fbpx

Közösségi munka az akadályozottságban élők befogadásáért – Szakmai programok

A Közösségfejlesztők Egyesületének 2016 januárjában alakult szakmai műhelye egy aktuális ügyre reagálva kezdte meg szakmai működését: a közösségfejlesztés szakmai hozzájárulását vizsgálja a hazai  intézmény férőhely kiváltási folyamatban.

2011 óta zajlik hazánkban a nagy intézmények kiváltása, s ezzel egyidejűleg az önálló életvitel támogatása, támogatott lakhatási formában, ahol (ideális esetben 6-12 férőhelyes) önálló háztartásokat alakítanak ki lakókörnyezetbe integráltan.

Célcsoportunk:

–       résztvevő érintett személyek (fogyatékos, pszicho-szociális fogyatékos, illetve hajléktalan emberek)

–       helyi szomszédság

–       korábban a nagyintézményben dolgozó szakemberek

AZ előző támogatási szakaszban hat nagy létszámú állami és egyházi intézmény  volt érintett a férőhely kiváltási folyamatban (701 férőhely – 6db lakócentrum, 40 db lakóotthon és 19 db lakás került kialakításra), melynek munkálatai 2015-ben zárultak. Az érintett települések: Szakoly, Berzence, Bélapátfalva, Szentes, Kalocsa, Mérk.

A következő projektidőszak 2015-2020-ig tart, amelynek szakmai támogatása az EFOP-1.9.1 Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása című projekt keretében valósul meg, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai irányítása alatt, partnerségben a Kézenfogva Alapítvánnyal.

A közösségfejlesztésen alapuló intézményi férőhely kiváltási folyamat célja egy jól működő, egészséges és társadalmi hálózatok által mozgósított közösségi tőke kiépítése az egyén új lakóhelyén.

A 2016 januárja óta szerveződő szakmai tagozat valójában két műhelyt fed le. A Közösségfejlesztők Egyesületének tagjait érintő belső szakmai működés különválik a szakmaközi műhelymunkától.

„Befogadás” szakmaközi műhely

A 2016 februárja óta havi rendszerességgel szerveződő szakmai nap elsődleges célja az intézményi férőhely kiváltási folyamatban érintett kulcsszereplők bevonása, valamint szakmai együttműködésének kialakítása. A műhely szervezői felismerték, hogy a közösségi alapú szolgáltatások, valamint a lakókörnyezetbe integrált támogatott lakhatási szolgáltatások kialakítása során eddig kevés hangsúly helyeződött a társadalmi befogadás közösségi szintű elősegítésére. Az előző kiváltási folyamat általános tanulsága, hogy a befogadó társadalom érzékenyítése, a szakmai támogatói kör közösségi szintű gondolkodása, valamint a kiköltöző érintettek közösségi részvételének elősegítése hiánypótló elemei a nagyintézmények felszámolásának. Márpedig mindezek nélkül nehezen alakulhat ki a fogyatékossággal élő emberek társadalmi befogadása.

Így a szakmai műhelynapok alapvetően arra irányulnak, hogy feltárjuk a közösségfejlesztés lehetséges szereplehetőségeit, hatékony hozzájárulását az intézményi férőhely kiváltási folyamathoz. A fogyatékossággal élő emberek társadalmi befogadásával foglalkozó szakmaközi műhely tagjai lényegében lefedik az e területen dolgozók és érintettek körét: társadalomkutatók, szakmai és érdekvédő civil szervezetek tagjai, valamint minisztériumi intézmények munkatársai.

Belső szakmai műhely

A belső szakmai műhely igénye a második szakmaközi műhelynapot követően fogalmazódott meg a Közösségfejlesztők Egyesületének tagjaiban.  Úgy éreztük, hogy szükséges egy belső műhelymunka is, hogy a szakmaközi munkához sikeresen, egységes szakmai fellépéssel tudjunk csatlakozni. Fontosnak érezzük, hogy ténylegesen megismerjük a kiváltási folyamat egyes elemeit, menetét. Eddigi tapasztalatok híján mindezt egy belső szakmai műhely keretében látjuk megvalósíthatónak, melynek tagjai közösségfejlesztésben dolgozó szakemberek.