fbpx
Onnan nézve a KÖFE számomra az etalont, a forrást jelentette, iránytűként mutatta az utat. A Dialóg Egyesület tagjaival több KÖFE programhoz kapcsolódtunk, vártuk a Nyári Egyetemet, a találkozásokat. Hoztunk és kaptunk sok-sok tudást, tapasztalatot. Ma már közvetlenül kapcsolódom a KÖFE-hez. Számomra fontos, hogy közös nyelvet beszélünk, értjük egymást, hasonlóan gondolkodunk és érezzük azt az erőt, amit azok az értékek jelentenek, melyek mentén akkor is összetartozunk, ha az ország különböző részein tesszük a dolgunkat.

35 éves a KÖFE. 35 év- fél emberöltő vagy 4-5 generációt átívelő időszak.

Mi lehet a közös az alapítókban és a ma csatlakozókban?
Én azt gondolom, a hitük és a lelkesedésük.
Hitük, hitünk abban, hogy azzal, amit a KÖFÉ-ben és általa teszünk, azt egy emberibb, jobb világ megteremtése érdekében tesszük. Hit abban, hogy az emerek közösségben élhetik meg örömeiket, nehézségeikben onnan kapnak támogatást, hogy közösen tudnak jövőt álmodni és együtt tudnak cselekedni annak megteremtéséért. Ez a meggyőződés, a felhalmozott tudás révén már szakmává formálódott, és az e mögött álló értékek tartják össze azokat az embereket, akik a KÖFÉ-t alkotják. Ez tartja össze az egyesületet és hívja be az új csatlakozókat. Ezek a benne lévő erők, értékek azok, melyeket örökségként hagynak ránk a kezdeményezők, alapítók, előttünk járók.

Köszönet érte.

Érezzük ennek erejét és felelősségét egyaránt.

Azt is tudjuk, hogy ezt megőrizve napról napra meg kell újulnunk, új eszközökkel és módszerekkel tudjuk a ma szükséges utakat járni. Ami felé törekszünk – hogy az emberek közösségekben tudják megélni és kiteljesíteni emberségüket, fejlődni és megtanulni élni a lehetőségeikkel, azért sokat kell tenni, tanulni, tapasztalni. Ez a kép élő és hívó szót jelent ma is. Hisz maga az Egyesület egy szakmai közösség, ami a tenni akaróknak eszközt, teret, keretet és szakmai otthont ad.
Meséld el, neked mit adott a KÖFE, amióta Te csatlakoztál, megismerted!
Szendrei Andi