fbpx

Mi jelenthet elmozdulást? Néhány gondolat a közösségi alapú átalakulásról

A (köz)szolgáltatások elérésének és minőségének fejlesztése és az erőforrások felhasználásának optimalizálása érdekében a projekt célja a közösségi alapú szolgáltatások támogatása, vagyis az ágazatok közötti párbeszéd és együttműködés segítése, ösztönzése; illetve az egyes ágazatok működésének közösségivé alakítása, vagyis a helyi közösségbe ágyazottságának elősegítése.

A szolgáltatás közösségi alapúvá tétele abból az alapvetésből indul ki, miszerint a közösségfejlesztés alapja a bevonás, aktivizálás, a részvétel lehetőségének biztosítása, a közösség aktív részvételének fokozása, szervezettségének erősítése, amely mozgósítja az egyéni és közösségi erőforrásokat. Ezért egy szolgáltatás közösségi jellegén elsősorban az olyan alárendeltségi viszonyok és magatartásminták megtörését értjük, amelyben passzív, kritikus, ellátotti szerepeket alakítanak ki és tartanak fenn azok, akiknek a szolgáltatást nyújtják. Fontos, hogy a közösségi alapú szolgáltatás helyben, a településen legyen, hogy valós szükségletekre érdemben reagáljon, hogy az önkéntesség szerephez jusson, hogy erőfeszítéseket tegyen az érdekeltek körének bővítésére, hogy építsen helyi erőforrásokra, hogy a közösség szolidaritása, összetartozása megnyilvánulhasson benne, vagy a közösség saját kezdeményezése legyen.