fbpx

Közösségi munkával a szegénység ellen – Szakirodalom

Elmélet

Autonómia Alapítvány (2013): A mélyszegénységben élők helyzete Magyarország legszegényebb kistérségeiben. Kutatási beszámoló. A TÁMOP 5.1.3 program hatástanulmánya első adatfelvételének eredményei.

Gyerekesély programok kistérségi alkalmazása, a gyakorlat dilemmái és tanulságai (2013). Írta és szerkesztette: Darvas Ágnes, Ferge Zsuzsa. Kiadja a Gyerekesély Közhasznú Egyesület, Budapest.

Henderson, Paul (2007 (2005)): A kirekesztettek bevonása. Az európai közösségfejlesztés gyakorlatától a szakmapolitikáig. Ford.:Varga Tamás. Budapest: Közösségfejlesztők Egyesülete /Parola füzetek./

Kovács Katalin és Váradi Mónika Mária (szerk.) (2013): Hátrányban vidéken.  A kötet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esélyegyenlőségi Főosztálya támogatásával jelent meg. Argumentum Kiadó

Közösségi munka. Elmélet és gyakorlat külföldöm (1993).Válogatta: Varga A. Tamás. Szerkesztette: B.Vörös Gizella. Kiadja: Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest

Lakatos Kinga:  (2009) A képessé tétel folyamata  Az érdekérvényesítés esélyeinek növelése a szociális és közösségi munkában Közösségfejlesztők Egyesülete Budapest /Parola füzetek)

Mateju, Petr (2004): Bizalmi és kölcsönösségi hálózatok – a társadalmi tőke két dimenziója, Parola 3. szám, 8-9.o. Budapest: Közösségfejlesztők Egyesülete

Messing Vera – Molnár Emília (2011): Bezáródó kapcsolati hálók: szegény roma háztartások kapcsolati jellemzői. Esély, 5. szám,  47-74. oldal. 

Settlement mozgalom Magyarországon (2007). Szerkesztette: Giczey Péter. Kiadja: ÉLETFA segítő Szolgálat Egyesület, Debrecen

Parola, Tematikus szám, 2015/4. szám.  Settlementek szerepe a sztereotípiák, az előítéletek és a rasszizmus oldásában konferencia előadásainak anyaga. A konferencia szervezői: International Federation of Settlements and Neighborhood Centers (IFS) és az ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület. Kiadja: Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest

Zám Mária (1994): A settlement-gondolat időszerűsége MagyarországonParola, 2. szám. 

 

Gyakorlat/esettanulmány

A Bodrog- menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya (2014). Szerkesztette és az összefoglalót írta Giczey Péter.

A kiadvány a TÁMOP-5.1.3.-09/2-2010-0021 – Bodrog- menti felzárkóztató program, Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2. komponens keretén belül készült. Kiadja: ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület, Debrecen

Farkas Zsombor – Kóródi Miklós (2012): „Sajnos a hátrányos helyzetű települések között vagyunk” – Pillanatkép a mélyszegénység kezelését célzó lokális programokról. Falu Város Régió, 1-2.szám

„Hét falu – egy hálózat” Peremhelyzetű falvak összefogása három kistérség határán (2014). Programzáró füzet. A kiadvány a TÁMOP- 5.1.3-09/2-2010-0015 „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” című program keretén belül jelent meg. Kiadja: SZETA Egri Alapítványa, Kárpátok Alapítvány – Magyarország

Kecskés Éva (2010): Közösségi szociális munka egy hátrányos helyzetű kistelepülésen. A szécsényi gyerekprogram (SZGYEP) lakhatási programja. Háló, 8: 11–16. 

Kiss Dávid: Cigánytelep nyolctól négyig, Dávid naplója (2011). Kiadja: Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Budapest

Közösségfejlesztő műhelymunka a mélyszegénység közösségi kezeléséről (2014). 2014. május 26. Budapest VIII. Gólya Presszó. Az összefoglalót készítette: Molnár Aranka. Parola, 3. szám

Köz-Tér-Háló a családokért, Záró kiadvány (2014). A kiadvány a TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0018.sz. Köz-Tér-Háló a családokért című projekt keretében jelent meg. Kiadja: Alsomocsolád Község Önkormányzata 

Oláh Roland (2014): Az egymásért végzett munka értéke és jelentősége kalákában végzett házfelújítás Ágon: közösségfejlesztés álruhában. Parola, 3. szá

„Összefogás a jövőért” – Berettyóújfaluban és a környező településeken mélyszegénységben élők integrációjáért (2015)Szerkesztette: Giczey Péter – Kissné Nagy Ildikó – Kissné Pásztor Irma.  A kiadvány a TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0013 „Összefogás a jövőért” – Berettyóújfaluban és a környező településeken mélyszegénységben élők integrációjáért program keretén belül jelent meg.

Parola, Tematikus szám a mélyszegénységről, 2012/4. szám.

TESZE-m! A Tegyünk Együtt a Szegénység Ellen! projekt emberi és szakmai tapasztalatai, javaslatai Észak – Abaújban (2014)Szerkesztette: Kovács Edit. A kiadvány a TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0010, TESZE – Tegyünk Együtt a Szegénység Ellen! – komplex társadalmi program Észak Abaújban program keretén belül jelent meg. Kiadja: Dialóg Egyesület, Miskolc

Vecsei Miklós (2014): Gondolatok a nyomorúságról. Parola, 1.szám. 

Vercseg Ilona (2011): Milyen a jó közösségi beavatkozás? Egy katalán példa – Figueres.  Parola, 3. szám. 

Módszertan

Az ötödik év után. Egy félbeszakadt akciókutatás története 2006-2011 (2012). Szerkesztette: Bass László. Kiadja: Gyerekesély Közhasznú Egyesület, Budapest.

Áttekintés a szegénységben élők társadalmi befogadását célzó fejlesztésekről (2014). Szerk. Kósa Eszter. Készült a „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért program szakmai koordinációja” című projekt (TÁMOP 5.1.3-09/1-2009-0002) keretében. A projekt főpályázója az Autonómia Alapítvány, konzorciumi partnerei a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. (korábban: VÁTI Nonprofit Kft.) és a Szociális Szakmai Szövetség

Farkas Zsuzsanna (2012): Hidak és sorompók. A telepfelszámolásban,  a településeken végzett terepmunka tapasztalatai és integrációs hatásai. Társadalmi Együttélés, 4. sz.

Farkas Zsuzsanna: (2014) Közösségfejlesztés, mint a cigánytelepek, cigány közösségek integrációs lehetősége Egy teleprehabilitációs és két telepfelszámolási program gyakorlata alapján SZETA  Párbeszéd: A szociális munka folyóirata 2014.

Kiss Dávid – Lantos Szilárd – Marozsán Csilla – Németh Nándor: (2013) „Jelenlét„ – a roma integrációt szolgáló fejlesztések megalapozása, szociális munka kirekesztett közösségekben, szegregátumokban.  Készült a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megbízásából Bp.

Közösségi munka a családsegítésben (2011). Szerkesztette: Nagyné Varga Ilona. A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa által létrehozott konzorciumi partnerség keretében az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány „SZOCIO-TÉKA” „A családsegítő szolgálatok beilleszkedést segítő szolgáltatásainak fejlesztése” CSSK – képzés/2008-8211 című program támogatásával készült. Kiadja: Debreceni Egyetem Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszéke, Debrecen

Molnár Aranka: (2015) Szegénységben, mélyszegénységben élők közösségének segítő módszertana, gyakorlata tanulmány http://www.mokk.skanzen.hu/kozmuvelodesi-terulet.html?akadalymentes=1

Molnár Aranka, Peták Péter, Vercseg Ilona (2014): Közösségi lehetőségek a mélyszegénység elleni küzdelemben. Önszerveződés és szakmaközi együttműködés. Budapest: Készült a „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért program szakmai koordinációja” című projekt (TÁMOP 5.1.3-09/1-2009-0002) keretében. A projekt főpályázója az Autonómia Alapítvány, konzorciumi partnerei a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. (korábban: VÁTI Nonprofit Kft.) és a Szociális Szakmai Szövetség

 

Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben (2014). Szerk. Sain Mátyás. Készült a „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért program szakmai koordinációja” című projekt (TÁMOP 5.1.3-09/1-2009-0002) keretében. A projekt főpályázója az Autonómia Alapítvány, konzorciumi partnerei a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. (korábban: VÁTI Nonprofit Kft.) és a Szociális Szakmai Szövetség

 

Filmek

Ajánljuk a http://www.melyszegenyseg.hu weboldalról elérhető  rövid video filmeket, melyekben az egyes programokhoz kapcsolódóan a résztvevők tapasztalatai köszönnek vissza az egyes TAMOP 5.1.3 projektek résztvevőitől. Fontos módszertanokat, a projektek szakmai stábjainak, a résztvevőknek és a támogató képző szervezeteknek is találhatók itt hasznos összefoglalói.