fbpx

Városi munka – Szakmai programok

A Közösségfejlesztők Egyesülete Magyarországon többnyire falusi terepeken indult, de már a 80-as években megjelentek a”történelmibb” jellegű városok (Dombóvár, Zalaszentgrót, Debrecen), illetve a nagyvárosi lakótelepek (Budapest-Újpalota, Százhalombatta, Salgótarján, majd később Miskolc, Pécs)a városi közösségfejlesztői programok.

Az elmúlt években több nagyszabású városi folyamatnak volt a segítője, esetenként kezdeményezője az Egyesület. Előbb egy kétéves összefogottabb folyamatot, a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával feltáró elméleti, rendszerező, módszertant kifejlesztő és gyakorlati lépéseket (Miskolc/Avas, Debrecen/Nagyerdő, Pécs/Pécsbányatelep) is tartalmazó programot vezetett a szervezethez kötődő szakmai műhely, amelynek során többféle szakmát képviselő szakértői teamet: egy Városmegújító Munkacsoportot alapított és működtetett. Ez a tevékenység tananyag kifejlesztése és szakmapolitikai ajánlások megfogalmazása mellett, egy népszerűsítő – tájékoztató füzetet és egy Módszertani kézikönyvet is szerkesztett.

Ezt követően is több helyen, Budapest több kerületében és vidéki nagyvárosokban is végzünk gyakorlati terepmunkát, amelyek tapasztalatokat halmoztak fel. Ezek egy részét tanulmányok formájában is összefoglaltuk. Ilyenek Budapesten Kőbányán – a Pongrác telepen és Újpalotán – a Zsókavár lakónegyed szociális városrehabilitációs programjai. De Egyesületünk 2014-ben szakmai segítője volt egy Budafokon lezajlott civil kezdeményezésű városközpont fejlesztést tervező közösségi program megvalósításának is.

A korábban jelzett programok egy részében már egyidejűleg több megyei és regionális társzervezetünkkel összefonódva, de esetenként azok önálló munkáiként is kerültek hasonló feladatok elé (Miskolc, Debrecen és Pécs); akik szintén felhalmoztak ismereteket, tudásokat és szakmai együttműködést igénylő kérdéseket is. De Miskolcon a Dialóg a Közösségekért Egyesület önállóan is szakmai megvalósítója egy tartós közösségfejlesztő folyamatnak.

 

A Városi tagozatról:

A Közösségfejlesztők Egyesületének Városi tagozata a sokféle szakmai szükségletet, a többféle megoldást kínáló elágazást a továbbiakban egy támogató háttérrel kívánja segíteni. Olyan tevékenységgel, amely:

  •        az új utakat keresi,
  •       a tapasztalatokat összegzi (főként szakirodalmak, esettanulmányok formájában), de önálló elméletalkotásként is
  •       a gyakorlatot fejleszti – akár új kísérleti munkákkal is,
  •       a témához kapcsolódó döntéshozatali szinteket javaslatokkal igyekszik befolyásolni.

Megtartva az eddigi ilyen munka erősségét: a szakmaköziséget. Tehát, hogy szélesebb szakmai körkialakításával dolgozunk, a várhatóan gyakoribbá váló szükséglethez: amelyet hozzáértő fejlesztők tudnak segíteni.

Folyamatos tapasztalatcsere kereteit teremtjük meg, részben a korábbi együttműködésünkben közreműködők közül, az érdeklődők újraaktivizálásával. Fontos feladatnak tekintjük fiatal szakemberek bevonását és a tőlünk független kezdeményezésekkel is a párbeszédet.

Aktuális munkáink:

Jelenleg az alábbi városi programok szakmai vezetésében vagyunk közvetlenebbül érdekeltek. (A feliratra kattintva azok részletesebb bemutatása található):

  •       Budapest – Újpalota szociális város-rehabilitációja – itt a Közösségfejlesztők Egyesülete a közvetlen szakmai felelős
  •       Miskolc városában és az Avas lakótelepen– itt a Dialóg a Közösségekért Egyesület a közösségi program szakmai felelőse
  •      Még egy területen érintett jelentősebben munkánkban a városi környezet: Budapesten, a XII. kerületben zajlik a Szépkorúakért a Hegyvidéken – Szolidáris szomszédság közösségfejlesztő alprogram. Ez alapvetően egy korosztályra: a 60 év fölöttiekre irányul. – Az itteni munkarészt a Közösségfejlesztők Egyesülete vezeti.

További városi fejlesztőprogramok, amelyeknek nagy szakmai jelentősége van:

  •      a Józsefvárosban a Rév 8 vezetésével zajló városmegújítás folyamatának egésze – különösen a Teleki téri közösségi tervezési és működtetési folyamat;
  •      a III. kerületben az Óbudai Városfejlesztő munkája, ahol a közösségi tervezést meghatározó módon alkalmazzák;
  •      Budafokon a Promontorium Polgári Casino által 2014-ben, alulról kezdeményezett és lezajlott tervezési program.