Fõ tartalom

A Közösségfejlesztők Egyesülete nyitott a közösségi megoldásokat kereső, a részvételt támogató, annak teret-, hangot adó szakmai együttműködésekre. Közösségfejlesztés kapcsán egyaránt gondolunk tevékenységre, szemléletmódra, és szakmára. Szervezetünk negyed százada alatt erős maradt a konkrét terepi jelenlét, megjelent a képzések igénye és hangsúlya, a nemzetközi munka inspirációjának vitorlába fogása és szakmai/szakpolitikai ajánlások, mintaprogramok, hálózati szerveződések indítása.

Leggyakoribb együttműködési munkaformáink:

  • segítő, szakmai támogatás: mentorálás, minta-, kísérleti programok szakmai munkájának megtervezése, nyomon követése, szakmai tanácsadás a szervezeteknek, szakmai szupervízió, folyamatok átbeszélése, elemzések, szakértők delegálása, közvetítése a saját akciókhoz, munkákhoz, kutatások/feltárások szervezése, kezdeményezése;
  • koordináció: összefogni a megyei közösségfejlesztő szervezeteket, szakembercsoportot, akiket különböző esetekben meg lehet keresni, el lehet hívni, szakmafejlesztési munka, írott szakmai háttéranyagok biztosítása, saját szakmai anyagok véleményezése, érdekvédelem az önkéntesség területén, módszertani disszemináció, rendszeres szakmai közösségfejlesztő műhely szervezése, példatár – gyűjtemény – a közösségi/társadalmi akciókból, fejlesztő munkákból (Közösségi Adattár);
  • szakmai nyilvánosság szervezése: saját szakmai nyilvánosság szervezése, önbemutatásra általános anyag készítése, nemzetközi tapasztalatok szervezése, megosztása, külföldi példákkal való megismerkedés lehetősége, esettanulmányok és más jellegű szakirodalom gyűjtése, szerkesztése, megosztása (Parola);
  • nagy (országos, nemzetközi) szakmai rendezvények szervezése, támogatása, saját rendezvényeken túl, csatlakozni központi kezdeményezésekhez, közösségfejlesztő rendezvényeken való aktív részvétel;
  • szakmafejlesztés: fejlesztési modellek kidolgozása több szakterülettel együttműködésben, kísérletek-elemzések, kipróbálni a társadalmi részvétel fejlesztésének modelljeit, képzési programok fejlesztése, szakmai anyagok kidolgozása, közös terep-adatbázis (éppen pont hova, kiket várnak terepmunkára);
  • szakmaközi munka folytatása: szakmaközi együttműködés kezdeményezése, továbbfejlesztése, folytatása más humán segítő szakmákkal, építészekkel, közigazgatási szakemberekkel, intézményekkel;
  • kölcsönösség a szakmai szervezetek felé/felől: terepeinkkel és azok tapasztalataival, képzésekkel, képzési tapasztalatokkal, felsőoktatási képzési gyakorlattal, terepgyakorlat vezetéssel, szakmai anyagok átadása: ifjúsági pl. civil szolgáltatási tapasztalatok átadása; hálózatépítés, tapasztalatcserékkel: módszerek, modellek, fejlesztői, kiadványokkal, tanulmányokkal, aktivista művészcsapatokkal, tér/terep: közösségi létrehozása, kutatásokban való részvétellel, terepmunka, lakóterületi közösségfejlesztés, közösségi munkás és civil hálózat építése, settlement, nemzetközi munka, együttműködés, önkéntesség: fogadás, koordinálás, ifjúsági munka, civil szolgáltatások szervezése, működtetése és annak tapasztalatai, IKSZT, kiadványok, filmek, tananyagok, konzorciumi együttműködés intézményfenntartásban, érdekvédelem, részvételi demokráciafejlesztés, napközbeni gyermekellátás, szociális művészet, közösségi akció, szociális munka, közösségekben, kistérségi munka, képzési tapasztalatok, roma közösségekkel végzett munka, kutatás: szervezése, végrehajtása…

Közösségi megoldásokat keresünk, azokban gondolkodunk.

Keressen minket!