fbpx

Az észt modell * Estonian model

Az ötletverseny (hackathon) módszere mint egy fejlesztői esemény jól ismert az IT szektorban, Észtországban, mi pedig próbáljuk kiterjeszteni ezt a multidiszciplináris innovációs megközelítést a jóléti rendszerre is. A hagyományos IT hackathonok formátumát vettük át, amely jóval rugalmasabb volt és továbbá könnyen alakítható a különféle társadalmi csoportokra, habár a kommunikációt és nyelvet megváltoztattuk annak érdekében, hogy a helyi emberek számára is megfelelő legyen. Emiatt az adaptálás miatt és mivel a széles közösségi részvételre számítottunk, valamint hogy az esemény célja az lett, hogy hozzájáruljon a társadalmi problémák megoldásához, végül szociális hackathonnak neveztük el.

Az első 3 napos szociális hackathont 2018 októberében rendeztük. Egy szociális hackathon általában 48 órán át tat, de nekünk volt 30 órásunk is. Közel 100 ember vett részt ezen, akik mind nagyon különféle területről érkeztek – helyi önkormányzatok, minisztériumok, szociális és egészségügyi szolgáltatók, a szolgáltatások érintettjei, civil szervezetek, vállalkozók, helyi cégek, szakemberek és állampolgárok is jelen voltak. 

A szociális hackathon előkészítése 6-9 hónappal az esemény előtt kezdődik. Komoly erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy a különféle érintetteket bevonjuk a folyamatban. társ-alkotás csakis akkor jön létre, ha nagyon különböző hátterű embereket hozol össze arra, hogy megoldják a helyi közösségek zavaró problémáit. A hackathon előtt tartunk pre-eseményeket is annak érdekében, hogy elkötelezzük az érintetteket, tisztázzuk a szociális hackathon célját és megteremtsük a társ-alkotás közös megértését.

A 48 órás eseményeket általában iskolaépületekben szervezik Võru megye legkülönbözőbb pontjain. A szociális hackathon esemény mindig az ötletgazdák rövid előadásával kezdődik (pitchingel = alig 2 perces előadás), amit követnek a csoportmunkák. Általában 10-12 csapat alakul ki az ötletek körül és onnantól kezdve megkezdik a fejlesztő munkát, különféle – a szervezők által biztosított – módszereket használva. A szociális hackathon alatt a csapatok mentoroktól kaptak megfelelő támogatást, akik segítették a társ-alkotást és a csoportmunkát és akik különböző területek szakértőként, a szolgáltatásfejlesztéstől az IT fejlesztésig, a szolgáltatást használók bevonását erősítőktől a marketingesekig. Az eseménynek záró prezentációval van vége, amelyben javasolnak egy megoldást az általuk választott problémára pl. oktatási program és logisztikai támogatás az iskolai konyháknak ahhoz, hogy különféle organikus alapanyagokat használjanak az iskolai menzán; testmozgást és edzést írhatnak elő (az orvosi vények mellett), a demenciában szenvedők megyei szintű kompetencia központjának szervezeti modelljének kidolgozása, amely információkat gyűjt a rendelkezésre álló szolgáltatásokról, valamint támogatást és ismeretet nyújt a családok számára az ehhez a helyzethez való alkalmazkodásban; közösségi naperőmű stb. A legjobb ötletek a zsűri és számos szponzor díjazza. A szociális hackathon után a csapatok mentorálási segítséget kapnak, ha szükségük van rá.

The method of the hackathon as a development event is well known from the IT sector, in Estonia, we try to extend this multidisciplinary innovation approach to the welfare system, too.  We adapted the traditional ICT hackathon format that was more flexible and therefore suitable for various societal groups, whereas communication and language were changed to be more appropriate for local people. Because of these adaptations, the expected participation of a broad cross-section of the community and the aim of the event being to contribute to solving societal problems, we called it a social hackathon.

The first 3-day social hackathon was in October 2018. A social hackathon is usually lasting 48 hours, but we have had 30-hours hackathon also. About 100 people participating who come from very different fields – local governments, ministries, social and health service providers, service users, NGOs, entrepreneurs, local companies, experts and fellow citizens were all represented. 

Preparation work for a Social Hackathon starts 6-9 month before the event. Robust efforts are needed to engage different stakeholders. Co-creation can only occur if people with very different backgrounds get together to solve the wicked problems of local communities. Before the hackathon there are pre-events to engage different stakeholders, clarifying the aim of the social hackathon event and creating a common sense for co-creation.

The 48 hours events are organized usually in school buildings at different corners of Vorumaa County. A social hackathon event always starts with the pitching of idea holders followed by team creation. Usually, 10-12 teams are formed and from that point, they start the development work using specific methods given by organizers. During the social hackathon, teams received relevant support from mentors who support co-creation and teamwork and are experts in different areas, from service design to IT development, from user involvement to marketing. The event ends with final presentations proposing ideas about their chosen problem – for example, a training program and logistic support to school chefs for using different organic products in school catering; doctors prescription of pieces of training and physical activities (next to medical prescriptions);  the development of an organisational model for a county-level competence centre for dementia sufferers that gathers information about available services and provides support and knowhow for families on how to adapt to this condition; community solar power plant etc. Best ideas are awarded by the jury and different sponsors. After the social hackathon teams get mentoring support if it is needed.

Betűk méretezése
Kontraszt