fbpx

Vidékfejlesztési Maraton * Rural Development Marathon

Vidékfejlesztési Maraton Székelyföldön

Hallottam hírét, videoklippen már láttam is, de élőben most volt alkalmam megtapasztalni, mi is az a „hackathon” – ami innentől kezdve Székelyföldön Vidékfejlesztési Martonként vonul be a térség történelmébe. A május 27-29 között megtartott esemény valóban új korszakot indít/indíthat el a közösségfejlesztésben. Alkalmas mindenre, amire egy közösségfejlesztő vágyhat a módszertani arzenál bővítésében. Van benne moccantás, a helyi közösségek aktivizálása, van benne csapatépítés, képessé tétel, jövőkép alkotás, közösségi projekt tervezés és még sorolhatnám mi minden, ami a közösség funkcióinak rehabilitálására képessé teszi a szervezőt-résztvevőt, minden érintettet egyaránt. Persze, nem olyan egyszerű egy ilyen „maraton”-t összehozni, de elkötelezett és közösségfejlesztő kompetenciákkal bíró csapatnak, élmény és nem gyötrelem. Már a fő tematika kitalálása megadja az alaphangot, amihez aztán mindent igazítani kell. Ezúttal a LEADER Egyesület következő időszakra szóló stratégiai célkitűzései voltak a mérvadóak. A potenciális közösségi projekteket öt fejlesztési prioritás mentén várták a szervezők (Ifjúság, hagyomány és helyi kultúra; Helyi szolgáltatás és idegenforgalom; Helyi termékek; Helyi erőforrások fenntartható működtetése; Családalapú, aktív helyi közösségek). Három „elő-eseményen”, intenzív tájékoztató kampány után a térség apraja-nagyja tudomást szerezhetett arról, hogy mi is ez a csuda-esemény, amire lelkesen invitáltak mindenkit, akiben mocorog a tenni akarás. Kicsiben le is játszották mire lehet számítani a „nagy-eseményen”. Voltak szép számmal, akik valóban lehetőségként élték meg, de olyan is akadt, aki „nem erre számított” és haza ballagott…

A főeseményre Kápolnásfalu Kultúrotthonjába gyűlt össze a több mint 70 potens érdeklődő. A helyszínt kitűnően egészítette ki a nemrégiben felavatott Közösségi Ház nagyszerű infrastruktúrája. A toborzó beszédek után megalakult csapatok munkáját a már márciusban felkészített mentorok profi módon koordinálták. Gyorsan csapattá kovácsolták a különböző településekről érkező, különböző foglalkozású-, korú és nemű együtt dolgozni kívánókat. Az előre eltervezett menetrendet a jól kidolgozott feladatlapok igencsak segítették. Nem volt kimondottan irigylésre méltó a mentorok helyzete, de becsülettel helytálltak, mindennemű kihívást megoldottak és biztosították a célirányos haladást. Talán a fix ideákkal érkezők gondolkodásmódjának terelése volt az egyik legizzasztóbb tevékenységük…Sokat segített a mederben tartásnak a mentorok és szervezők tervszerű, közös munkaülése. A csapatok egyre jobban beleélték magukat a munkába. Még a hajnalig tartó fakultatív csapatépítések sem fárasztották lendületüket. Sőt! Végül, eljött a nagy pillanat, amikor a csapatok bemutatták mire jutottak. Fantáziadúsan, röviden, látványosan és főleg érdemben elkápráztatták a közönséget és a kiváló szaktekintélyekből álló zsűrit úgyszintén. Mivel versenynek volt hirdetve, díjakat is osztogattak, jelentős anyagi és pénzbeli jutalmak formájában. Volt ugyan első-második stb. helyezés, de a lényeg, hogy minannyian nyertesek voltak/voltunk/vagyunk! A kidolgozott projektek jövője – noha ennek előkészítése kevés hangsúlyt kapott a záró jelenetek során – biztosítottnak látszik. A szervezők pedig minden ötletet és aktív embert hasznosítani fognak az elkövetkező időszakban.

A fő cél teljesült, a közös gondolkodás és a közösségi megoldáskeresés elindult.  „Hisszük, hogy a térség fejlődéséhez mindannyiunk hozzájárulása szükséges és ez felbecsülhetetlen érték! Csak közös munkával érhetünk el tartós eredményeket!”- mondják és érthetünk egyet a hatalmas tapasztalatokat begyűjtő, profizmusból is vizsgázó szervező csapattal.

Összefoglalót készítette: Balla Zoltán

Rural Development Marathon in Szeklerland

I’ve heard about it, I’ve seen it on a video clip, but now I had the opportunity to experience it live, what the “hackathon” is – which from now on will be known as the Rural Development Marathon in Szeklerland. The event, which will take place from 27-29 May, will/may truly launch a new era in community development. It is a good opportunity to do everything a community developer could wish for in order to expand his/her methodological arsenal. It has the power to mobilise local communities, it has team building, empowerment, vision building, community project planning and much more, all of which will enable the organiser-participant and all involved to rehabilitate community functions. Of course, it is not so easy to put together such a “marathon”, but for a dedicated team with community development competencies, it is a pleasure, not a pain. The very idea of the main theme sets the tone, to which everything must then be adapted. This time, the LEADER Association’s strategic objectives for the coming period were the guiding principle. Potential community projects were invited along five development priorities (Youth, tradition and local culture; Local services and tourism; Local products; Sustainable management of local resources; Family-based active local communities). After three “pre-events” and an intensive information campaign, the region’s young and old were able to find out what this “miracle event” was all about, and were enthusiastically invited to attend. They also played a little game of what to expect at the “big event”. There were a good number of people who really saw it as an opportunity, but there were also some who “didn’t expect it” and went home…

The main event was held in the Cultural Centre of Kápolnásfalu, where more than 70 potential participants gathered. The venue was complemented by the excellent infrastructure of the recently inaugurated Community Centre. The teams, formed after the recruitment speeches, were professionally coordinated by mentors who had been trained in March. They quickly forged teams of people from different municipalities, of different professions, ages and genders, who wanted to work together. The pre-planned timetable was greatly helped by well-developed task sheets. The situation of the mentors was not particularly enviable, but they did their job with integrity, overcoming all challenges and ensuring that progress was on target. Perhaps one of their most stimulating activities was to change the mindset of those who came with fixed ideas… The planned joint working sessions between mentors and organisers helped a lot to keep things on track. The teams got more and more involved in the work. Even the optional team-building sessions that lasted until dawn didn’t tire them out. In fact! Finally, the big moment came when the teams presented what they had achieved. They dazzled the audience and the jury of distinguished experts with their imaginative, brief, spectacular and, above all, worthy performances. As it was billed as a competition, prizes were also awarded, with substantial financial and monetary rewards. There were first and second places etc., but the point is that we were/are/we were all winners! The future of the projects developed, although little emphasis was placed on preparing it during the closing scenes, seems assured. And the organisers will make use of all the ideas and active people in the coming period.

The main objective has been achieved, and joint reflection and a community search for solutions has been launched.  “We believe that the development of the region requires the contribution of all of us and that this is invaluable! Only by working together can we achieve lasting results”, say and agree with the team of organisers, who have gathered a wealth of experience and have also proved their professionalism.

Summary by Zoltán Balla„Ha azt mondod nekem HACKATHON, ez jut eszembe először: DECATHLON vagy EXATLON.” – mondtam én fél évvel ezelőtt, amikor fogalmam sem volt arról, hogy mi fán terem a vidékfejlesztési maraton, vagy a szociális hackathon. De, hogy tud-e a köztudatba beépülve egy népszerű és közösség szempontjából nélkülözhetetlen brandé, márkává nőni, az a jövő titka. Drukkolunk ez irányban, mert az eddigi lépések bíztatóak. Egy sikeres, arculati és szervezési szempontból is jelesre vizsgázott projektet tanulmányozok, boncolgatok a következő pár oldalban a kommunikáció szempontjából.

** Falvégi Bartha Noémi: A Hackathon “Beszéde” (esettanulmány) **

** Noémi Faluvégi Bartha: Talking “Hackathon”
(case study about the 1st Rural Development Marathon in Seklerland) **

Betűk méretezése
Kontraszt