fbpx

Kutatási műhelyen innen és túl : az együttműködés alapjainak kiépítése

A közösségi alapú részvételi kutatás lényegében a kutatásba bevont helyi emberekkel történő szoros kooperáción alapszik. Ez a fajta együttműködés többnyire helyi kutatói műhelyek, találkozók formájában épül és teljesedik ki.

A megvalósult műhelyek fő mozgatórugója mindeddig a kutatás fő témájának, valamint a kutatási problémának a pontos körvonalazása, meghatározása volt, amelyekhez természetesen rendeltünk kutatási módszert is, azonban a középpontban mégis a közös tudás megteremtésének a folyamata állt. Ennek során tehát az egymás megismerése iránti igény éppúgy teret nyer, mint a térségi problémák közös elemzése. És hogy milyen témák is kerültek a műhelyek középpontjába? Egybehangzó vélemények születtek arról, hogy a térségben elég nagy problémát jelent, hogy idézem: „mindenki a saját fészkét építi”, zárt körök alakultak ki, és ezek között nagyon nehéz megtalálni a közös együttműködés lehetőségét. Mindezt sokszor éppen a strukturális feltételek hiánya erősíti, így olyan „bejáratott utakkal” szembesülnek a műhely résztvevői, amelyek nem keresztezik egymást. Így merült fel például a „fentiek” és a „lentiek” problémája, mely két város köré összpontosul. Ez azonban egy példa a sok közül, amelyeknek mind teret adtunk a kutatási probléma körülhatárolása folyamán.

Területi műhelymunka: részvételi kutatás előkészítése, a kutatási probléma pontos körvonalazása (Boldogkőváralja 2018.09.05.)