fbpx

A stratégiai partnerségről * About strategic partnership

Az ERASMUS+ projektekből közismert terminológia elsősorban arra a kölcsönös szakmai együttműködésen és munkamegosztáson alapú munkamódra utal, amelyben minden konzorciumi partner egyenlő mértékben veszi ki a részét a szakmai folyamatból és vállal felelősséget a közös munka során felmerülő feladatokban, döntésekben. A partnerségnek ez a minősége ERASMUS+ elvárásoktól függetlenül is a gyakorlatunk része, egyszerűen mi így szeretünk együtt dolgozni másokkal. Jelen felállást tekintve több évnyi – már lassan évtizednyi – közös szervezetei és szakmai együttműködés van mögöttünk. Legalábbis, ami a magyar és székely partnereket illeti, így ebben a körben a már meglévő szakmai és emberi kapcsolódások megerősítésére ad esélyt a projekt. Ami az észt partnert illeti, ők egy izgalmas és szerencsés fordulattal kerültek be a körbe a projekt elindulását követően és a meglehetősen gördülékeny kezdeti kapcsolódásnak is köszönhetően minden oldalon hamar megszületett az elköteleződés. Izgatottan tekintünk hát az előttünk álló útra!

The terminology well known from ERASMUS+ projects refers primarily to the way of working based on mutual professional cooperation and the division of labor among all consortium partners where each takes an equal part in the professional process and, furthermore, each takes responsibility for the tasks and decisions arising during the joint work. This quality of partnership is part of our practice in any case, regardless of ERASMUS+ expectations, since this is our preferred way of working work with others. The organizations in the current line-up have accumulated several years’ – almost a decade’s – worth of experience of close professional co-operation. At least as far as the Hungarian and Szekler partners are concerned, the project provides an opportunity to strengthen the existing professional and human connections in this field. As for the Estonian partner, they joined the network in what turned out to be an exciting and lucky turn of events after the start of the project, and thanks to the rather smooth initial connection, the commitment was quickly born on all sides. Thus we look excitedly at the road ahead!

Közös nekiindulás * First step

A projektindító találkozóra az új év elején került sor a KÖFE szervezésében Budapesten. A 2 napos intenzív találkozón minden partnerszervezet képviseltette magát. Az operatív ügyek átbeszélése mellett a találkozó fókuszában a szakmai és szervezeti ismerkedés volt. A magyar és székely szervezeti kapcsolat és közös szakmai előélet komoly előny az együttműködés terén, ezért az ismerkedés leginkább a partnerségben új szervezetnek számító Vorumaa Arenduskeskus tekintetében kapott valódi jelentőséget. A formális keretek között megtartott prezentációk és a kötetlen együttlétek szerencsére kölcsönösen megerősítették a résztvevőket abban, hogy a hasonló kontextus és szervezeti célok ideális alapot jelentenek a közös munkához.

The project kick-off meeting took place at the beginning of the new year in Budapest, organized by HACD. All partner organizations were represented at the 2-day intensive meeting. In addition to discussing operational matters, the chief point of the meeting was to get to know each other and each organization personally and professionally. The Hungarian-Szekler organizational relationship and the history of shared professional activities provide solid basics for our cooperation. As far as making new acquintances, however, the encounter with Vorumaa Arenduskeskus, being a new organization in the partnership, has clearly been significant. Fortunately, presentations held in a formal setting and informal co-existence mutually reinforced participants that similar contexts and organizational goals provide an ideal basis for working together.