fbpx

Közösségi munkával a szegénység ellen – Szakmai programok

A Közösségfejlesztők Egyesületének első kimondottan a szegénységgel, a mélyszegénységgel foglalkozó munkája a 2010-2014 között megvalósított TÁMOP-5.1.3 „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” című pályázati konstrukcióban való részvétel volt (a továbbiakban Mélyszegénység program). A konstrukció egyik egyedisége, hogy két pályázatot hirdettek meg. Az egyik pályázat célja az volt, hogy szakmai támogatást nyújtson azon nyertes konzorciumoknak, akik a hátrányos helyzetű településekből álló akcióterületen valósították meg a programjaikat. Ebből egyetlen nyertes pályázat volt a miénk, amelyet négy szervezet konzorciumi együttműködésben valósított meg. A konzorcium vezetője: az Autonómia Alapítvány volt, a partnerek: a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Lechner Lajos Tudásközpont (korábban VÁTI Nonprofit Kft), és a Szociális Szakmai Szövetség.

A program másik egyedisége a kötelező szakmaközi együttműködés, amely jelentette a szociális szakmát, a vidékfejlesztést és a közösségfejlesztést. Ezt a szakmai színességet láthatjuk a mi konzorciumunk összetételében is.

A szakmai támogatásunk során az alábbi tevékenységeket végeztük:

  •        Az akcióterületeken megvalósuló projektek generálása, tervezésének segítése fórumokkal és helyszíni tanácsadással.
  •       Az akcióterületen nyertes valamennyi projektnek volt egy személyes kapcsolattartója/segítője a mi konzorciumunkból. Ezek a kapcsolattartók rendszeresen a helyszínen találkoztak a pályázatot megvalósító projektek szakembereivel, akiket szakmai véleményükkel, külső szemükkel, a történések közös elemzésével és értékelésével segítettek a munkájukban.
  •       Tananyagokat dolgoztunk ki és képzéseket valósítottunk meg a helyben dolgozó szakemberek számára.
  •       Szakmai és területi műhelyeket működtettünk. A szakmai országos szinten szerveződött és mindig egy-egy szakmai kérdést járt körül. A területi műhelyek egyik célja az volt, hogy az egymáshoz közel lévő projektek megismerjék egymást és segítsék egymás munkáját. E mellett az egymáshoz közel lévő akcióterületek hasonló adottságokkal rendelkeznek, így a felmerülő ügyek és problémák is gyakran azonosak, amelyekre közösen tudják keresni a megoldásokat.
  •       Mindeközben belföldi és külföldi tanulmányutakat szerveztünk saját magunknak olyan projektekhez, amelyek a mélyszegénységgel foglalkoznak, hogy mi is tanuljunk és tapasztalatokat gyűjtsünk. A közös tanulás ebben nem ért véget, rendszeres találkozásaink voltak, amelyek során először a szakmaközi együttműködés fejlesztésére került sor, majd ennek megerősítésére, amelyhez segítségül használtuk az akcióterületeken megvalósuló projektek elemzését a különböző szakterületek szempontjából, illetve közös megoldásokat is dolgoztunk ki.
  •       Az összegyűjtött és az akcióterületeken tapasztaltakból módszertani kiadványokat és filmeket készítettünk.

A szegény közösségekkel végzett munka területén Egyesületünk másik tapasztalata a gyermekszegénységre fókuszáló Gyerek Esély Programban (GYEP) keletkezett. Képzési anyagot dolgoztunk ki és képzéseket valósítottunk meg a település részeken működő közösségi házakban dolgozó munkatársak számára. Ezeknek a képzéseknek az ismeretanyaga a közösségfejlesztés elméleti alapjait és az első lépéseit mutatja be, valamint a gyakorlati tevékenységeit és módszereit. A tudás átadás mellett képzési programok tartalmaznak közösségi szemlélet kialakulására és megerősödésére fokuszáló kompetenciafejlesztéseket is.

A közösségi házakban dolgozók mellett ifjúsági klubok vezetőinek is tartottunk képzést, amelyen felkészítettük a résztvevőket a közösségi munka végzésére. A képzési tevékenységet egy 8 hónapos mentorálás követett, amely a településeken zajló folyamatokat segítette.