fbpx

Közösségi gazdaságfejlesztés – Szakmai programok

Az 1990-es évek elején az Egyesület kapcsolatba került az angliai Devon Megye Szövetkezetfejlesztő Ügynökségével. Az angol szakemberek közreműködésével a közösségi alapon szerveződő szövetkezetekről először Szécsényben valósult meg egy konferencia, majd a Magyar Művelődési Intézettel közösen egy kétéves képzés kezdődött közösségfejlesztők részvételével 1994-ben. A közösségi vállalkozások lehetősége részben összekapcsolódott a civil közösségi házak koncepcióval, ahol a közösség, a közösségi programok mellett valamilyen gazdasági tevékenységet is szervez pl. a vendéglátás, a táboroztatás, és egyéb szolgáltatások területén (ld.: Csapókert , Hajós , később Szőny  és más helyszínek). Kicsit „átfogalmazva” e példák még ma is adhatnak mintát!

1997-ben az Egyesület, a Magyar Népfőiskolai Társaság és a CECOP (Szövetkezetek Európai Szervezete) közös projektjének keretében három fő Angliában és Svédországban tanulmányozhatta kilenc hétig a szövetkezetfejlesztő ügynökségek működését.

Ezt követően Egyesületünk és a Civil Kollégium Alapítvány közösen létrehozta az első Közösségi Vállalkozásokat Segítő Szolgálatot. Elindult az első közösségi vállalkozásra felkészítő képzés 1998-ban. Közel 50 résztvevő végezte el a képzést az egymást követő 90 órás kurzusokon. Két év fejlesztő munka után megalakult az első szövetkezet Kunbábonyban.

Az Egyesület és a Civil Kollégium közösen dolgozott a Közösségi vállalkozásokat segítő és a Közösségi gazdaságfejlesztő képzéseken. Mindkettő akkreditált képzés lett. A Közösségi gazdaságfejlesztés képzési program a fejlesztőknek szólt elsősorban, mégis, több alkalommal is részt vettek helyi aktivisták is a képzéseken. A Közösségi vállalkozás tervezése pedig jóval később vált népszerűvé. A két tananyagot szinte az ország minden pontján tanítottuk. Néhány példa: Pécs, a Retextil Alapítvány szerveződő közösségi vállalkozásai számára; a Dialóg Egyesület szervezésében, Borsod megyében közösségi aktivisták számára; az Őrségben családi és közösségi vállalkozók számára; Baranyában és Bács-Kiskun megyében közösségi munkások részvételével. Ennek eredményeként elindultak közösségi vállalkozási, családi vállalkozási kezdemények, amelyek közül azonban kevés szökkent szárba.

Képeztünk szociális szövetkezeti mentorokat, tagjaink közül többen szociális szövetkezeti tanácsadóvá váltak. Többen rendszeres kapcsolatban állunk szociális szövetkezetekkel, olyan önkormányzatokkal, ahol helyi gazdaságot igyekeznek építeni. Leginkább projekt-támogatások adtak lehetőséget arra, hogy egy-egy kezdeményezéssel rendszeresen foglalkozzunk.

2000-ben a Felső-Kiskunságban elkezdődött egy közösségi gazdaságfejlesztő program, amelynek eredményeként Egyesületünk, a Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete, a térségi önkormányzati társulás és a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány megalapította a Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítványt. A 2011-ben az ELTE TáTK-n indult Közösségi és civil tanulmányok mesterszakon tantárgy lett a közösségi gazdaságfejlesztés.