fbpx

A hackathon eseményekről * About hackathon events

A projekt 2. éve már a módszer gyakorlatban való kipróbálásáról szól, aminek keretében a fő hackathon esemény mellett ún. pre-eseményeket is szervezünk majd. A pre-eseményekre  azért  van szükség, mert az észt tapasztalatok szerint a fő hackathon esemény megszervezése hosszas előkészítő munkát igényel. Ahhoz, hogy a hackathonon a résztvevők a térségből    minél    diverzebben    képviseljék    a    különböző    szakmákat, problématerületeket,  az érintettek előzetes  feltérképezése,  együttműködésének segítése,  motiválása  (bevonása)  szükséges.  Az  egyes  pre-eseményeket  a  magyar célterület  mikrotérségekre  való  bontása  alapján  szervezzük,  amely mikrotérségek körülbelül 9-10 települést fednek. Ideális esetben minden településről fontos, hogy valaki  képviselje  az  adott  lokalitásban  élőket,  így  10  település  esetében  min.  10 résztvevővel kalkulálunk. Az egyes pre-események célja tehát, hogy elérjük azt, hogy a szociális  hackathon  eseményen  minden  településről  érkezzenek,  így  minden  fő probléma, és települési szempont képviselve legyen. A pre-hackathonok szervezői helyben,  a  hazai  képzésen  részt  vett  szakemberek,  akik  a  hackathonon  mint mentorok  lesznek jelen. A fő esemény  során  az  adott mikrotérségben a potenciális érintettekkel, helyi résztvevőkkel való egyeztetés megtörténik, a helyi problémára születő ötletek 48 órás eseményen való prototípusig fejlesztése a résztvevők által (min. 70 fő országonként). Vagyis a 48 órás esemény végeredményeképpen kidolgozásra kerülnek a helyi problémákra megoldást kínáló, érintettek által kigondolt megoldások, vagy azok egy állomása.

The 2nd year of the project has been about testing the method in practice, in the framework of which so-called pre-events will be organized in addition to the main hackathon event. In the experience of our Estonian partners, pre-events are needed because organizing the main hackathon event requires a long period of preparatory work. In order for the participants in the hackathon to represent the various professions and problem areas characterizing the region in as diverse a manner as possible, it is necessary to map the stakeholders in advance, to assist their cooperation, and to motivate them (ie., to get them involved).  Each pre-event is organized on the basis of dividing the Hungarian target area into micro-regions, each covering about 9 to 10 municipalities. Ideally, it is important to make sure that each municipality is represented by at least one local resident, so that in the case of 10 settlements, we expect to work with at least 10 participants. The purpose of each pre-event is therefore to help ensure that the social hackathon event will involve residents from all the settlements involved, so that all major problems and local concerns are suitably represented. The pre-hackathons are organized locally by professionals who have participated in the domestic training and who will be present at the hackathon as mentors. During the main event, potential stakeholders and local participants in the given micro-region will be consulted, and ideas proposed to answer the local problem will be developed by the participants, resulting in a prototype in the course of a 48-hour event (min. 70 people per country). That is, the 48-hour event will result in stakeholders affected by specific local problems devising solutions, or specific stages thereof, so as to answer the problems involved.

Betűk méretezése
Kontraszt