fbpx

Cseh partnerünk

Farkas Gabriella

A projekt módszertani know-how-ját a cseh CMHCD „hozza”. A CMHCD tagja a mentális betegségben élőket és környezetüket segítő Recovery College (RC) hálózatnak, s projektünk innovációjának lényege e módszertan adaptálása a (köz)szolgáltatások más területeire. Az 1995 óta működő CMHCD széles cseh és nemzetközi szakmai hálózattal rendelkezik, egyik fő alapelvük (a RC módszertannak megfelelően) a tapasztalati szakértők bevonása a tervezési, megvalósítási és értékelési folyamatok valamennyi szakamszába.

Képzési rendszerükben számos kurzust kínálnak az érintettek, családtagjaik és valamennyi érdeklődő száűmára. A képzések is a tapasztalati szakértők teljes bevonásával alakulnak, illetve valósulnak meg, fő céljuk a m,entális betegséggel élők (és környezetük) felépülésének, hosszú távú stabilitásának elősegítése, énképük fejlesztése, önbizalmuk erősítése, valamint az őket körülvevő társadalom szemléletformálása, s nem utoldó sorban a különféle ellátásokat, szolgáltatásokat nyújtó állami és önrkományzati intézmények attitűdjeinek, szakmai tudásának formálása, fejlesztése.