Fõ tartalomIdén 16. alkalommal is szeretettel várunk mindenkit Kunbábonyba, hogy a megszokott családias légkörben és formákban: előadások, műhelybeszélgetések, szakmai bemutatók kereteiben foglalkozunk elméleti kérdésekkel és közösségi megoldások példáival, lehetőségeivel és kihívásaival a közösségfejlesztés nyári egyetemén.

Részletek: http://kunbabonyinye.blogspot.com/

JELENTKEZÉS

Éppen azon a napon, amikor 30 évvel ezelőtt megalakult a Közösségfejlesztők Egyesülete, alapító okiratában jelezve, hogy Parola néven szakmai folyóiratot indít.

Megtette és teszi ezt töretlenül harminc éve... megírja, megosztja és elérhetővé teszi a közösségi munka történeteit mindenki számára, aki ilyet csinál maga is, vagy aki ilyesmire kíváncsi.

OLVASSA és TERJESSZE MINDENKI ezt és a maga történeteit, hiszen ezek építik fel világunk!

 A parola 2019/1-es száma ezen a linken keresztül is elérhető

Vercseg Ilona: Fejezetek az európai közösségfejlesztés történetéből

Elérhető itt a honlapon keresztül

Egy szakma története az adott társadalom történelmébe ágyazódik be, valamint világtörténelmi folyamatokba is. Ekként a közösségfejlesztés történetének megírása lényegileg lehetetlen vállalkozás, hacsak nem maradnánk szigorúan a szakmánál, segítségével húzva meg tájékozódásunk határait. Ám a szakmát nem vizsgálhatjuk önmagában, hiszen az szoros szimbiózisban él a társadalommal. Új, nem ritkán robbanásszerű változások, folyamatok keletkeznek, átrajzolva a politikai és társadalompolitikai térképeket, új beavatkozási formák alakulnak, szervezetek szűnnek meg és helyükbe újak lépnek. A tegnap történeteit olvassuk itt is, s csak abban lelhetünk vigaszt, hogy ez is már a szakmatörténet része. 
 
Vállalkozásunk így számos csapdát, buktatót és a tévedési lehetőségeket rejt magában, s csak két dologban bízhatunk.
     Az egyik, hogy a valami több a semminél. Ha ki akarunk látni saját mozgásterünkből másokéra, akkor meg kell ismernünk törekvéseiket és munkáikat, így szerezve a magunkéhoz viszonyítási alapot.
    A másik, hogy minden, ami a közösségfejlesztésről leírható, az létrehozásában és értelmezésében is közösségi műfaj, ezért a leírtak-inspirálta további tájékozódást az olvasóra bízzuk, nevezetesen egy ország, vagy egy adott korszak kontextusának megismerését. A közösségfejlesztés legfőbb működési elvének megfelelően tehát közösségi munkamódban dolgoznak az írók és az olvasó is. A többes szám nem véletlen: ezt a történetet, mint a hivatkozásokból is látni fogják, többen írtuk: kortárs kollégák szerte Európából.