fbpx


roulette222

Ãltalános SzerzÅ‘dési Feltételek

kofe.hu szolgáltatások

2021 április 11.

Jelen Ãltalános Felhasználási Feltételek (ÃSZF) határozzák meg a KözösségfejlesztÅ‘k Egyesülete (a továbbiakban: Szolgáltató vagy KÖFE) üzemeltetésében működÅ‘ kofe.hu honlap (a továbbiakban: honlap) felhasználásának feltételeit. A honlap, illetve egyes tartalmi elemeinek megnyitása, s bármely szolgáltatás igénybevétele az kofe.hu honlap használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerzÅ‘dési feltételek és adatkezelési elvek elolvasását és elfogadását jelenti.

1. Üzemeltetői adatok

Név: Közösségfejlesztők Egyesülete (KÖFE)
Székhely: 1074 Budapest, Szövetség u. 35.
Adószám: 19009533-1-42
Nyilvántartási szám: 01-02-0000356
Szerződés nyelve: magyar
Ügyfélszolgálat: egyesulet@kofe.hu
Telefon: +36-1-201-5728

A szolgáltatási szoftver a KÖFE tulajdona.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a szolgáltatóhoz nem jutnak el. A fizetési szolgáltatást nyújtó – így a számlakivonaton is feltüntetésre kerülÅ‘ – Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

2. Fogalom meghatározások

Felhasználás: Jelen ÃSZF, a KÖFE által közzétett szakmai és egyéb szervezeti anyagokra is érvényes mindenkori szerzÅ‘i jogok elfogadásával felhasznált (letöltött, elolvasott, megosztott) szellemi termék.

Felhasználó: Az a magánszemély vagy szervezet, amely a mindenkori szerzői jogokat figyelembe véve használja (letölti, elolvassa, megosztja) a KÖFE által közzétett szakmai és egyéb szervezeti anyagokat, mint szellemi terméket.

Honlap: A Szolgáltató által üzemeltetett kofe.hu internetes oldal

Szolgáltató: Közösségfejlesztők Egyesülete (KÖFE), www.kofe.hu

Támogatás: Jelen ÃSZF elfogadásával nyújtott adomány.

Támogató: A KÖFE működésére a honlapon keresztül adományozó magánszemély vagy szervezet, amely elfogadja a jelen ÃSZF-ben foglalt feltételeket.

 

3. AlapvetÅ‘ feltételek és ÃSZF hatálya

Az ÃSZF tartalmazza a Szolgáltató és a honlapot használó személyek, szervezetek közötti szolgáltatási viszonyban a felek jogait és kötelezettségeit.

A Felhasználók jelen ÃSZF rendelkezéseit a honlap szolgáltatásainak igénybevétele ideje alatt kötelesek teljesíteni.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatások igénybevételét ne engedélyezze.

A Szolgáltató érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása) a Szolgáltatót felelősség nem terheli, és kizár mindennemű kártérítési igényt. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

4. Szolgáltatások és igénybevételük

4.1 Felhasználás

  • KÖFE által közzétett szakmai és egyéb szervezeti anyagok egyaránt elérhetÅ‘ek a felhasználók számára.
  • A felhasználás alapvetÅ‘ formái: letöltés; olvasás, megosztás.
  • A felhasználás során a mindenkori szerzÅ‘i jogokat vegyék figyelembe.

4.2 Támogatás

 • A KÖFE tevékenységeire és működésére juttatott adományt a támogató a honlapon keresztül (“Támogassâ€) tudja eljuttatni a Szolgáltató részére.
 • Támogatásra jelenleg havi vagy negyedévenkénti fix összeggel (mint egy elÅ‘fizetÅ‘) és alkalmi formában is van lehetÅ‘ség az erre kialakított felületen történÅ‘ adományozás révén.
 • A támogatás rendszerességének és erre szánt összegének kiválasztása után néhány kattintással megtörténik az adományozás.

4.3 Rendszeres támogatás

 • A támogatás elindítására a https://kofe.hu/tamogass/ oldalon van lehetÅ‘ség
 • Itt ki kell választani a rendszeresen adományozni kívánt összeget, majd az adományozás gyakoriságát.
 • Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg.
 • A bankkártya adatok a szolgáltatóhoz nem jutnak el.
 • A fizetési szolgáltatást nyújtó – így a számlakivonaton is feltüntetésre kerülÅ‘ – Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 • Az rendszeres adományozás elindításának sikerességérÅ‘l emailt küldünk az itt megadott email címre.
 • Minden alkalommal az adományozás esedékessége elÅ‘tt 3 nappal emailt küldünk, amiben értesítjük az elÅ‘fizetÅ‘t a  közelgÅ‘ automatikus adományozásról.
 • Ezek az emailek tartalmazzák a rendszeres adományozásról való leiratkozás menetét.
 • A leiratkozás egy kattintással megtehetÅ‘, az emailben küldött egyedi link segítségével.
 • Amennyiben segítséget kér tÅ‘lünk, kérjük írjon az egyesulet@kofe.huemail címre.
 • Ha egyéb módon szeretné támogatni a KÖFE-t, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az egyesulet@kofe.hu címen.