fbpx

Közösségi munka az akadályozottságban élők befogadásáért – Szakmai támogatás

A Közösségfejlesztő Egyesületének ajánlása a nagy létszámú, bentlakásos intézmények kiváltásának lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó lakhatási szolgáltatási formává alakításához, az infrastrukturális beruházásokat kiegészítő ún. „soft” elemekként.

Településbe integrált támogatott lakhatási forma kiépítését célzó közösségfejlesztői képzési lehetőségek:

  1. A lakókörnyezet felkészítése az akadályozottsággal élő emberek településszintű befogadására

Településszintű szomszédsági munka (a szomszédsági önkéntesek bevonásával)

Képzés megnevezése: Akadályozottsággal élő emberek társadalmi befogadását elősegítő közösségi munka

A képzés alapvető küldetése, hogy az akadályozottsággal élő emberek közösségi befogadását elősegítse, azáltal, hogy új lehetőségek, szerepek válnak ismertté a hatékonyabb befogadó tevékenység érdekében. A képzés potenciális résztvevői a szomszédság, valamint a beköltöző új lakók.

  1. Az intézmény munkatársainak felkészítése a közösségi alapú működésre

A megvalósíthatóság tanulmány közösségbe ágyazottságának támogatása

Képzés megnevezése: Közösségi tervezés

A képzés alapvető küldetése, hogy a szakemberek számára bemutassa a közösségi tervezés szemléletét és értékeit, valamint megvalósításának lépéseit. A képzés végére elkészül a Településbe integrált támogatott lakhatási forma helyi megvalósíthatósági tanulmánya. A képzés elősegíti, hogy a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének eddigi intézményi fókusza helyett települési szintre kerüljön a közösségi alapú szolgáltatás megtervezése, így már a tervezés kezdeti fázisában eltávolodunk az intézményi kultúrától s közelítünk a közösségi szinthez, ahol a kivitelezés megvalósul.

Közösségi mentorok felkészítése

Képzés megnevezése: Közösségi mentorálás

A képzés alapvető küldetése, hogy a képzésben résztvevők támogatni tudják a településen, az intézményekben és szervezetekben elindult közösségi folyamatokat, illetve szakembereket, és a településeken élő aktív helyi embereket. További célja, hogy képessé váljanak az intézményi alapú működésről közösségi munkamódra való áttérésre.

Betűk méretezése
Kontraszt