fbpx

Civil társadalom fejlesztése – Szakirodalom

Csepeli György (2010): Társadalmi szolidaritás – összetartó társadalom. Budapest, Parola, 3. szám, címlap és 3-6. o.

Dahrendorf, Ralf: After 1989. Morals, Revolution and Civil Society, Macmillen Press, 1997. p. 48.

Campfens, H.: Community Development around the world: Practice, Theory, Reserarch, Training. Introduction to the International Study. University of Toronto Press, 1997

Magyarul megjelent:

Közösségfejlesztés a világban: gyakorlat, elmélet, kutatás, képzés c. könyvének bevezető tanulmányából, ford. Varga Tamás.

Társadalmi tanulás: tudás és közösségi cselekvés, Parola, 2002/4. sz. 14-17. o. 

A közösségfejlesztés hátterében álló szellemi tradíciók, Parola, 2002/3. 14-17. o. 

 

Helyi közösségi-civil csoportosulások – baráti körök, egyesületek, alapítványok, segítő szervezetek

Varga A. Tamás és Vercseg Ilona (1998): Közösségfejlesztés. Magyar Művelődési Intézet, Budapest.

Válogatás a közösségfejlesztés gyakorlatából. Készült a Közösségfejlesztők Egyesülete megalakulásának 25. évfordulójára. A közösség dicsére c. kötet melléklete

 

A hazai önszervező köri mozgalmak vázlatos története 

Varga A. Tamás és Vercseg Ilona (1998): Közösségfejlesztés. Magyar Művelődési Intézet, Budapest. VIII. fejezet, 98-111. o

1972-72 Budapesti Műszaki Egyetem, Varga A. Tamás: 80 önszervező kör alakul az „R” Klubban

1981 Pintér Tibor: „Szegedi Tankatalógus”(Szegedi) Címgyűjtemény. Szerk. Pintér Tibor. Szeged Bartók Béla Műve­lődési Központ, 1983. 69 p. (KÖFE Közösségi Adattár)

1981 Tanulókör-változatok a Hajdúságban

Francz Vilmos–Keresztesné Várhelyi Ilona: Tanulókör-változatok a Hajdú­ságban. Budapest, Népművelési Intézet Művelődési és Klub Osztálya – Kölcsey Ferenc Művelődési Központ Felnőttnevelési Stúdiója, 1981. 121 p. (KÖFE Közösségi Adattár)

Az 1984-től kétévente, 4 alkalommal kiadásra került bakonyi kalendáriumok „Tanítana-Tanulna” rovatai : (KÖFE Közösségi Adattár); 1996 Mánfai Önkéntes Segítő Hálózat ; ld. Közösségfejlesztés könyvben! 1997 Budapest X. Kőbánya, Közösségi bölcsőde projekt; ld. Közösségfejlesztés könyvben; Kovács Edit, Makk Katalin, Péterfi Ferenc, Vercseg Ilona: Hogyan váltak a kőbányai szülők állampolgárokká? 

2005 Szegvár: Én ezt tudom … interaktív kiállítás (tanítana-tanulna)

Önképzőkörök B.A.Z.-megyében (2009-2011)

Molnár Aranka és társai (2011): Építő közösségek – közös tudás. Parola, 3. szám

Az utóbbi 10-15 évben – mintegy a módszer életképességét bizonyítandó – ismét új variánsok bukkantak fel, a svéd tanulókörökkel nagyban rokon párbeszéd körök, ld. (Hankiss Elemér kezdeményezésére Borbélyné Nagy Éva Párbeszéd-kör kézikönyvéthttp://www.doksi.hu/get.php?lid=12851

Ilyen a Közösségi Önsegítő Rendszer: a KÖR-mozgalom

Ennek vizsgálata már elvezet az Angliában honos LETS rendszerhez – Local Employment and Trading System, vagy még inkább: Local Exchange Trading Scheme – helyi cserekereskedelmi rendszer):

Helyi önszervező mozgalomnak tartjuk a helytörténeti, településszépítő, környezetvédő, természetvédő, virágosítási mozgalmakat is.

A közösségi tanulásnak nagy irodalma van, de számunkra az az egyik legfontosabb, amelyik a közösségfejlesztői gyakorlat elemzéséből született:

Molnár Aranka (2015): Közösségi tanulás a közösségfejlesztés folyamatában. Parola-füzetek

 

Kihagyhatatlan a közösségi tanulás témaköréből a Civil Kollégium Alapítvány (CKA), amely közösségi aktivistáknak és civil szervezeteknek nyújt képzési támogatást munkájuk hatékony végzése érdekében. Sok hosszabb-rövidebb írás született már erről a maga nemében példátlan civil szervezetről, melyekhez a 2014-ben összeállított bibliográfiák és maga a Civil Kollégium honlapja nyújt tájékozódási lehetőséget. Jelenleg két tematikus Parola számra hívjuk fel a figyelmet:

Közösségi tanulás I. 10 éves a Civil Kollégium Alapítvány Közösségi Háza Parola, 2007/4. tematikus szám:

Közösségi tanulás II. 10 éves a Civil Kollégium Alapítvány Közösségi Háza Parola, 2007/5. tematikus szám:

A társadalmi változások változásra késztetnek embereket, szervezeteket és szakmákat. Így történik ez a Civil Kollégium Alapítvány életében is. E változások, számos korábbi tevékenység megtartása mellett, a CKA esetében a fenntartató fejlődés és a közösségszervezés irányába hatnak. Ez utóbbiról az útmutató 12. pontjában adunk több információt. A CKA szervezet és a képzési központ, a képzések, a tevékenységi irányok és projektek bemutatását ld. a szervezet honlapján: www.cka.hu 

Részvételi akciókutatás – közösségi felmérés

A helyi közösségfejlesztési folyamatról a közösségi felmérés kapcsán. Parola, 1995/VI. tematikus szám

Pataki György és Vári Anna (szerk.) (2011): Részvétel – akció – kutatás. Magyarországi tapasztalatok a részvételi-, akció- és kooperatív kutatásokból. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézete

Glózer Rita (2012): Recenzió a Pataki György és Vári Anna szerkesztette Részvétel – akció – kutatás: Magyarországi tapasztalatok a részvételi-, akció- és kooperatív kutatásokból” c. kötetrőlParola. 3. szám.

Közösségi részvételi művészet

 1. Mural painting

A Mural painting (falfestés) módszere a közösségi művészetnek egy Közép és Dél-Amerikában honos formája. Magyarországon a Murál Morál Csoport próbálta ki először a 2007 szeptembere és 2008 novembere közt megvalósuló „Utcai képzőművészet – életre keltett falak” című ifjúsági projekt keretében hátrányos helyzetű fiatalok 6 csoportjával.

Katona Krisztina (2008): A mural painting módszer. Parola, 3. szám

 1. közösségi művészet

Thiesz Angéla (2011): Közösségi művészet – Lépés. Lehetőség. Parola, 4. szám

Retextil közösségi művészet

 1. közösségi színház

A közösségi, vagy részvételi, vagy fórum színház a társadalmi párbeszédet kívánja elősegíteni színházi eszközökkel, alkotó módon reflektálva a közösség problémáira és megadva a közösségnek a lehetőséget arra, hogy ők maguk is reflektáljanak a saját életükből felmutatott történetre, jelenségekre, szimbólumokra.

Fórumszínház a Segítő szakmáról (2014): miskolci projekt (a három link egy filmet takar!!!) http://www.youtube.com/watch?v=tuCMSl4hq4w    http://www.youtube.com/watch?v=wVrWIhGjR_M  http://www.youtube.com/watch?v=sBigf9ixgKk.

Az „Új néző” színházi projekt két borsod megyei településen 2010-ben lezajlott társadalmi kutatás és színházi projekt http://www.ujnezo.hu/, melyet a Káva Kulturális Műhely http://www.ujnezo.hu/, az anBlokk Kultúra és Társadalomtudományi Egyesülete https://anblokkmagazin.wordpress.com/, a Krétakör https://hu.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A9tak%C3%B6r_Sz%C3%ADnh%C3%A1z és a Retextil Alapítvány valósított meg Ároktő és Szomolya községek lakosságával. 

A Magyar Szegénységellenes Hálózat http://www.mszeh.hu/ „Többségi (v)iszonyok” című fórumszínházi darabját a 2010-es Állampolgári Részvétel Hetén is bemutatta a budapesti Gödörben, és Nyíregyházán

„Augusto Boal módszereit (elnyomottak színháza) követve és kicsit átalakítva 15 – a szegénységet saját életében megtapasztalt – résztvevővel állítottuk össze a darabot, amellyel célunk, hogy elgondolkodtassunk, bevonjunk, talán meghökkentsünk.”

Djurec Andrea (2015): Új szereplő a harmadik szektorban: közösségi színház. Parola, 3 szám.

KOMA-bázis http://www.komabazis.org/

OPEN 2015 – Nemzetközi Közösségi Színházi Fesztivál

 

Szomszédsági együttműködések

A spontán akcióktól a szervezett szomszédsági munkáig széles az öntevékeny kezdeményezések köre, és változatosak tevékenységeik.

 1. utcák, házak, szomszédságok

Peták Péter (2003): Miért éppen istenkút? Parola, 2. szám.

A hely szelleme – miért éppen Istenkút?! Filmes esettanulmány (Közösségi adattár)  

Garai Mónika (2006): Ház-piknik a Krúdy utcában. Parola, 5. szám

Virágoztassuk fel a Lövőház utcát (2008): A felhívást az akció honlapjáról közöltük. Parola, 3. szám. 

Szindikátus Egyesület – Szindikátus – összefogás az élhetőbb városért!

Nagydiófa akcióterv – NE (Nagydiófa Egyesület)

Bál a Barát utcában (2010)

 1. Szakmai kezdeményezések a szomszédsági együttműködések létrejöttéért

Péterfi Ferenc (2013): Zsókavár – Inspirál. Parola,2. szám  → ld. még az újpalotai felhívásokat, a közösségi tervezés, a közösségi fotózás és videózás, a közösségi kertek, a közösség közlekedésének ügyeit, a kiadványokat és a projektleírásokat

Sélley Andrea (2014): TÉRerő. Közösségi cselekvések beindítása lakótelepi környezetben, Észak-Magyarországon. Parola, 4. szám. 

 1. Szomszédünnepek 
 2. Közösségi kertek

Rosta Gábor (2010): Közösségi kertek. Parola, 4. szám. Közösségi kertek a Facebook-on: https://www.facebook.com/KozossegiKertek

Az 1975 (!) óta tartó újpalotai fejlesztés egyik részvételi projektje a közösségi kertek, melyről a lakosság és az együttműködő partnerek honlapján olvashatni – Zsókavár – Inspirál

 

Kisközösségi rádiók

Péterfi Ferenc, Rózsa Tamás, Donovan Sean (2002): Közösségi munkához kisközösségi rádiók. Parola, 3. szám. 

Péterfi Ferenc (szerk.), Huszerl József (szerk.) (2003): Legalább ennyit a kisközösségi rádiózásról.

Peták Péter (összeáll.) (2004): Az istenkúti Remete Rádió. Parola, 4. szám

Szilágyiné Lucy (2006): A Puszta Rádió Egyesület és a Puszta Hangja. Parola, 2-3. szám

 

A közösségi részvétel fejlesztése – nyári egyetemek

Nyári egyetem a közösségi Részvétel Fejlesztéséért – 2004-től folyamatosan

2004: I. Szakmaközi Nyári Egyetem Kunbábonyban 

2005: II. NyE a társadalmi akciókról – Szabad állampolgárrá lenni?

2006: III. NyE az aktív állampolgáriságról, a demokrácia technikáiról

2007: IV. NyE: Szabad állampolgárok. Felhatalmazott közösségek

2008: V. NyE: Kapcsolatok – kölcsönösség – bizalom. Fejleszthető-e a társadalmi tőke?

2009: VI. NyE a közösségi részvétel fejlesztéséért – SZÓ-VÁLTÁS

2010: VII. NyE: Társadalmi szolidaritás – összetartó társadalom 

2011: VIII. NyE: Közönyből közügybe

2012: IX. NyE: Közösségben. szolidárisabb – igazságosabb – fenntarthatóbb

2013: X. NyE: Miből lesz az állampolgár? Cselekvés – tanulás – felelősség

2014: XI. NyE: A bennünk élő hatalom

2015: XII. NyE és Körfeszt a közösségi részvételért

 

Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat – KÖZTÁMHÁLÓ

Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat. 2005/1., tematikus szám

Országos hálózat a közösségi kezdeményezések támogatására KÖZTÁMHÁLÓ. 2005/1., tematikus szám

 

Aktív állampolgáriság

Képzések, nemzetközi nyári egyetemek és konferenciák, tanulmányok és kampány: az Állampolgári Részvétel Hete

 1. Képzések

Képzés és tankönyv az európai szintű részvételről a részvétel hetén (ÁRH), 2014. CKA-EPIC „European Participation Initiatives for Citizens” közös megvalósításában

 1. Nemzetközi Nyári Egyetem – Citizen Participation University CPU A Central and Eastern European Citizen Network (Közép-Kelet Európai Állampolgári Hálózat) és a hálózati tag Civil Kollégium Alapítvány rendezvénye 2011-től évente, Kunbábonyban
 2. Tanulmány

Tanulmány az európai helyi részvételről – a CEE CN és a CEBSD (ma EuCDN) nagyszabású tanulmányt készített az európai helyi részvételről, benne horvát, lengyel, magyar[1], norvég, román, spanyol, szlovák esettanulmányokkal, Alison Gilchrist és Joerg Forbrig tanulmányaival: Learning for Local Democracy. A Study of Local Citizen Participation in Europe, 2011. Joerg Forbrig ed.

 1. Konferenciák:

Az európai civil társadalom fejlesztése a közösségfejlesztés eszközeivel (2004):  IACD, CEBSD és KÖFE konferencia 2004. március 25-28.-a között Budapesten. Budapesti Nyilatkozat. Parola, 1. szám → bővebben: ld. a konferencia nyitó előadásait: Mádl Ferenc és Göncz Kinga Parola, 2004/2. szám

Nemzetközi Közösség konferencia Az aktív európai állampolgáriságról (2007), Parola, 1-2. tematikus szám. Előadók: Varga Máté, John Grayson, Marion Horton, Bohdan Skrzypczak, Chuck Hirt, Ruben David Fernandez, Gergely Attila, Varsányi Erika, Hans Andersson

INGOs Conference of the Council of Europe, 2009. okt. 1., benne: Code of Good Practice for Civil Participation in the Decision-Making Process – A döntéshozatalban való állampolgári részvétel             jó gyakorlatának kódexe

 1. Kampány a részvételért – Állampolgári Részvétel Hete ÁRH

Tizenkét éve kezdeményezte a CKA, a Közösségfejlesztők Egyesületével együttműködve, az ÁRH-t, melyhez a CEE CN hálózat szervezetei is csatlakoztak, így egyidejűleg 17 országban rendezik meg, minden év szeptember utolsó hetében. Fontos része az ÁRH mintegy 150-200 hazai eseményének a szúrópróba-jellegű felmérés, a Közbizalom, melynek kérdőívét 3-7000 állampolgár tölt ki évente, eredményei 2005-től a http://reszvetelhete.hu/csatlakozz/ oldalon találhatók.

 

Az Állampolgári Részvétel Hetének éves témái és elérhetőségei:

2005: Részt veszel a Részvétel Hetén? Varga Máté: Részt veszel a részvétel hetén??!! 2005. szeptember 19-25., Parola 3-4. szám

2006: Nem részvét kell, hanem részvétel! Varga Máté: Az Állampolgári Részvétel Hete + 2006. Parola, 2007/1-2. szám

2007: Tégy egy részt az egészhez! Varga Máté (2007): Tégy egy részt az egészhez! Kampány az állampolgáriságért és a

demokráciáért! Parola, 4. szám. 

2008: Tedd, hisz teHETED! Varga Máté (összeáll.): Kampány az állampolgáriságért és a demokráciáért! ÁRH 2008, Parola 3. szám

2009: A hangsúly a rész – a tét az egész! TEdd, hisz teHETED! Varga Máté (2010): Állampolgári Részvétel Hete 2009 – összefoglaló. Parola 2010/1.  

2010: Társadalmi és civil részvétel  Varga Máté (2010): A HANGSÚLY A RÉSZ – A TÉT AZ EGÉSZ! TEdd, hisz teHETED! Parola, 1. szám.

2011: Milyen demokráciát akarunk?

2012: Részvétel és fenntarthatóság

2013: A Polgárok Európai Éve 2013; Mi a média? Mi, a média!; Fiatalok lendületben; Részben értem!

2014: Kié a politika? Nyitsz vagy zársz? Erő = Forrás

2015: Rólunk, értünk, nekünk … de nélkülünk?!

 

Alternatív közösségi helyek Budapesten

Marom Klub Egyesület → Auróra (előzménye a Sirály) „Önmagát megszervező és organikusan fejlődő, változó közösség egy többfunkciós kulturális térben” 

Gólya (és előzménye, a Frisco café) – közösségi ház és szövetkezeti presszó.„A Gólya egy hely, ahol „pártpolitikától független politikai és társadalmi aktivizmus zajlik”  

foglalt ház (squat)

Dunajcsik Péter Maxigas: Foglaltház és Civil Társadalom (69. o.) Civil Szemle 2006.1 Új Mandátum Kiadó

Social Media – Facebook kommunikáció

Cyclonómia – kollektív közösségi bicikli műhely – szövetkezet, mely segít, hogy mindenki saját maga szerelhesse biciklijét

 

MüSzi – Művelődési szint – szórakozóhely/társadalmi műhely.

R33 „Egyesületi alapokon működő társadalmi szervezet a kultúra ápolásáért: Stúdiók, Próbatermek, kerthelyiség, Bálterem” 

 

Civil szervezeti/állampolgári aktivizmus

Tiltakozások – Események és elemzésük

Tubes

Peták Péter (2012): Állampolgári mozgalom egy NATO-radar építése ellen.Összefoglaló a pécsi Tubes-ügyről. Parola, 2. szám 

Növekedés-ellenes mozgalom

Vincent Lieges (2012): A Növekedés-ellenes mozgalomról. Parola, 3. szám.

Küzdelem a demokráciáért

Occupy Hungary

Magyar névtelenek – Valódi Demokráciát Most – Occupy Hungary (2012): Világforradalom és más napi teendők, Parola, 2. szám. 

„Meghekkelték a demokráciát!”

Varga Máté és Vercseg Ilona (2012): A 2010-2012-ig tartó tiltakozó események, mozgalmak bemutatása – kézirat

szabad média/demokrácia; Milla- Egymillióan a magyar sajtószabadságért; Lesz még magyar köztársaság!;jogvédelem, szolidaritás és demokrácia: Bohócforradalom, Akcióegység – D-day, Hajléktalanság helyett lakhatást!;

Oktatás: Az egyetem a miénk! HaHa Hallgatói Hálózat;

Világforradalom  – foglald el …! mozgalom;

Versmaraton, tiltakozások fákkivágása, szobrok kicserélése ellen, peticiók weboldal, stb.

Varga Máté és Vercseg Ilona (2013): Diákmozgalom Magyarországon 2012-2013.

Egyetemisták, középiskolások, oktatók és szimpatizánsok. HaHa, KiHa és mások – kézirat

Miből és hogyan lesz állampolgár?

Peták Péter, Aradi Fanni, Farkas Zsuzsa, Gergely Attila, Kopiás Attila Steve, Udvarhelyi Éva Tessza,

Vercseg Ilona (2013): Miből és hogyan lesz az állampolgár? Motivációk, minták, szerepek és feladatok.

Panel-beszélgetés a X. Nyári EgyetemenParola, 3. szám.

Eleven Emlékmű – az én történelmem

 

Közösségszervezés

Nyári egyetemi vita a közösségszervezésről, 2011. július 29. Témafelvezetők és vitavezetők: Giczey Péter, Peták Péter és Varga Máté. Parola, 4. szám

Chuck Hirt (2011): Közösségszervezés. Parola, 4. szám

Sebály Bernadett (2012): Közösségszervezés nagyüzemben. Parola 4. szám

Peták Péter, Sebály Bernadett, Varga Máté, Vojtonovszki Bálint (2014): Közösségszervezés hazai pályán –Közösségi munka kisebbségben a társadalom perifériáján élőkkel. Parola, 2. szám

Mire jók a közösségi beavatkozások? Közösségszervezés. Nyári egyetemi panelbeszélgetés 2014-ben,

Peták Péter, Péterfi Ferenc, Sebály Bernadett és Varga Máté részvételével (video)

Sebály Bernadett (2015): Elméletben. A közösségi érdekvédelem fontossága a mai civil társadalomban és a fogyatékosügyben. Parola 2. szám

Kovács Tímea Éva – Peták Péter – Sebály Bernadett – Varga Máté (2015): Közösségszervezéssel a szociális tüzifáért, Parola, 2015/1. szám

Kovács Tímea Éva (2015): 3933 Olaszliszka. Parola, 4. szám

Betűk méretezése
Kontraszt