést.

Közösségfejlesztés elmélete és az első lépések

Képzés hossza: 24 óra

Nyilvántartásba vételi száma: E-000954/2014/D007

24 órás képzés, a belépés feltétele érettségi vizsga. A képzésben résztvevő képes lesz arra, hogy a közösségfejlesztéshez és a közösségi munkához szükséges elméleteket, fogalmakat, elveket átlássa; a problémákra közösségi megoldásokat dolgozzon ki; elkészítse az erőforrások elemzését; megtervezze a közösségi tanulás folyamatát a cselekvésekben; motivációt építeni a közjóért való cselekvésre; megszervezni a partnerséget és együttműködéseket.

Közösségfejlesztés gyakorlati tevékenységei

Képzés hossza: 24 óra

Nyilvántartásba vételi száma: E-000954/2014/D008

24 órás képzés, a belépés feltétele érettségi vizsga.  A képzésben résztvevő képes lesz arra, hogy a közösségfejlesztési folyamatban használandó különböző eszközökből és módszerekből kiválassza a közösség számára legmegfelelőbbet; azonosítsa a helyi települési-közösségi problémákat; a problémákra közösségi megoldásokat alkalmazzon; embereket megszólítani, aktivizálni, bevonni a közösségi folyamatokba; megfogalmazni közösségi együttműködések, programok, folyamatok megtervezését és levezetését.

Szakmai képzések

Közösségfejlesztő

Képzés hossza: 120 óra

Nyilvántartásba vételi száma: E000954/2014/B001

120 órás képzés, a belépés feltétele érettségi vizsga. A képzésben résztvevő képes
lesz felismerni a közösségfejlesztés iránti szükségletet; nemzetközi összefüggésben szemlélni a munkáját, valamint felismerni és bemutatni a helyi és kistérségi fejlesztés jó gyakorlatát mások és saját példáin keresztül; megtervezni a közösségfejlesztő szaktevékenység alapfolyamatait; átlátni a saját helyzet megismerésének és megértésének, a partnerségépítésnek, a helyi nyilvánosság fejlesztésének, a saját szervezetek létrehozásának és működtetésének, a közösségi tervezésnek a fontosságát; elemezni a közösségfejlesztői munkát, reflektíven dolgozni; megtervezni egy lokális önszerveződési folyamatot, kutatni a közösségi szerveződés helyi történeti aspektusait.

Betűk méretezése
Kontraszt