fbpx

1 műhely 2 nézőpont — logisztika helyett közösségi együttműködés

Újabb on line tananyagfejlesztő műhely – lassan otthonossá válik a három országot összekötő virtuális tér. Egyre könnyebben megy a platform kezelése, már a beszélgetőpartnerek arcvonásaira is van idő figyelni. Plénumban kezdjük, bemelegítünk a szokásos „hogy érzed magad” körrel, majd áttérünk a szakmai dolgokra. Később kettéoszlik a csapat egy angol és egy magyar chat room-ban folytatjuk a munkát – én az angol csoporttal tartok.

Észtországi partnerünk, Kadri is itt van, sokat jelent a hackathon szervezésben szerzett gyakorlati tapasztalata. Augusztus végén szervezték a legutóbbi szociális hackathon-t Voru-ban, frissen szerzett élményeiről is beszámol - a vírusos szigorítások miatt most ez is másképpen történt. Mi, többiek viszont a magyarországi, illetve a székelyföldi helyi adottságokat ismerjük.

Az előkészített anyagot igazítjuk, hozzáteszünk, kiegészítjük, kibontjuk, fontos megjegyzésekkel látjuk el. Véleményem szerint a kiegészítések közül a legfontosabb, hogy a hackathon elsősorban nem egy logisztikai kérdés, hanem közösségi együttműködésekről kell szóljon. Minden nagyobb téma megvitatása után plénumban egyeztetünk.

A műhelyunka végén három munkacsoport alakul a tananyag moduljainak további kidolgozására. Én a Hackathon szervezés, elmélet, gyakorlat, logisztika csapatban vállaltam további szerepet.

*

*

*

Another online workshop for curriculum development - the virtual space is becoming homy. It is getting easier and easier to manage the platform, there is already time to pay attention to the facial expressions of the conversation partners.

We start in plenary, warm up with the usual “how do you do” round, and then move on to professional things. Later, the team splits up to an English and a Hungarian speaking chat room – I join the English group. Our Estonian partner, Kadri, is also here, and her practical experience in organizing a hackathon means a lot. They organised the latest social hackathon in Voru at the end of August, she talks about her experience - this was also different due to the pandemic. We, the others, are familiar with the local conditions in Hungary and Szeklerland. The prepared material is discussed, expanded upon and provided with important remarks. In my opinion, the most important addition is that the hackathon should not be a logistical issue, but a community collaboration. After discussing all major topics, we also discuss them in plenary.

At the end of our workshop, three working groups are formed to further develop the modules of the curriculum. I took on an additional role in the Hackathon organization, theory, practice and logistics team.

(Bákai Magdolna)

Betűk méretezése
Kontraszt