fbpx

A közösségek funkcionalista értelmezése hozzájárul ahhoz, hogy jobban megértsük a kollektív cselekvés alapjait

A közösségek funkcionalista értelmezése hozzájárul ahhoz, hogy jobban megértsük a kollektív cselekvés alapjait

Végezve a fókuszcsoportos interjúk feldolgozásával és elemzésével került sor erre a műhelyre azzal a céllal, hogy megbeszéljük a tapasztalatokat, illetve átnézzük, hogy a fókuszcsoportos interjúk eredményeit hogyan látják a helyi szakemberek.

Az első fókuszcsoportos interjú résztvevői olyan helyi szakemberek, akik aktív helyi civil szereplők is a térségben, s több éve a helyi közösségi működések katalizátorai, értő szakemberei. Az első fókuszcsoportos interjú tehát egy átfogó jellegű értelmezést nyújt a helyi közösségi szakemberek megítélésén keresztül a feltett kutatási kérdésünkről. Erre épül a másik három fókuszcsoportos interjú, ahol már az egyes funkciók szerint hívtuk meg az abban érintett szakembereket. A kutatásba bevont személyeket a kutatási vezető választotta ki, helyi szakemberekkel történő konzultáció révén.

A közösségek funkcionalista értelmezése hozzájárul ahhoz, hogy jobban megértsük a kollektív cselekvés alapjait, természetét; feltételezve, hogy a közösségi cselekvések többnyire az egyén társadalmi státusza, illetve családi szükségletei köré szerveződnek, és nagyobb valószínűséggel lépnek fel közösen a már meglévő beruházások, valamint kialakított formális csatornák mentén.

Területi műhelymunka: a fókuszcsoportos interjúk eredményeinek ismertetése, megvitatása (Gönc, 2019.04.25.)

Betűk méretezése
Kontraszt