fbpx


ABATHON. Helyből a legjobb ** ABATHON. The best is local!

Mi történik, ha 70 jobbító szándékú ember 48 órán keresztül éjt nappallá téve keresi a megoldást közössége problémáira? Megmondjuk: megtalálja! Vagy megtalálja legalább az utat, ami elvezet a problémák gyökeréig és a megoldásokhoz.  Ez a szociális hackathon, azaz a közösség problémáinak újszerű megközelítése, maratoni boncolgatása, feltörése Abaújban.

2021. augusztus 13-15. között nekiveselkedünk. Rajtvonalhoz állnak a helyi vállalkozók, politikusok, közösségi munkások, érdeklődő polgárok, tanárok és orvosok és mindenki, aki tenni akar. Arra vállalkoznak, hogy a helyi problémákra, helyben szülessen válasz.

Jó, de ez miért működne?

Azért, mert már bizonyított. Az észtek, akik kifejlesztették a „szociális hackathon” vidékfejlesztési módszertanát, naponta bizonyítják, hogy az innovatív megoldások hogyan segítik a hátrányos helyzetű kistelepüléseken élÅ‘ emberek életminÅ‘ségének javítását. A Vorumaa Arenduskeskus, a Voru megyei hackathon ötletgazdájának inspiráló támogatásával mi, vagyis a KözösségfejlesztÅ‘k Egyesülete (30 éves országos szervezet), illetve a FÉSZAK Kör Egyesület (helyi közösségfejlesztÅ‘k), további térségi szereplÅ‘k és közösségek a Gönci járásban állunk az abaúji kezdeményezés mögött. Tudjuk mirÅ‘l beszélünk, ismerjük a gyakorlatot. A módszer hatékony és szórakoztató.

Mi a cél?

A hétvége során a résztvevők olyan, valós életbeli problémákra keresik a megoldást, amelyek a mindennapjaikat megnehezítik, tehát maguk is érintettek. Ilyenek lehetnek pl. a közlekedési hiányosságok, ellátatlan idős lakosok, a fiatalok elvándorlása, kinyíló gazdasági és szociális olló stb. A kihívásra javasolt megoldás nem feltétlenül technikai alapú (bár az is lehet).

A résztvevők csoportokban dolgozva feltárják a problémákat és megoldási javaslattal állnak elő. Közben persze megismerik egymást, megtanulnak együttműködni, szakszerű mentorálással kihozzák magukból 48 óra alatt a legjobbat.

Ezek az anyagok aztán elkerülnek a döntéshozókhoz, sajtónyilvánosságot kapnak, újabb vitákat gerjesztenek. Mindehhez mi a szakmai és logisztikai keretet adjuk mint szervező egyesületek.

Milyen segítségnek örülnénk?

Minden segítség jól jön! Természetesen a rendezvény szponzorálása mellett (koszt, kvártély, publicitás) a részvevÅ‘k díjazása is nagyon fontos. Díjaink például a „Legígéretesebb ötletâ€, a „Legegyedibb ötletâ€, a „Versenyképességért díjâ€, „A legjobb együttműködés díjaâ€, „Abaújért fÅ‘díj†etc. Minél több díjat ki tudunk osztani annál jobb. A díjak lehetnek pénzbeli támogatások a kidolgozott ötletek továbbviteléhez (100-500 ezer forint), de örömmel vesszük a zsűriben való részvételt, vagy akár a rendezvény utáni mentorálási segítséget is. Nincs olyan kis díj, aminek ne örülnénk, és nincs olyan nagy díj, amit ne adnánk át.

Kontakt: abathon@kofe.hu

What happens when 70 people with improvement intentions spend 48 hours day and night looking for solutions to their community’s issues? They will find them! Or at least they will find the path that leads to the root of the problems and solutions. This is what we call a social hackathon, a new approach to the problems of the community, a marathon social hacking in Abaúj.

Between 13 and 15 August 2021, we will begin our run. Local entrepreneurs, politicians, community workers, interested citizens, teachers, doctors and anyone who is ready to act will be at the start line. They will attempt to provide local answers to local problems.

Okay, but why would that work?

Because it has been proven. Estonians, who developed the rural development methodology of the “social hackathon”, demonstrate daily how innovative solutions help to improve the quality of life of people living in disadvantaged small settlements. With the inspiring support of Vorumaa Arenduskeskus, the brainchild of the Voru County Hackathon, we, the Hungarian Association for Community Development (a 30-year-old national organization) and the FÉSZAK Kör Association (local community developers), and other regional actors, communities in the District Gönc are behind the Abaúj initiative. We know what we are talking about, we know the practice. The method is effective and fun.

What is the goal?

Over the weekend, participants will look for solutions to real-life problems that make their daily lives difficult, so they are involved themselves. These can be e.g. transport deficiencies, deprived elderly people, emigration of young people, the growing social and economic gaps between people etc. The solutions proposed to the challenges are not necessarily technical (although they may be).https://farmaciaitalia24.to/viagra-generico/

Participants will work in groups to identify problems and come up with solutions. In the meantime, of course, they will get to know each other, learn to co-create, and, through professional mentoring, get the best out of themselves in 48 hours.

These materials then will be sent to decision-makers and will be published in the media, and will hopefully spark new debates. We intend to provide the professional and logistical framework for this process  as organizers.

What kind of help would we be happy to receive?

All help comes in handy! Of course, in addition to sponsoring the event (catering, accommodation, publicity), prizes are also very important, as we want to recognize outstanding performances. Some examples for our awards are “Most Promising Ideaâ€, “Most Unique Ideaâ€, “Competitiveness Awardâ€, “Best Cooperation Awardâ€, “Abaúj Grand Prizeâ€, etc. The more prizes we can award, the better. The prizes can be financial support for the further development of the developed ideas (100-500 thousand HUF), but we would appreciate participation in the jury or mentoring help after the event. There is no small prize that we would not be happy about, and no big prize that we would not pass on.

Contact: abathon@kofe.hu

Betűk méretezése
Kontraszt