Fõ tartalom

„NEC ARTE NEC MARTE” – Sem csellel, sem erővel! 

 

 

A komáromi vár oldalán e jelmondat, mely arra figyelmeztet, hogy a megannyi viszontagságot megélt városnak van egy remeke (?), ami mindenkinek és mindennek ellenállt.

Erre a nemes gondolatra hivatkozunk, amikor Mészáros Zsuzsanna komáromi születésű közösségfejlesztőnek, az életútjának és munkáságának ünnepi méltatását – laudációját összeállítottuk.

A 90-es évek elején került Kecskédre már a művelődési ház vezetőjének. Ekkor érintette meg a közösségfejlesztés eszmeisége, s eltökélten tevékenykedett azon, hogy a művelődési ház olyan közösségi tere legyen a településnek, ahol a helyi közösség valódi igényei kapjanak teret, ami mellé az öntevékenységük felélesztése is nagyon fontos. Közösségfejlesztőként az elméletben tanultakat e településen ültethettük gyakorlati munkára. A kecskédi közösségfejlesztési folyamat a mai napig oktatóanyaga a szakmának.

Mindeközben a közösségfejlesztés mellé a közösségi gazdaságfejlesztése izgatja egyre jobban – ehhez számára nagy inspirációt jelent az akkor kezdődött angol típusú szövetkezetfejlesztési képzés.

1995-ben visszatérve szülővárosába a szőnyi városrészen harcolta ki annak a lehetőségét, hogy civil szervezetnek átadva működtessenek közösségi teret. A szőnyi közösségfejlesztői folyamat eredményeként a városban egyedülálló módon és elsőként kaptak lehetőséget a civilek arra, hogy egyesületként, szakmai feladatátvállalással a művelődési házat önállóan irányíthassák. A Szőnyi Kulturális Egyesület a mai napig ezen alapokon működik és tevékenykedik. 

1997-ben Komáromból Kunbábonyba „igazolt”, ahol a Magyar Művelődési Intézet és a Közösségfejlesztők Egyesületének közös törekvéseit helyben segítette, mint közösségfejlesztő. Feladatai: a faluban és a kistérségben civil öntevékenység kezdeményezése: szervezetek életre hívása, tevékenységük segítése, új közösségi mozgások szakmai segítése, szövetkezetfejlesztés, képzésvezetés és szervezés. 

2002-től a Felső-Kiskunsági térségi közösségfejlesztési folyamat meghatározó tagja és segítője, melynek eredményeként az újonnan alakuló Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesületében talál új kihívásokat. Miket is? Komplex képzési és foglalkoztatási programok megtervezés és lebonyolítása. Forrásszervezés, pályázatírás, új közösségi vállalkozások beindítása. Csak néhány példa: Phare Nők munkaerő-piaci visszailleszkedésének segítése (re-integrációja): 4 településen, 40 nő bevonásával képzésszervezés, családi napközi, idősek házi gondozása, közösségi munka, térségi mosoda szervezése, menedzselése, Közösségi Információs Központ program kialakítása, menedzselése. Kunadacson a művelődési ház közösségi működtetése, a Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete létrehozásában aktív kezdeményező, alapító tagja.  

2005-től megerősödik munkájában a közösségi vállalkozásfejlesztési, közösségi gazdaságfejlesztési irány Ennek állomásai: tananyag kidolgozása, ilyen fejlesztőmunkák elindítása. Helyiek bevonásával megalakítják a Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítványt. Foglalkoztatási megállapodást hoznak létre a kunszentmiklósi kistérségben, facilitátorok képzése. 

A 2000-es évek végére szociális szövetkezetek kerülnek a fókuszba. Szövetkezetfejlesztő. A Közösségfejlesztők Egyesületénél szociális szövetkezeteket segítő mentorok felkészítő képzését vezeti, tananyagot dolgoznak ki, majd tanítja azokat. Ugyanekkor az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány és a Polgár Alapítvány az Esélyekért Szécsény programnak ez irányú tanácsadója.

 Az évtized végén az MTA Társadalomkutató Központ Dél-alföldi régiójának közösségfejlesztői szakértője. A Gyerekszegénység Elleni Program feladatainak ellátásában a közösségfejlesztési szakterület ellátását végzi. A Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítványnál civil szervezetek komplex szervezetfejlesztési folyamatait segíti szervezetfejlesztőként. 

Összefoglalva ezt a lehengerlő életutat, Komáromból indult, a feladat Kishantosra, Kecskédre, majd vissza a Komárom melletti Szőnybe vezérelte. Onnan előbb alkalmi feladatokra, majd teljes kapacitásával átköltözik Kunbábonyba. Egy lerobbant tanyát vesz, és onnan újraépíti egész egzisztenciáját: Bábonyban, majd a kistérségben és földrajzilag egyre szélesedő körökben szervez részvételt, épít hálózatot, toboroz új embereket és segíti őket öntevékennyé válni.

Persze közben járja az országot – vagy két évig a dunántúli Alsómocsoládra jár át egy új feladat: a mélyszegénységben élők programjának szakmai segítésére, szövetkezeti mozgalom szerveződését segíti egyúttal a Felső-Kiskunságban előbb paprikaszövetkezetet szervez, majd odahaza a helyi emberekből az Adacs-Bábony Szociális Kisszövetkezet alakítják meg és működtetik.
Pár éve a Civil Kollégium Alapítvány egyik vezetőjeként a helyi asszonyokkal működtetik a Kollégium kunbábonyi bentlakásos központját, öngyógyító közösségi kertet hoznak létre.

Mészáros Zsuzsa tanító, tréner, tanár, kutató, közösségfejlesztő, közösségi vállalkozás-, és gazdaságfejlesztő, szociológus szakember. Akinek munkásságát mindvégig a szakmai elhivatottság, a közösség életminőségének és aktivitásának javítása, s a folyamatos megújítás szándéka jellemezte.

Akinek életútjába, szakmai elkötelezettségébe, töretlen optimizmusába, MÉLTÓSÁGKERESŐ és méltóságot teremtő útjába állni – azt eltéríteni nem lehet.

„Sem csellel, sem erővel”.   

BÜSZKÉN GRATULÁLUNK BARÁTUNKNAK, KOLLÉGÁNKNAK, TANÁRUNKNAK!