fbpx

Prága után – Szakmai műhely a munkatársakkal (2022. szeptember)

Nagy Éva

Viszonylag hosszú idő után találkoztunk újra az intézményi munkatársakkal, ezért áttekintettük, mivel foglalkoztunk eddig, milyen felismerések után tervezzük, illetve folytatjuk velük az addigi közös munkát. Úgy véltük, hogy a közösségi funkciók értelmezésével, illetve a funkciók mindennapi gyakorlattal történő összevetésével mutathatjuk meg leginkább a közösségi munkamód intézményi működésbe való bevezetésének, alkalmazásának lehetőségeit. Ez támpontokat adhat ahhoz, hogy elsősorban milyen területeken volna szükség változásra, mivel kell foglalkoznunk a legintenzívebben. A közösség funkcióinak elemzésénél a Warren-i megközelítésből indultunk ki. Warren szerint a közösségnek öt funkciója van az életünkben. A szocializáció, a gazdasági boldogulás, a társadalmi részvétel, a társadalmi kontroll és a kölcsönös támogatás, illetve szolidaritás. A közösségi normák, értékek átadása kapcsán megfogalmazódott a generációk közötti egymástól való tanulás fontossága. A településen működő közintézmények, egyházi közösségek fontos színterei (lehetnek) a szocializációnak, ugyanakkor az kérdéses, hogy manapság mennyire tudják betölteni az intézmények ezt a funkciójukat, úgy hogy a családok többségének szocializációs szerepe, súlya is átalakulóban van. Arra jutottunk, hogy megvannak a helyi közösségek életét átszövő állandó értékek és normák, ugyanakkor a formális szocializációs színterek mellett meg kell találni azokat a helyeket, ahol ez a fajta közös(ségi) tanulás is meg tud valósulni.