fbpx

Helyi fejlesztés – Alapvetések

lokális közösség elvben az önrendelkezés-önkormányzatiság, a részvétel és szervezettség, a kölcsönösen egymásra ható viszonyokon keresztül kialakuló helyi fejlesztés, közösségi és társasági élet, szolidaritás és együttműködés, tehát a helyi demokrácia megvalósulásának lehetőségét hordozza. A hely, ahol az ember él, tanul, dolgozik és részt vehet a helyi társasági, kulturális- és közéletben, vagyis ahol cselekedhet, egyben a demokrácia gyakorlóterepe.

A magát megszervezni kezdő hazai közösségfejlesztésnek a ’70-es évek közepén éppen az volt az egyik fő újdonsága, hogy felvetette a helyi, közösségi identitás kérdését, és a centrális hatalom időszakában legalizálni próbálta a helyi (döntési) szintet, összekapcsolva azt a helyi cselekvéssel (részvétellel) és kontrollal.

közösség lokális értelemben jelenti a valahová tartozást, az identitást, a közös kultúrában osztozást. Jelenti a szocializáció, a megélhetés, a részvétel, a kontroll és a szolidaritás lehetőségeit. Jelenti a hatalom közös gyakorlását. A lokális közösség képes arra, hogy a társadalmi helyzettől, nemtől, korosztálytól, érdeklődéstől függetlenül is közösséget hozzon létre a hozzá tartozó emberek között, mégpedig az odatartozást a különféle közös ügyek megjelenítésén és a rajtuk való munkálkodáson keresztül, közösségi részvétellel.

Az emberek különféle módokon vesznek részt a közösségeikben, a relatíve alacsony kapocstól (mint amilyen pl. egy közösségi összejövetelen való megjelenés, vagy a horgászegyesületben való részvétel), egészen a nagyon aktívig, mint amilyen pl. az iskolán kívüli tevékenységek vezetése, vagy a civil tanács munkájában való részvétel. Ez utóbbi és más hasonló formációk már a helyi tervezési és döntési folyamatokban való bekapcsolódást, aktív részvételt, magát a részvételi demokráciát is jelenhetik.

A közösségfejlesztők előtt a közjóért való munkálkodás, a cselekvőképesség, a szervezettség, a szolidaritás és a társadalmi befogadás, a közmegegyezésen alapuló értékek-normák fejlesztésének összetett feladata áll, a közösséghez tartozás és a részvétel fokozása és modernizálása révén.